Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türk Kadını Testi

• 1567 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türk Kadını Testi

1

Türk kadınlarına ;
- 1930 yılında belediye seçimlerine katılma,
- 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı
tanınmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kadının yönetime katılmasını sağlama
B) Aile yapısında değişiklik yapma
C) Kadınlar arasında okur-yazar oranını artırma
D) Çok partili hayata geçme


2

Mustafa Kemal'in devlet başkanlığı döneminde yapılan;
- 1924'te ilk kez çok partili sisteme geçilmesi
- 1934'te kadınlara da seçme ve seçilme hakkı verilmesi
çalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiği söylenebilir?


A) İktidardaki partinin etkinliğini azaltmak
B) Ulusal iradenin TBMM'deki etkinliğini daha da artırmak
C) TBMM'deki siyasal tartışmaları artırmak
D) Seçimlere katılma oranını artırmak


3

Toplumun yarısı diğer yarısı ile eşit değilse; üretime katılmaz, bilgisiz ve yeteneksiz kalırsa o millet geri sayılır.
Atatürk’ün bu sözüne göre;
I. Kadınlara, seçme ve seçilme hakkının verilmesi
II. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
III.Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
gibi inkılâplardan hangileri Atatürk'ün bu sözüyle paralellik göstermektedir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II
C) I ve II       D) II ve III


4

Türk kadınına seçme - seçilme hakkının verilmesi,
I. Seçmen sayısının artması,
II. Yerel yönetimin güçlenmesi,
III.Ulusal egemenlik ilkesinin uygulanması
sonuçlarından hangi değişikliklerin olmasını sağlamıştır?


A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III5

I. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
II. Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı
III. Kadınlara muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
IV. Kadınlara milletvekili seçme-seçilme hakkı
Kadınlara verilen bu haklar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?


A) Ekonomide devletçilik ilkesini uygulamak
B) Kadınlara siyasette aktif rol yüklemek
C) Toplumun sosyal hayatıyla ilgili düzenlemeler yapmak
D) Kadın–erkek eşitliğini gerçekleştirmek


6

Cumhuriyet döneminde her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına önem verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda kadın - erkek eşitliğini sağlamaya yöneliktir?


A) Kadınlara istediği mesleğe girme hakkının verilmesi
B) Medeni kanunun kabul edilmesi
C) Siyasi partilerin kurulması
D) Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi


7

Türk kadınlarına erkekler gibi seçme ve seçilme hakkı tanınmış bu haklar bir çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınları tarafından kullanılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Millet egemenliği gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
B) Avrupadaki kadınlar bu haklara hiç bir zaman kavuşamamıştır.
C) Türk kadınları erkeklerle siyasi yönden eşit hale gelmiştir
D) Kadın hakları konusunda bazı Avrupal ülkelerinden daha hassas davranılmıştır.


8

Atatürk döneminde bir çok gelişmiş ülkeden önce kadınlara siyasal haklar verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen siyasal haklara örnek olarak gösterilebilir?


A) Kadınlara muhtar olabilme hakkının verilmesi
B) Kadınlara boşanma hakkının verilmesi
C) Kadınlara mirasta eşitlik hakkının verilmesi
D) Kadınlara resmi nikah hakkının verilmesi


9


Yukarıdaki tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Demokrasi anlayışı ülkemizde tam olarak yerleşmemiştir.
B) Siyasi alanda Avrupa örnek alınmıştır.
D) Avrupa her alanda medenidir.
D) Türk kadını siyasal haklarını birçok Avrupa ülkesinden önce kazanmıştır.


10

Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile birlikte yürümezse yükselip uygarlaşmasına teknik ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.
Atatürk'ün bu sözüne bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Ekonomik hayatta sadece erkek ön plana çıkmalıdır.
B) Kadınlara sadece siyasi haklar verilmelidir.
C) Kadınlar eğitim hakkından mahrum kalmalıdır.
D) Toplumun gelişmesi için kadın - erkek ayrımı yapılmadan çalışılmalıdır


11

Cumhuriyet Döneminde Türk kadını;
- İstediği okula gidebilme,
- İstediği meslekte çalışabilme,
- Milletvekili seçme ve seçilme haklarını elde etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangi yargıya ulaşamayız?


A) Sosyal hayatta kadının etkinliği artmıştır.
B) Verilen hakların kullanımı yeterli olmamıştır.
C) Kadına verilen önem artmıştır.
D) Kadınlar ekonomik sosyal ve siyasal olarak haklar kazanmıştır


12

Atatürk, toplumda ayrıcalıklı grup ya da kişilerin varlığını millî egemenliğe ve demokrasiye aykırı görüyordu. Ona göre kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin de kaldırılması şarttı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalardan biri değildir?


A) Kadınlara mirastan pay alma hakkının verilmesi
B) Kadınlara seçme - seçilme hakkının verilmesi
C) Aşar vergisinin kaldırılması
D) Kadınlara mahkemelerde şahitlik etme hakkının tanınması


üst