Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Testi 1

• 2721 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Testi 1

1

? - İlk görev yeri
Trablusgarp - Gönüllü olarak İtalyanlara karşı savaştı.
Manastır - Askeri lisede okudu
Sofya - Askeri ateşe olarak görev yaptı.
Verilen eşleştirme soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A) Suriye                  B) Selanik
C) Trablusgarp         D) İstanbul


2

Şam'da bulunan 5. orduda görev yaptığım sıralarda Suriye'yi gezerek buradaki yönetim bozukluğunu ve yolsuzlukları yakından takip ettim.
Mustafa Kemal’in bu sözüne göre,
I. Yarbaylığa yükselmiştir
II. Ülkedeki sorunlarla ilgilenmiştir,
III.Askeri öğrencidir
sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

 
A) Yalnız I           B) Yalnız II
C) I ve II            D) I ve III


3

1907'de 3. Ordu'ya gelen Mustafa Kemal, bir yandan Selanik'te askeri görevini sürdürmekte bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde çalışarak siyasi gelişmeleri yakından takip etmekteydi. Ancak bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılarak kendini tamamen askerlik görevine verdi.
Buna göre, Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden niçin ayrılmıştır?


A) Egemenliğin millete ait olması
B) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması
C) Ordunun siyasetten ayrılması
D) Kadın erkek eşitliğinin sağlanması


4

13 Nisan 1908'de meydana gelen 31 Mart Vakası, meşrutiyet karştı kişiler tarafından çıkarılmıştır. Bu ayaklanmayı, Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı, Hareket Ordusu bastırmıştır.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Görev aldığı tüm cephelerde başarılı olduğu
B) İlk askeri görevini Hareket Ordusunda üstlendiği
C) II. Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmalarda bulunduğu
D) Meşrutiyet yanlısı bir tutum sergilediği5

İtalya'nın, Trablusgarp'a saldırması üzerine gönüllü olarak gizlice Trablusgarp'a giderek burada halkı örgütledik Derne ve Tobruk'ta başarılı bir mücadele verdik.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Mustafa Kemal vatansever bir askerdir
B) Mustafa Kemal özverili bir kişidir
C) Mustafa Kemal İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermiştir
D) Mustafa Kemal Trablusgarp'ta öğrenim görmüştür


6

İtalya'nın 1911 yılında Trablusgarp'a saldırması ile M. Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı gizlice Trablusgarp'a gitti. Burada yerli halkı teşkilatlandırarak, İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdi.
Mustafa Kemal'in, Trablusgarp'taki bu faaliyetleri aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?


A) Ordudaki siyasal çekişmelerin sona erdirilmesine
B) Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasına
C) Avrupa devletleri ile iş birliği yapılmasına
D) Milliyetçilik isyanlarının bastırılmasına


7

25 Nisan 1915′te Arıburnu'na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi.
Buna göre Mustafa Kemal aşağıdaki alanlardan hangisinde başarı kazandığı söylenebilir ?


A) Sosyal      B) Siyasi
C) Askerî      D) Dini


8

Çanakkale Savaşlarında Gelibolu yarımadasında büyük bir başarıya imza atan M. Kemal'in başarılı olmasındaki bir etken de 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası'nda, görev almış olmasıdır.
Buna göre, Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nda başarılı olmasında hangi duruma vurgu yapılmaktadır?


A) Bölgeyi iyi tanımasının
B) Hareket Ordusu'nun kurmay başkanlığını üstlenmesinin
C) İyi bir askeri eğitim almasının
D) Sofya'da askeri ateşe olarak görev yapmasının


9

Anafartalar Savaşı'nda yarbay olan Mustafa Kemal'in askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın kaderini etkilemiştir.Churchill'in anılarında “kaderin adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı ve Kocaçimen'de ilerleyen Anzak Kolordusunu geri çekilmeye zorlamış,işgal edilen noktaları kurtarmış ve Çanakkale Cephesi'nin düşmesini engellemiştir.
Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamayız?


A) Musafa Kemal hangi cephelerde savaşmıştır?
B) Mustafa Kemal Çanakale'de kimlerle savaşmıştır
C) Mustafa Kemal Çanakkale'de ne zaman savaşmıştır?
D) Mustafa Kemal'in hangi rütbeye terfi etmiştir?


10

Kurtuluş Savaşı öncesinde bir çok cephede savaşan M. Kemal'in tanınmasında ve milli mücadelede önder olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur ?


A) Çanakkale Savaşı'nı kazanması
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması
C) Muş'u ve Bitlis'i Ruslardan geri alması
D) Halep'in kuzeyinde düşmanı durdurması


11

I. Dünya Savaşında Suriye ve Hicaz'daki ordularımızın yönetiminde Almanların yer almasını uygun görmediğim için Savaş Bakanı Enver Paşaya bir rapor ile bildirdim.
Bu durum, Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?


A) Ordudaki düzeni
B) Bağımsız devlet anlayışını
C) Türk – Alman dostluğunu
D) Türk topraklarında başlayan ulusçuluk hareketlerini


12

Mustafa Kemal,
-31 Mart olayını bastıran orduda görev almıştır
-Italya'nın, Trablusgarp'a saldırması üzerine gönüllü olarak savaşmıştır.
-İtilaf Devletlerine karşı Çanakkale'de savaşmıştır,
Yukarıdaki bilgilere dayanarak ortak özellik olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) 31 Mart olayı rejim karşıtları tarafından çıkarılmıştır.
B) İtilaf Devletleri Çanakkale'yi geçememiştir.
C) Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta İtalyanları geri püskürtmüştür
D) Mustafa Kemal askeri alanda birçok faaliyet göstermiştir.


üst