Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cumhuriyet Bize Emanet Testi

• 1523 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Cumhuriyet Bize Emanet Testi

1

Atatürk, gençliğe hitabesinde kurduğu cumhuriyeti ve yaptığı inkılapları Türk gençliğine emanet ettiğini belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda Atatürk’ün emaneti daha iyi korunmuş olur?


A) Nüfusun hızla artması
B) Kız ve erkek ayrımının sona ermesi
C) Yetişecek nesillere Türk tarihinin öğretilmesi
D) Yetişecek kuşağın Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olması


2

Mustafa Kemal'e "En büyük eseriniz nedir?" diye sorulduğunda; O, "Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz." diye cevap vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yapacakları arasındadır?


A) Cumhuriyetin ilanı
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Sanayinin geliştirilmesi
D) Aşar vergisinin kaldırılması


3

Ey Türk milleti sen yalnız kahramanlık ve cengaverlik değil, fikir ve medeniyette de insanlığın şerefisin.
Atatürk bu sözüyle Türk milletine, milli hedef olarak nasıl bir yol göstermiştir?


A) Medeniyet alanında layık olduğu yere yükselme
B) Ortak kültür ve din birliğini sağlama
C) Ulusal egemenliği benimseme
D) Barış içinde yaşama


4

Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu yeterlidir.
Atatürk'ün bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği söylenebilir?


A) Halkın yönetime katılmasını
B) İlke ve inkılâplarının yaşatılmasını
C) Anayasal düzene geçilmesi gerektiğini
D) Kendisine ait özel bir mezar yapılmamasını5

Atatürk'ün;
I. Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz.
II. Ne mutlu Türk’üm diyene
III. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.
sözlerinden hangileri Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğinin göstergesidir?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


6

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Atatürk'ün bu sözüyle Türk gençlerine,
I. Vatanın bütünlüğünün korunması
II.Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşatılması
III.Yönetimde, millet egemenliğinin muhafaza edilmesi
sorumluluklarından hangisi ya da hangilerini hatırlattığı söylenebilir?


A) I ve II         B) I ve III
C) II ve III      D) I, II ve III


7

"Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz!"
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisine seslenmiştir?


A) Türk gençliğine
B) Cumhuriyet karşıtlarına
C) Eski rejim taraftarlarına
D) Dogmatik düşüncede olanlara


8

Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak. Atatürk'ün bu sözünün gerçekleşmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?


A) Genç nüfusun çoğalmasına
B) İnkılapların sürekliliğinin sağlanmasına
C) Yaşlıların yönetimden uzaklaştırılmasına
D) Yönetim kadrolarının gençlerden oluşmasına


9

Atatürk, inkılapların hedefine ulaşmasının ve sürdürülmesinin ancak halkın desteğiyle mümkün olacağına inanmıştır.
Atatürk'ün aşağıdaki tutumlarından hangisi doğrudan bu anlayışı destekler?


A) Türk tarihinin araştırılmasına önem vermesi
B) Türk dili ve kültürü ile ilgili çalışmaları teşvik etmesi
C) Yurt içinde gezilere çıkarak halkın sorunları ile ilgilenmesi
D) İnkılapları şahsına mal etmemesi ve onların gerçek sahibinin Türk milleti olduğunu savunması


10

Atatürk'ün gözünde Türk gençliği, "milletin dinamik kesimidir, geleceğidir, taze güç, asil kandır, milletin özsuyu, hayat kaynağı"dır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk'ün gençlerle ilgili düşüncesini yansıttığı söylenemez?


A) Gençlik idealist olmalıdır
B) Gençlik açık düşünceli, dürüst ve yapıcıdır
C) Gençler sadece var olanı korumalıdır.
D) Gençlik, daha güzel yarınlara kavuşmak için çalışma çağıdır.


11

Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.
Atatürk’ün bu sözüne dayanarak;
I. Atatürk gençlere güvenmektedir
II. Geleceği daha aydın görmektedir
III.Savaş yaparak toprak kazanmamızı istemektedir
Yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II            B) I ve III
C) II ve III         D) I, II ve III


üst