Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Testi 2

• 1183 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Testi 2

1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi;
Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dış düşmanlara karşı korumak, vatanın ve milletin bütünlüğüne, anayasanın temel ilkelerine yönelen tehditlere karşı tedbir almak ve bu tehditleri önlemektir.
Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisini gösteremeyiz?


A) Devletin mevcut rejimini korumak
B) İçten doğabilecek tehditleri önlemek
C) Dıştan gelecek tehditlere karşı önlem almak
D) Tehdit olduğunu düşündüğü devletlere saldırmak


2

Kahraman Türk ordusu, memleketin en buhranlı ve zor anlarında eziyetten, felaketten, belalardan ve düşman işgalinden onu nasıl korumuş ve kurtarmış isen Cumhuriyetin bugünkü verimli devrinde de görevini aynı bağlılıkla yapacağına şüphem yoktur.
M Kemal Atatürk’e göre, Türk ordusunun en büyük görevi nedir?


A) Bölgesel barışı kurmak
B) Halka askeri eğitim vermek
C) Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak
D) Dış devletlerle ilişkileri geliştirmek


3

Toprak bütünlüğünün sağlanması bağımsızlığın korunması, tehditler karşısında caydırıcı olmak ve yapılan saldırılara karşı koymak doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi ve sorumluluğu içindedir.
Buna göre,
I. Yasa çıkarılması,
II. Sınırların korunması,
III.Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi
durumlarından hangisi ya da hangileri Silahlı Kuvvetlerin görevleri arasında gösterilebilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II
C) Yalnız III     D) I ve II


4


Diyagramda “?” işaretli alana aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?


A) Ülkenin sınırlarını genişletmek
B) Barış için caydırıcı güce sahip olmak
C) Dünya barışının korunmasına katkı sağlamak
D) Bulunduğu bölgede ve ötesine yönelik strateji ve güvenlik üretmek5

Ege Denizi'nde yapılan tatbikatta ülke halkına huzur ve güven aşılayan Türk Silahlı Kuvvetleri dosta ve düşmana karşı da gücünü göstermiş oldu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Türk Silahlı Kuvvetleri topluma güven vermektedir.
B) Tatbikatlar sayesinde ülke içindeki yasadışı olaylar son bulmaktadır.
C) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı tatbikatların caydırıcılık özelliği vardır.
D) Yapılan tatbikatlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünün kanıtı niteliğindedir


6

Kıbrıs'ta 1950'lerin sonlarında uluslararası antlaşmalara dayanan bir Türk - Rum ortak devleti kuruldu. Fakat Rumlar böyle bir ortak devlete razı olmadılar. Rumlar, Kıbrıs'ın tüm yönetimine kendileri el koyma yoluna gittiler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?


A) Bir dünya savaşının çıktığı
B) Türkiye'nin Amerika ile savaştığı
C) Rumların barış ortamını bozduğu
D) Kıbrıs'ın Rumların yönetimine girdiği


7

Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a asker çıkarmasında;
I. Kıbrıs Adası’ndaki barış ortamını korumak
II. Kıbrıs Adası’ndaki Rumları sınır dışı etmek
III. Rumların, Türklere karşı katliamlarını önlemek
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?


A) Yalnız I          B) Yalnız III
C) I ve II           D) I ve III


8

Türkiye, Kıbrıs Harekatı'ndan sonra uygulanan çok yönlü ambargo karşısında;
- Elektronik alanında ASELSAN'ı,
- Havacılık alanında TAİ'yi,
- Yazılım alanında HAVELSAN'ı,
- Füze imalatında ROKETSAN'ı
kurduğuna göre, bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?


A) Savunma sanayisinin gelişmesine
B) Askeri gücün zayıflamasına
C) Dışa bağımlılığın artmasına
D) Dış ticaretin artmasına


9

Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine, silahlı mücadelelerin yaşandığı Kosova, Arnavutluk, Bosna - Hersek, Somali ve Afganistan'a Türk askeri gönderilmiştir.
Bu bilgilere dayanarak Türkiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Dünya'nın en kalabalık ordusuna sahiptir
B) Sadece Müslüman ülkelere yardım etmiştir .
C) Dünya barışını koruma çabalarına destek vermiştir.
D) Ordusunda yabancı subay ve er bulundurmaktadır


10

Türkiye'nin askeri birlik gönderdiği bazı yerler

Tablo incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Türkiye'nin yayılmacı bir politika izlediği
B) Türkiye'nin uluslararası saygınlığının arttığı
C) Türkiye'nin dünya barışına katkıda bulunduğu
D) Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan sorunun tüm dünyanın sorunu olarak görüldüğü


üst