Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Testi 3

• 1181 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Testi 3

1


Bu diyagramda “?” işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A) Türkiye'nin su kaynakları
B) Doğal kaynaklardan verimli yararlanma
C) Yer üstü kaynakları kullanma yöntemleri
D) Bor Araştırmaları Enstitüsü'nün kuruluş nedenleri


2

Fırat ve Dicle Irmakları üzerine kurulacak olan barajlar ve hidroelektrik santaralleri ile tarım alanlarının sulanması ve elektrik enerjisi üretmek için GAP gerçekleştirmektedir.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir?


A) Petrol üretimini artırmaya
B) Köyden kente göçü teşvik etmeye
C) Doğal kaynakları verimli kullanmaya
D) Komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmeye


3

GAP projesi ile daha önce kuraklıktan dolayı ekilemeyen topraklar kullanılabilir hale gelecektir
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) amaçlan arasında gösterilemez?


A) İşsizlik oranını azaltmak
B) Tarımsal verimliliği artırmak
C) Bölge dışına göçleri arttırmak
D) Bölge halkının gelir seviyesini yükseltmek


4

Bakü, Tiflis ve Ceyhan Projesi ile Hazar havzasından çıkarılacak petrolün boru hattıyla Ceyhan üzerinden dünyaya dağıtılması amaçlanmaktadır. Böylece Türkiye'nin önemi artmakla beraber boğazlardan tankerle petrol taşımacılığından kaynaklanan tehlikeler de önlenmektedir
Bu bilgilere göre, BTC boru hattının Türkiye'ye, aşağıdakilerden hangi yararı sağlayacağını söyleyemeyiz?


A) Yeni petrol yatakları bulma
B) Boğazların güvenliğini sağlama
C) Petrol taşımacılığında kilit ülke olma
D) Boğazda çevre felakati tehliksini azaltma5


BTC Boru hattının geçtiği ülkeleri anlatan diyagramda “?” işaretli yere hangisi yazılmalıdır?


A) Ermenistan        B) Türkmenistan
C) Rusya               D) Gürcistan


6

BTC Projesi'yle,
Hazar havzasında çıkarılan petrol Bakü'den başlayıp Ceyhan üzerinden dünyaya dağıtılmaktadır.
Bu durumun Türkiye'ye aşağıdaki kazanımlardan hangisini sağladığı savunulamaz?


A) Ülkemizin jeopolitik önemi artmıştır
B) Petrol ihtiyacımız tamamen ücretsiz karşılanmaktadır
C) Boğazlardan tankerlerle petrol taşımacılığının
D) Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı yapacaktır


7

Türkiye, doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarının rezervlerinin bulunduğu ülkelere komşudur. Söz konusu enerji kaynakları dünya piyasalarına Türkiye üzerinden veya Türkiye'ye yakın bölgelerden geçerek ulaşmaktadır.
Bu duruma kanıt olarak aşağıdakiler den hangisi gösterilemez?


A) Mavi Akım ve Nabucco gibi enerji taşıma projelerinin gündemde olması
B) Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın işletmeye açılması
C) Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının ülkemizden geçmesi
D) GAP Projesinin Güney Doğu Anadolu’da yapılması


8

Petrol ve doğal gaz çıkan ülkeler ile bu enerji kaynaklarına ihtiyacı olan ülkeler arasında bulunan Türkiye, enerji taşınmasında en kısa, maliyeti düşük, teknolojik ve çevresel açıdan uygun ve güvenilir bir konuma sahiptir.
Yukarıda bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Akdeniz'de siyasi birlik yoktur.
B) Türkiye enerjide dışa bağımlıdır.
C) Yakın bir gelecekte enerji savaşları çıkacaktır.
D) Türkiye'nin konumu enerji taşımaya elverişlidir.


9

Hazar çevresinin petrolü, Bakü- Tiflis- Ceyhan Projesi’nin gerçekleşmesiyle Ceyhan üzerinden dünyaya ulaştırılmaktadır Türkiye bu proje sayesinde önemli gelir elde etmektedir.
Bu anlatımda Türkiye’nin hangi alanda bir kazanımından bahsedilmektedir?


A) Ekonomik        B) Sosyal
C) Siyasi             D) Kültürel


10

Ülkemizin;
I. Petrol çıkaran ülkelere yakın olması
II. Asya ve Avrupa arasında bulunması
III.36-42 Kuzey Paralelleri arasında olması
gibi özelliklerinden hangileri, uluslararası alanda öneminin artmasında etkili olmuştur?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


11

Ülkemiz ulusal ve uluslar arası enerji projelerine sahiptir
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için ulusal düzeyde gerçekleştirmeye çalıştığı milli bir projedir?


A) Mavi Akım hattı
B) Baku-Tiflis-Ceyhan boru hattı
C) Güneydoğu Anadolu Projesi
D) Kerkük-Yumurtalık Boru hattı


12

Ülkemiz enerji koridoru olarak adlandırılır.
- 1976 Irak petrolleri için Kerkük - Yumurtalık petrol boru hattı
- 2006 yılında Azerbaycan ve Kazakistan petrolleri için BTC hattı
- Türkmenistan ve İran doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması için bir boru hattı projesi (Nabucco)
olduğuna göre, bütün bunlar Türkiye'ye aşağıdakilerden hangisini kazandırdığı söylenemez?


A) Stratejik öneminin artmasını
B) Ekonomik sorunlarının artmasını
C) Uluslararası saygınlığının artmasını
D) Enerji konusunda söz sahibi ülke olmasını


üst