Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Savaşa Son Veren Belge Testi 1

• 1891 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Savaşa Son Veren Belge Testi 1

1

Başkomutanlık Zaferi'nin ardından Anadolu'dan yunanlıların atılması ile İngiltere, TBMM ile ateşkes yapmak zorunda kalmıştır.
İngiltere'yi bu ateşkesi imzalamaya iten nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?


A) Türk ordularının Batı Anadolu'dan sonra istanbul ve Boğazlar'a yönelmesi
B) İtalya ve Fransa'nın, İngiltere'ye desteğini kesmesi
C) İngiliz sömürgelerinin asker göndermek istememesi
D) İstanbul Hükümeti'nin TBMM'yi desteklemesi


2

Mudanya ateşkes anlaşmasında itilaf devletleri Osmanlı Devletini yok saymıştır.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni bu yargıya Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın hangi maddesine dayanarak ulaşmıştır?


A) TBMM ile Yunanlılar arasındaki savaş sona erecektir.
B) Doğu Trakya Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır.
C) İstanbul TBMM yönetimine bırakılacaktır
D) Boğazların durumu barış anlaşmasıyla belirlenecek


3

Mudanya Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir aşama olduğu kadar aynı zamanda politik bir zaferdir de.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) İsmet İnönü tarafından imzalanması
B) İstanbul ve Trakya'nın savaşsız bir şekilde kurtarılması
C) Trakya sınırlarının değişmesine etki etmesi
D) İtalyan ve İngilizler'le ilk kez antlaşma imzalanmış olması


4

11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması ile siyasi bir zafer kazansa da bu anlaşmada TBMM'nin egemenlik hakları sınırlandırılmıştır.
Anlaşmanın hangi maddesi bu yargıyı desteklemektedir?


A) TBMM ile Yunanlılar arasındaki savaş sona erecektir.
B) İtilaf Devletlerinin kuvvetleri, barış antlaşması imzalanana kadar İstanbul'da kalacaktır
C) Yunan kuvvetleri 15 gün içinde Meric'in sağ kıyısına kadar Trakya'yı boşaltacak
D) İstanbul, TBMM yönetimine bırakılacaktır5

Büyük Taarruz'dan sonra İngiltere, Fransa ve İtalya ile TBMM Arasında imzalanan Mudanya Ateşkes anlaşması ile yunanlılar işgal ettiği Doğu Trakya'yı boşaltmış ve Doğu Trakya TBMM'ye bırakılarak sınır Meriç Irmağı kabul edilmiştir
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A) Ayrı bir savaş yapmadan Trakya kurtarılmıştır
B) İtilaf devleri, Sevr anlaşmasının gerçekleşemeyeceğini anlamışlardır
C) TBMM'nin egemenlik hakları kısıtlanmıştır
D) Askeri başarılar, siyasi başarılara ortam hazırlamıştır.


6

Mudanya Ateşkes Antlaşması, askeri zaferlerin ardından kazanılan siyasal bir zafer olarak değerlendirilir.
Bu durumun oluşmasında;
I. İstanbul ve Boğazlar'm TBMM'ye bırakılması
II. Doğu Trakya'nın Yunanlılar tarafından boşaltılması
III.Doğu Trakya'da bulundurabileceğimiz asker sayısının 8000 ile sınırlandırılması
yargılarından hangileri etkilidir?


A) I ve II         B) II ve III
C) I ve III       D) I, II ve III


7

Yakup Kadri Karaosmanoğlu "Ankara" adlı romanında Düzenli ordunun kurulması ve Batı Cephesi'nde yaşanan sıkıntıları anlatmıştır.
Buna göre;
I. Kurtuluş Savaşı yazarları etkilemiştir
II. Kurtuluş Savaşında yaşanan sıkıntılar yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.
III. İstanbul hükümeti bu tür kitapları yasaklamıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


8

Kurtuluş Savaşı'mız, dönemin yazar ve ressamlarına ilham kaynağı olmuştur. Onlar ortaya koydukları eserlerinde Türk milletinin kadını, yaşlısı ve çocuğuyla cephede savaşan ordusuna cephane taşıyıp, yaralıları tedavi ederek destek olmaları gibi konuları işlemişlerdir.
Buna göre Kurtuluş Savaşı Dönemi'ne ait eserlerde,
I. Vatan sevgisi
II. Bağımsız yaşama arzusu
III. Milli birlik ve beraberlik duygusu
konularından hangisi ya da hangilerinin işlendiği savunulabilir?


A) I ve II             B) I ve III
C) II ve III          D) I, II ve III


9


Kurtuluş Savaşını anlatan bu resme dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?


A) Savaş, sanat adamlarına ilham kaynağı olmuştur
B) Savaşta sadece erkekler değil, kadınlarda görev almıştır
C) Savaş zor şartlar altında yapılmıştır
D) Resimde, Güney Cephesindeki olaylar anlatılmaktadır


10


Bu kitaplardan hareketle, aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir?


A) Osmanlı döneminde edebiyat gelişmemiştir
B) Kurtuluş Savaşını anlatan bir çok eser vardır
C) Türkler resim sanatı ile fazla ilgilenmemiştir
D) En çok roman Kurtuluş savaşı döneminde yazılmıştır


11


Cephane Taşıyan Kadınlar adlı eseri ile bilinen Halil Dikmen'in ünlü tablosu Ankara Resim ve Heykel Müzesinde sergilenmektedir.
Görselden ve verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?


A) Kurtuluş Savaşını sadece erkeklerin yaptığı
B) Kurtuluş savaşında halk milli egemenlik için uğraşmıştır
C) Kurtuluş Savaşı topyekün bir mücadeledir
D) Savaşta kadınlara da zorunlu askere çağrılşmıştır


12

Milli Mücadele döneminde sanatçılar ve yazarlar, Türk milletinin hep beraber vatanı düşmandan kurtarmak için yaptığı fedakarlıkları anlatmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Türk halkının mücadelesinin dönemin yazarlarına ve sanatçaılarına ilham kaynağı olduğu
B) İstanbul Hükümetinin milli mücadeleye destek olduğu
C) Anadoluda’da düşmana karşı birlik ve beraberliğin olmadığı
D) Savaşın kısa sürede sonma erdiği


üst