TEST : Online - 8. Sınıf Matematik Kareköklü Sayılar Testi

• 1219 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Matematik Kareköklü Sayılar Testi

1


işleminin sonucu kaçtır?


A ) –1
B ) –2
C ) 0
D ) 2


2


işleminin sonucu kaçtır?


A ) 1
B ) 6
C ) 36
D ) 48


3


4


Buna göre, ilk olarak hangi adımda hata yapılmıştır?


A ) İşlem doğrudur.
B ) Birinci adımda hata yapılmıştır.
C ) İkinci adımda hata yapılmıştır.
D ) Üçüncü adımda hata yapılmıştır.


5

Aşağıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangileri doğrudur?


A ) II ve IV
B ) I ve III
C ) I, II ve III
D ) III ve IV


6

Aşağıdaki numaralanmış işlemlerden hangileri yanlıştır?


A ) II ve III
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) I ve III


7

Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?


8


9

Aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır ?


10


11


12

Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin sonucu bir tam sayı değildir ?

A ) I ve II
B ) III ve IV
C ) I ve III
D ) II ve IV


13


14


15


ifadesinin değeri kaçtır?


A ) 9
B ) 7
C ) 5
D ) 3


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst