TEST : Online - 8. Sınıf Matematik Üslü Sayılar Testi

• 4762 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Matematik Üslü Sayılar Testi

1


Yukarıda verilen sayılar arasındaki boşluklardan kaç tanesine “ = ” işareti konulabilir?


A ) 4
B ) 3
C ) 2
D ) 1


2

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. 10−5 = −105
II. 10−5 < 0
III. (10−3)2 = 10−6
IV. (−10−5) · 105 = −1


A ) I ve III
B ) II, III ve IV
C ) II ve III
D ) III ve IV


3


olduğuna göre, a kaçtır?


A ) −2
B ) −1
C ) 1
D ) 2


4


Yukarıda Begüm'ün tahtaya yazdığı işleminin sonucu kaçtır?


A ) −217
B ) −213
C ) 213
D ) 217


5

ab = 2 olduğuna göre, 3 · ab + 2 · a−b işleminin sonucu kaçtır?


A ) 7
B ) 6
C ) 5
D ) 4


6

6,4 · 10−2 sayısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) 100 ile çarpılırsa 64 olur.
B ) 10 ile çarpılırsa 6,4 · 10−3 olur.
C ) 1000  ile çarpılırsa 64 · 10−4 olur.
D ) 10 ile bölünürse 64 · 10−4 olur.


7


Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A ) Yalnız IV
B ) I, II ve III
C ) II, III ve IV
D ) I ve III


8

Aşağıdaki ifadelerin hangisi daima doğrudur?


A ) Her sayının birinci kuvveti kendisidir.
B ) Her sayının sıfırıncı kuvveti 1’dir.
C ) –1’in her kuvveti +1’dir.
D ) n bir doğal sayı a ≠ 0 olmak üzere a−n = −an dir.


9

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?


10


11


işleminin sonucu kaçtır?


A ) −2
B ) −1
C ) 1
D ) 2


12


eşitliğinde a kaçtır?


A ) –4
B ) –3
C ) –2
D ) 3


13

Aşağıdaki sayılar arasındaki alt çizgili yerlerin kaç tanesinin yerine büyüktür  >  sembolü konulabilir?
I. 8,2 milyar __ 8,1 · 109
II. 60 milyon __ 6 · 106
III. 8 · 23 __ 32
IV. 16 · 8 · 64 __ 212


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


14

4a = 3 olduğuna göre 22a+4 aşağıdakilerden hangisine eşittir?


A ) 24
B ) 36
C ) 48
D ) 60


15


işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) a2
B ) a2 + 1
C ) 1 - a2
D ) 1


    KATEGORİYE AİT DİĞER TESTLER

üst