Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Anlatım Bozukluğu, Cümle Çeşitleri, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1224 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Anlatım Bozukluğu, Cümle Çeşitleri, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

Ulusal olmadan evrenseli yakalamak imkânsızdır.” cümlesinde altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kendi kültürel değerlerine sahip olmak
B ) Sanat adına sınır tanımamak
C ) Evrensel kültürü doğru anlamak
D ) Yerel olanı evrensel olandan üstün tutmak


2

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili ifadelerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur?


A ) Malda mülkte gözüm yok benim.
B ) Çamurlara bata çıka ilerledik.
C ) O yaşıtlarına göre daha güçlü kuvvetliydi.
D ) Evden uzun süre ses seda gelmedi.


3

Yeşile hasret kaldık. Eskiden geniş bahçeli evlerimiz vardı, bu geniş bahçelerde mis kokulu çiçekler, güçlü gövdeleri olan meyve ağaçları olurdu. Ya şimdi? Bunların yerinde yeller esiyor. Artık gelişmişliğin simgesi olarak gördüğümüz beton mezarlarda oturuyoruz. Cam önlerinde küçük bitkiler yetiştirip mutlu olmaya çalışıyoruz. Yeşili hayatımızdan kolaylıkla çıkardık, şimdi de onun yerini doldurmaya çalışıyoruz.
Yukarıdaki paragrafa hâkim olan duygular seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


A ) Özlem-yakınma
B ) Sevinç-umut
C ) Özlem-umut
D ) Sevinç-yakınma


4

Roman yazarı, deneme yazarı, eleştiri yazarı hatta ressam, heykeltıraş, besteci çağının tanığı olmalı ve geleceğe ışık tutmalıdır. Başarılı bir kitap, resim, heykel ya da beste yaşanılan çağı aşıp gelecek çağa aynı değerde kalabiliyorsa zaten çağını da geleceğe taşımış olur.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Başarılı eser, evrensel olanı yansıtır.
B ) Başarılı eser, yaratıcısından izler taşır.
C ) Başarılı eserin dili, her çağa ayak uydurabilecek güçtedir.
D ) Başarılı eser çağını, gelecek çağa ulaştırır.5

Okumak değiştirir insanı. Bir okur, sevdiği kitabı okumadan önce başka, o kitabı okuduktan sonra başka bir insandır. Çok sevdiğiniz kitapla olan ilk karşılaşmanızı düşünün. Kitabı okuduktan sonra yatmayı, güzel güzel uyumayı düşlemişsinizdir. Ancak kitabı okumaya başladıktan sonra uyku sizden çok uzaklara gitmiş, kitabı elinizden uyumak için bile bırakmak istememişsinizdir. Onun size sunduğu dünya cazip gelir. Çünkü bu dünyanın sınırı yoktur. Daha doğrusu sizin hayal gücünüzdür.
Paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?


A ) Kitaplar insanları değiştirir.
B ) Bazı kitaplar çok akıcıdır.
C ) Kitaplar insanlara gerçekçi bir dünya sunar.
D ) Kitabın sunduğu dünya sınırsızdır.


6

Bir masalla avunurdum,
Yatardım dizlerine.
Sen gülünce doyamazdım
O sevimli yüzüne.

Bugün hâlâ kulağımda
Çınlıyor o tatlı sesin
Benim annem, güzel annem
Kalbimin neşesisin.
Yukarıdaki şiir için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Sevgi
B ) Ailem
C ) Annem
D ) Neşe


7

Bir masalla avunurdum,
Yatardım dizlerine.
Sen gülünce doyamazdım
O sevimli yüzüne.


Bugün hâlâ kulağımda
Çınlıyor o tatlı sesin
Benim annem, güzel annem
Kalbimin neşesisin.
Aşağıdakilerden hangisi şiirin içeriği ve dil-anlatım özelliklerine ilişkin doğru bir değerlendirme değildir ?


A ) Kelime ve dize sonlarında ses tekrarları vardır.
B ) Anneye duyulan sevgiden söz edilmektedir.
C ) “Tatlı sesin” ifadesinde mecazlı söyleyişe yer verilmiştir.
D ) Anlamı bilinmeyen kelimeler kullanılmıştır.


8

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Atak kişi, tehlikeyi göze alarak işe girişir ve çabuk sonuç alır.” anlamını içerir?


A ) Akıllı köprü arayıncaya dek, deli suyu geçer.
B ) Lafla peynir gemisi yürümez.
C ) Arığa su gelene kadar kurbağanın gözü patlar.
D ) At görür aksar, su görür susar.


9

“Resim eğitimi görmemişti ama yeteneği ve sanatçı duyarlılığı fazlasıyla vardı.” cümlesinde, cümleyi oluşturan unsurlar arasında geçiş ve bağlantıyı sağlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?


A ) görmemişti
B ) ama
C ) sanatçı
D ) vardı


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?


A ) Genç, adama kâğıtta yazılı olan adresi sordu.
B ) Çocuklar, sevgiyle kucaklanmayı hak eder.
C ) Bu çiçekler, her gün sulanmak ister.
D ) Film, günümüz dünyasını çok güzel yansıtmış.


11

Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz cümle değildir?


A ) Bugün beni arayan olmadı.
B ) Sana verilecek cevabım yok.
C ) Gelmedi uzun zamandır beklenenler.
D ) Bahçedeki ağaçlar daha dün budandı.


12

Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul cümlesidir?


A ) Kitaplarını temiz tutarsan seneye başkası da kullanabilir.
B ) Geç aradığı için bugün onunla ders çalışamadık.
C ) Aramak için uygun zamanı kolladı.
D ) Sınavları iyi geçtiğinden oldukça mutlu.


13

I. Davet vermişsin de bizi çağırmamışsın.(Sitem)
II. Keşke seni daha önce arasaydım. (Pişmanlık)
III. Vah yavrucak nasıl da hüzünlü! (Küçümseme)
IV. Ah o çocukluğum artık bana sonsuz hasret… (Özlem)
Yukarıdaki cümlelere hâkim olan duygular parantez içinde belirtilmiştir. Hangi cümlenin duygusu yanlış verilmiştir?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?


A ) Bahçeye yeni çam fidanları ektik.
B ) Bu yıl baharın gelişi gecikti.
C ) İki komşu uzun süredir konuşmuyor.
D ) Apartmandaki ses nihayet kesildi.


15

“Sokağın köşesine geldim ki bir baharat dükkânı gözüme ilişti.” cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Birdenbire, istemeden görmek
B ) Bir şeye sürekli olarak bakmaktan kendini alamamak
C ) Dikkati çeken bir şeyden bakışlarını ayıramamak
D ) Görmezlikten gelmek


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geçmek” kelimesi “söylemeden veya bitirmeden atlamak” anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Hastalık ona yakın arkadaşından geçmiş.
B ) O konuyu geçelim, bir sonraki konu daha önemli.
C ) Boşalan müdür koltuğuna o geçti.
D ) O, şiirleri ve denemeleriyle tarihe geçmiş.


17

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde parantezle belirtilen yere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


A ) Burada oturdu ( ) seni bekledi.
B ) Kapıyı yavaşça araladım ( ) odaya baktım.
C ) Elindeki anahtarla oynuyor( ) beni dinlemiyordu.
D ) Sıfatın iki türü vardır( ) niteleme ve belirtme sıfatı.


18

Edebiyat; söz kalabalığı, geçmişle övünme tutkusu, süslü püslü dizeler sıralama alanı değildir. Onun da kendine göre sorunları, gerçeklere dayanan açıklamaları, belli bir varlık anlayışı, evrene farklı bir bakışı vardır. Bunlardan sığ sözleri sıralamak, kavramlarla oyun oynamak edebiyat değildir. Ulusların ulaştıkları bilgi ve uygarlık düzeyini gösteren bir sanat dalıdır.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?


A ) Sadece söz sanatlarına dayanmamasına
B ) Dünyaya farklı bir açıdan bakmasına
C ) Ulusların kültür düzeylerini yansıtmasına
D ) Toplumların sorunlarını yansıtmasına


19

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Yukarıdaki dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) İstanbul sevgisi
B ) İstanbul tepeleri
C ) İstanbul’un semtleri
D ) İstanbul’un güzellikleri


20

Sanat eserini aynaya benzetmek yalnız, resim sanatı için söz konusu değildir. Sokrates’in söylediği gibi, “Şairin yaptığı da bir yansıtmadır.” Ayna benzetmesini 18. yüzyılda Dr. Johnson edebiyat için kullanır. Shakespeare’i överken Hamlet yazarının, hayatı doğrulukla yansıtan bir ayna tuttuğunu söyler.
Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Resim sanatı, doğayı olduğu gibi taklit eder.
B ) Edebiyat da resim gibi gerçeği olduğu gibi yansıtır.
C ) Şiir, toplumsal sorunların bir sözcüsüdür.
D ) Edebiyat, sanatçının hayatını kısmen yansıtmalıdır.


21

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kalıplaşmış bir cümle değildir?


A ) Ağzını hayra aç.
B ) Ne günlere kaldık.
C ) Bugün çok yoruldum.
D ) Laf olsun torba dolsun.


22

Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?


A ) Zarflar sıfatları anlam bakımından derecelendirir.
B ) Edebiyat her zaman toplumu eğitmelidir.
C ) Sanatın birden fazla tanımı yapılmıştır.
D ) Roman, yol boyunca gezdirilen bir aynadır.


23

Aşağıdakilerden hangisi bir ön yargı cümlesidir?


A ) Belki bu düğümü o çözer.
B ) O da benim geleceğimi biliyordur.
C ) Bu öğrenci sınavı kazanır.
D ) Bugün size gelebilirim.


24

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?


A ) Bu ülkede birçok sayıda kişi kanser yüzünden ölüyor.
B ) Görsel kültürün önem kazanması sözel yeteneği köreltir.
C ) Bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasında kitaplar önemlidir.
D ) Bilgisayar teknolojisinin eğitimde kullanılması gerekir.


25

“Psikolojik ve töre romanları arkadaşımın ilgisini çekiyor.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Özne eksikliği
B ) Tamlayan-tamlanan uyumsuzluğu
C ) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D ) Çatı uyuşmazlığı


üst