Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Anlatım Bozuklukları Testi

• 1153 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Anlatım Bozuklukları Testi

1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması cümlenin anlamını etkilemez?


A) Çocuk, oyuncaklarını topladı.
B) Genç,kızın arkasından koştu.
C) Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu.
D) Hırsız, polisi görünce kaçtı.


2

”Çok eskiden beri biz bu mahallede oturuyoruz.” Hangi sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?


A) çok        B) beri
C) bu         D) biz


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?


A) Eski konaklar insanlara daha çekici geliyor.
B) Uzun yıllardan bu yana bu köyde yaşardım.
C) Yeşile özlem duyan herkes şehirden kaçıyor.
D) Yağmurdan sonra ağaçlar bir başka güzel görünüyor.


4

”İşlerinin çokluğundan iki gündür uyku uyuyamıyordu.” cümlesinde hangi sözcük gereksiz kullanılmıştır?


A) uyku        B) gündür
C) iki           D) işlerinin5

”Ben bu sıkıntılara ancak senin ..... katlanabilirim.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlatıma amaç katılmış olur?


A) ile              B) için
C) kadar        D) desteğinle


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?


A) Törene katılacakların kravat ve smokin giymesi gerekiyor.
B) Büyük kentlerdeki hava kirliliği gün geçtikçe artıyor.
C) Uçak vaktinde gelmediği için bekleyenlerin canı sıkıldı.
D) Bu yıl çay üretiminin artması bekleniyor.


7

”Eski Ankara Valisi bir basın toplantısı yapacakmış.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Özne-yüklem uyuşmazlığı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?


A) Hem seni görmeye hem sohbet etmeye geldim.
B) Orada gördüklerini anlata anlata bitiremedi.
C) Gelenden gidenden sizi arayacak zamanım olmadı.
D) Onun eserlerinde yeni bir anlayış görülür.


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?


A) Yol yürümekten ayaklarıma kara sular indi.
B) Öğretmenini görünce eli ayağı dolaştı.
C) Sınıfta olanları Aynur önce bana anlattı.
D) Sınavdan sonra hiç kimse ne içeri ne de dışarı çıksın.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır?


A) Ne o beni ne de ben onu aradım.
B) Adamın suçlu ya da suçsuz olmadığını araştır.
C) Akşamları evinde eski ama sağlam radyoları tamir ederdi.
D) Her işe burnunu sokuyor, etrafındakileri kızdırıyordu.


11

Aşağıdakilerin hangisinde anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına kişi zamiri getirilmelidir?


A) Yaptıklarını beğeniyor musun?
B) Sınavı bitenler çıkabilir.
C) Çalışırsan başarırsın.
D) Sınavın ertelenmesini istedi.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”önce” sözcüğünün atılması, cümlenin anlamında eksilme ya da bozulmaya sebep olmaz?


A) Öğretmen, önce Serap’ın kâğıdını aldı.
B) Sınava benden önce girenlerin hepsi elendi.
C) Yatmadan önce pijamalarını giy.
D) Biz onunla yıllar önce tanışmıştık.


13

“Çalışkanlığı ve efendiliğiyle kısa zamanda öğretmenlerin gözüne battı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Özne-yüklem uyuşmazlığı
B) Yanlış deyimin kullanılması
C) Gereksiz sözcük kullanımı
D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması


14

“Son zamanlarda dedem sağlığına ve sıhhatine gereken özeni göstermiyordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Özne yüklem uyuşmazlığı
B) Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Gereksiz sözcük kullanımı
D) Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması


15

”Yeni gelen arkadaşımız sınıfa girince öğretmene kendini tanıştırdı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


A) “girince” yerine ”girdiğinde” getirilmeli.
B) “gelen” sözcüğü atılmalı.
C) “kendini” sözcüğü atılmalı.
D) “tanıştırdı” sözcüğü yerine ”tanıttı” konulmalı.


16

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin kullanımı doğrudur?


A) Maçı su götürmez şekilde kazanmıştı.
B) İkisi arasında bir ayrıcalık göremedim.
C) Burada bana benden özgü acıyan yok.
D) Savaşta verilen her ödevi yerine getirdi.


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?


A) Bayram tatili perşembeden itibaren başlıyor.
B) Arkadaşımızın başarısı okulda olumlu tepki uyandırdı.
C) Bu iki olay arasında bir bağlantı var sanki.
D) Dün aldığım kot pantolonu geri iade ettim.


18

”Sık sık öğretmenin yanına gider, çözemediği soruları çözdürürdü.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle düzeltilebilir?


A) “sık sık” ikilemesi atılarak.
B) “çözdürürdü” yükleminden sonra ”ona” sözcüğü eklenerek.
C) “çözdürürdü” yüklemi yerine ”sorardı” sözcüğü getirilerek.
D) “yanına”  yerine “odasına” sözcüğü getirilerek.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”senin” sözcüğünün çıkarılması, anlatım bozukluğuna yol açmaz?


A) Burada senin hakkın asla kaybolmaz.
B) Bu kitap senin değil, Oktay’ın
C) Kimse senin gibi çalışmıyor.
D) Bu sınıfta senin kadar yalancı görmedim.


20

”Çocuk arkamızdan kapıya kadar gelip, bana bir şeyler söylemek istediğini sezdim.” cümlesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


A) “gelip” sözcüğü ”gelerek” yapılmalı.
B) “kapıya kadar” sözü cümleden çıkarılmalı.
C) “sezdim” sözcüğü cümleden çıkarılmalı
D) “çocuk” sözcüğü ”çocuğun” yapılmalı


üst