Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Anlatım Türleri, Cümlenin Öğeleri, Noktalama İşaretleri, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1359 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Anlatım Türleri, Cümlenin Öğeleri, Noktalama İşaretleri, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

I. Açık kapıdan içeri hızlıca girdim.
II. Sinema bugün açık mı?
III. Bugün hava açık olacak.
IV. Buzdolabının kapısını sonuna kadar açma.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “açık” kelimesi aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?


A ) II-IV
B ) I-III
C ) I-IV
D ) II-III


2

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime anlamca ötekilerden farklıdır ?


A ) Çok çalışıyor; ancak istediği başarıyı elde edemiyor.
B ) Sizi bekleyeceğiz; yalnız çok gecikmeyin.
C ) Günler geçiyor; lakin ondan bir haber gelmiyordu.
D ) Çocukları sevelim; çünkü onlar geleceğimizdir.


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmıştır?


A ) Amma da kursağına düşkün adammış ha!
B ) Bu kuruldan da sağlıklı çözümler çıkmaz.
C ) Son olaylar, bizi İsrail ile savaşın eşiğine getirdi.
D ) Artık hiçbir şey için olumlu düşünemiyorum.


4

“Kara parçalarını kara renkle boyadılar.”
Bu cümledeki “kara” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde örneklenmemiştir?


A ) Güller içinden gülümseyen yârim…
B ) Bu yaz bütün dostlarıma kart yazdım.
C ) Çocuk bir kendi dişine bir testerenin dişine baktı.
D ) Çay kenarında oturup çay sefası yaptık.


5

"Pot kırmak" ile “çam devirmek” deyimleri arasındaki anlam ilişkisi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A ) Eş seslilik
B ) Eş anlamlılık
C ) Zıt anlamlılık
D ) Çok anlamlılık


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?


A ) Bu işle ilgili boşu boşuna uğraşıp haybeye kürek çekiyorsun.
B ) O, her zaman giriştiği işin kaymağını yer.
C ) Bu işin eninde sonunda kokusu çıkacak.
D ) Yapılan bütün hırsızlıkları kitabına uydurmuş.


7

Bülbül ne yatarsın yaz bahar oldu
Çağrışır ötmenin zamanı geldi
Serviler yeşerdi çiçekler doldu
Cana can katmanın zamanı geldi.
Yukarıda verilen şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Baharın gelişi
B ) Sonbaharın güzelliği
C ) Baharın sonu
D ) Baharın önemi


8

Bugün annelerin birçoğu, çocuklarından yakınır. Konuşmaları, davranışlarının yanlışlığı başta olmak üzere neredeyse her türlü davranışını sert bir eleştiri süzgecinden geçirirler. Bunları yaparken ölçüleri de kendi çocukluk yıllarıdır. İsterler ki çocukları, kendilerinin küçük birer örneği olsun. İşte bunun doğruluğu konusunda şüphelerim var.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Çocukluk yılları, insan yaşamındaki en önemli dönemdir.
B ) Her bir çocuk ayrı bireydir ve karşılaştırma yapmak yanlıştır.
C ) Çocukların davranışlarını düzeltmek için özen gösterilmelidir.
D ) Çocukluk yıllarında yapılan hatalar ömür boyu devam eder.


9

Gece uykularımı bölen endişe
Sağlıksız zamanlar ve geçim derdi
Ölüm seyir defterinde aynı klişe
Yıllar bana dertten başka ne verdi…
Yukarıdaki dörtlüğü yazan şairin içinde bulunduğu duygu hâli aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Özlem
B ) Yalnızlık
C ) Yakınma
D ) Korku


10

Mutluluğun önemli nedenlerinden biri de sevgidir. Güven duygusunu doğuran, karşılıklı olarak sevmek ve sevilmektir. Hayatı güvenle karşılayanlar, güvensizlikle karşılayanlardan çok daha mutlulardır. Güven, sevginin ürünüdür.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?


A ) Sevgi, güven duygusunun temelini oluşturur.
B ) Güven dolu insanlar, mutlulardır.
C ) Mutluluğun kıymetini kimse bilmiyor.
D ) Sevgi, insana mutluluk verir.


11

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?


A ) Dergilerin hemen hepsi şiirlerle doludur.
B ) Anlamına ulaşmak için şiiri deşmek yanlıştır.
C ) Özgürlük, canın ne isterse onu yapmak değildir.
D ) Nitekim bir ulusun kültürü de yüzyıllar öncesine dayanır.


12

Bir şiirde birkaç güzel dizenin olması, o şiirin güzel olduğunu kanıtlamaz. Dizenin güzelliği de şiirin tümüne yaptığı katkıyla orantılıdır.
Bu paragrafın son cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Şiirin bütünlüğünü bozan ama çok güzel olan bir dize gerçekte güzel midir acaba?
B ) Şiirin gelişimi açısından bakıldığında konunun ne kadar önemli olduğu sonucuna varılır.
C ) Şiirdeki dize sayısının az ya da çok olması, o şiirin özünde bir değişiklik yapmaz.
D ) Şiiri şiir yapan şey, şairin içinde bulunduğu ruh hâlini ifade edecek doğru kelimeleri tespit etmesidir.


13

Gözlem yapmak, eğitim işidir; varlıklara bakmayı gerektirir. Gözleme çok önem veren Montaigne “Her insan gördüğünü anlatır.” der. E. Groncourt da gözlemin bir eğitim işi olduğunu şu sözüyle belirtir: “Görmeyi öğrenmek uzun çıraklık dönemi ister.”
Paragrafta kullanılan anlatım çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Tanık gösterme
B ) Örnekleme
C ) Karşılaştırma
D ) Benzetme


14

Kayın, gürgen, çam ve meşe gibi ağaçların hepsini bir arada görme şansın sadece burada olurdu. Burası herkes için özel bir yerdi. Yazın piknik alanı, kışın yürüyüş alanımızdı. Okulların buradaki ağaçları çoğaltmak için değişik kampanyalar yaptığını biliyorum, hatta bir keresinde ben ve babam da gidip ağaç dikmiştik.
Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Babam ve Ben
B ) Ormanın Yararları
C ) Orman Sevgisi
D ) Aile Bağları


15

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne,
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Ok gıcırtısından kalkan sesinden,
Dağlar sada verip seslenmelidir.
Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?


A ) Ses tekrarları vardır.
B ) Dize sonlarında uyak kullanılmıştır.
C ) Kelime tekrarları vardır.
D ) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.


16

Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden biri değildir ?


A ) Yaşanan olayların, izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşur.
B ) Birinci kişi ağzından yazılmış kısa ve özlü yazılardır.
C ) İnandırıcı, içten ve samimi yazılardır.
D ) Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtmaz.


17

I. Kişisel görüşleri dile getirmek ön plandadır.
II. Herhangi bir konuda yazılabilir.
III. İleri sürülen düşüncenin kanıtlanma zorunluluğu vardır.
IV. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sürükler.
Yukarıda belirtilen özelliklerden hangisi deneme türüne ait değildir ?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


18

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesnel bir anlatım vardır?


A ) Aldığım kitap oldukça akıcıydı.
B ) Şiir, duyguları anlatmanın en iyi yoludur.
C ) Yemek yapmak bütün sanatların karışımıdır.
D ) Bu bölgede kışlar ılık ve yağışlı geçer.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?


A ) Ekmek almak için markete mi gidilir?
B ) O kadar yoruldum ki ayağa kalkamadım.
C ) Yemek yiyemediği için zayıfladı.
D ) Çiçekleri sulamadığından hepsi kurumuş.


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır?


A ) Toplantıya katılanlara teşekkür etti.
B ) Bilmiyerek de olsa seni kırdım.
C ) Beklenmedik bir anda çıkageldi.
D ) Babasının çiftliğinde çalışmaya başladı.


21

Yorulduğu için erkenden yattı.” cümlesinde altı çizili kelimedeki ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Ses yumuşaması
B ) Ses benzeşmesi
C ) Ses türemesi
D ) Ses düşmesi


22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


A ) Sen de bizimle gelecek misin
B ) Garip gelenekleri var, değil mi
C ) Nereden geldiğini bilmiyorum
D ) Ne zaman evine gidecek


23

Bir tiyatro metni() hikâye(  ) roman gibi okunmaz(  )
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?


A ) ( ;) (:) (. )
B ) ( ;) (,) (. )
C ) ( ,) (,) (. )
D ) ( :) (,) (. )


24

“Çocukluğumu, yaşamın en güzel yıllarını, çok özledim.” cümlesinde altı çizili ifade hangi ögenin açıklayıcısıdır?


A ) Özne
B ) Belirtili nesne
C ) Yer tamlayıcı
D ) Zarf tamlayıcı


25

“Çocuk hasretle atıldı annesinin kollarına.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) Özne/Zarf tamlayıcı/Yüklem/Yer tamlayıcı
B ) Özne/Zarf tamlayıcı /Yer tamlayıcı/Yüklem
C ) Özne/ Yer tamlayıcı /Yüklem/ Zarf tamlayıcı
D ) Yüklem /Zarf tamlayıcı/ Özne /Yer tamlayıcı


üst