Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri, Eylem, Anlatım Türleri, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1428 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri, Eylem, Anlatım Türleri, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

“Günümüzde şiir dünyamız fabrikasyon ürünlerle doldu taştı.”
Yukarıdaki cümlede geçen altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


A ) Aynı şair tarafından yazılan şiirler
B ) Benzer konularda yazılmış eserler
C ) Kalıplaşmış bir tarzda yazılan şiirler
D ) Aynı dilde yazılmış şiirler


2

“Uzun zamandır kalp atışlarımı dinliyorum, beynimden gelen sesi değil.”
Yukarıdaki cümlede “kalp atışlarım” ifadesinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişiklik olmaz ?


A ) Düşüncelerim
B ) Hayallerim
C ) Sağlığım
D ) Duygularım


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğrulmak” kelimesi “toparlanmak, kendine çeki düzen vermek” anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Ekonomik kriz sonrası belini doğrultamadı.
B ) Amiri odaya girince hemen doğruldu.
C ) Çocuk hızlı adımlarla parkın kapısına doğruldu.
D ) Parktaki yaşlı ağacın artık doğrulamayacağını söyledi.


4

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi sesteştir?


A ) Hangi yoldan gideceğimi bilemiyorum.
B ) Hangi soru daha kolay sence?
C ) Saçları çok gürdü, çocukken.
D ) O kadar karanlık ki göz gözü görmüyor.5

“Yazar bu romanında sokak çocuklarının hayatını yalın bir dille anlatmıştır.”
Yukarıdaki cümlede geçen “yalın” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Sanatlı
B ) Güçlü
C ) Sade
D ) Monoton


6

Yağlar ya bünyemizde sentez edilir ya da dışarıdan alınır. Bitkiler, tohumları ve meyveleri dışında yağ asidi içermediği için, yağ alımımız genelde hayvansal gıdalardan gelir. Kolesterol, bitkilerde hiç yoktur. Yağlar, bilindiği gibi suda erimez. Bir kaşık zeytinyağını bir tas suya koysanız ve uzun süre karıştırsanız sonunda suda yüzen milyonlarca yağ damlacığı görürsünüz. Zeytinyağı suya karışmış ama suda erimemiştir.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Yağların özellikleri
B ) Zeytinyağının suda erime koşulları
C ) Bitkilerden elde edilen yağlar
D ) Hayvansal gıdaların içerdiği yağlar


7

Bu sabah hava berrak;
Bu sabah her şey billurdan gibi.
Gök masmavi bu sabah,
Güzel şeyler düşünelim diye.
Yukarıdaki şiirde hangi duygu üzerinde durulmuştur?


A ) Tutku
B ) İmrenme
C ) Şefkat
D ) Sevinç


8

Onun ilk şiirleri, o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki şiiri, birtakım kalıplardan, yıpranmış benzetmelerden, şairanelikten kurtarmıştır. Önce kişilerin hayalci tutumuna bir tepki geliştirmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı ve sıradan insanı şiirin çıkış noktası yapmıştır.
Bu parçada anlatılan şairin şiirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A ) Şiirlerin yalın bir dille yazıldığına
B ) Konu olarak gündelik yaşamın işlendiğine
C ) Kendilerinden önceki şiirlerden farklı olduğuna
D ) Günümüz okurunca çok beğenildiğine


9

“Öküz öldü, ortaklık bozuldu.” diye bir söz vardır, beraberlikler bittiği zaman söylenir. Bir arada olması imkânsız gibi görünen insanlar “öküz” için bir araya gelir. Ama gün gelip de “öküz” Hakk’ın rahmetine kavuştuğunda, yani amaç ortadan kalktığında o bir araya gelenler birbirlerine isyan eder duruma gelir.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Çıkara dayalı ilişkiler uzun sürmez.
B ) Güven duygusu her ilişkinin temelinde olmalıdır.
C ) Amaçtan sapma kişiye fayda sağlamaz.
D ) Uyumsuz insanlar birlikteliği bozar.


10

Gerçek sanatçı, eleştirilmekten korkmaz. Kötü yanlarının ortaya konmasından alınmaz. Eleştirmenlerin yanında yer alır. Sanat alanında ilerlemenin, ustalaşmanın başka yolu olmadığını bilir. Korkunç bir hastalık olan dar görüşlülükten uzak durur. Yeniyi yakalama çabası her daim vardır.
Yukarıdaki paragrafta sanatçının hangi yönü üzerinde durulmamıştır?


A ) Eleştiriye açık olması
B ) Yeniyi takip etmesi
C ) Gerçeklikten ayrılmaması
D ) Açık görüşlü olması


11

İlk, büyükbabam başlatmış ama asıl babamla gelişti bizde pul koleksiyonculuğu. Beşlik diziler durmadan gelir, durmadan yeni sayfalar açardı babam. Özel bir dizme yöntemi vardı, her seriden yalnızca bir pul gözükürdü sayfada. En az yirmi beş yıldır özenle sakladığım bu defterlere sanırım torunlarım da bakacak. Bu, benim gerçekleşmesini dilediğim birkaç dileğimden bir tanesi elbette.
Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) İnsanlar ve İstekleri
B ) Pul Koleksiyonculuğu
C ) Alışkanlıklar
D ) Babalar ve Oğullar


12

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargılı bir cümledir?


A ) Resimlerinde hep mat renkler kullanıyor.
B ) Doğa resmi yapmayı sevdiğini söylüyor.
C ) Orhan Veli’nin şiirleri içimizi ısıtıyor.
D ) Şiirlerinde benzetme sanatını sıkça kullanıyor.


13

Aşağıdakilerden hangisi biyografi türünün özelliklerinden biri değildir ?


A ) Biyografi, tarafsız ve gerçekçi bir şekilde yazılmalıdır.
B ) Biyografide süslü ve sanatlı bir dil kullanılmalıdır.
C ) Kişinin hayatı; bilgi, belge, tanık ve kanıtlara dayandırılmalıdır.
D ) Biyografide kişi tüm yönleriyle ele alınmalıdır.


14

Aşağıdaki özelliklerden hangisi makale türüne ait değildir ?


A ) Yazar, ele aldığı konuya bilimsel açıdan yaklaşır.
B ) Öne sürülen düşüncenin kanıtlanması esastır.
C ) Samimi, içten sohbet havası içinde yazılır.
D ) Gazete ve dergilerde yayımlanır.


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır ?


A ) Psikolojik açıdan sağlıklı olduğu söylenemez.
B ) Herkez bu pikniğe günler öncesinden hazırlandı.
C ) Kılavuzu karga olanın sonunu biliyorsun.
D ) Flütle son öğrendiği şarkıyı çok güzel çaldı.


16

Doluya koydum (  ) almaz (  ) boşa koydum (  ) dolmaz (  )
Yukarıda parantezle gösterilen boşluklara sırasıyla getirilecek noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A ) ( ,)  ( : )  ( , )  ( . )
B ) ( ,)  ( . )  ( , )  ( . )
C ) ( ,)  ( . )  ( ; )  ( . )
D ) ( ,)  ( ; )  ( , )  ( . )


17

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem geçişsizken getirilen ekle geçişli yapılmıştır?


A ) Okullar bugün mü açıldı?
B ) Hesabı yanındakilere ödetti.
C ) Sınıftaki arkadaşlarını korkuttu.
D ) Odadaki bütün bardaklar kırılmıştı.


18

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre farklı bir cümledir?


A ) Yazı yazmanın birçok avantajı vardır.
B ) Konuştuklarımızı ona anlattığını biliyorum ben de.
C ) Hava bugün karlı ve soğuktu.
D ) Benim o işe girmem onun elindeydi.


19

Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir cümle değildir?


A ) Bu sorunu onunla çözemem artık.
B ) Seni günlerdir bulmaya çalışan, arayan benim.
C ) Televizyon izlerken uyuklamayı seviyor dedem.
D ) Kolumdaki bandajı yarın çıkaracakmış doktor.


20

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre “tek yüklemli cümle”dir?


A ) Seninle konuşurken her şeyi unutuyorum.
B ) Ablanın da geleceğini söylememiştin.
C ) Dün aldığımız elbise üzerime tam oldu.
D ) Kimileri elindekinin kıymetini iyi bilir.


21

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?


A ) Yiyecekleri buzdolabına yerleştirdi.
B ) Binanın köşesinde iki kişi seni bekliyor.
C ) Biraz dinlendi, elindeki makaleyi okumaya başladı.
D ) Kendinden önceki kimi şairlerin şiirlerini bir kitapta toplamış.


22

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı yönünden farklıdır?


A ) Çocuk, kafesteki bütün kuşları uçurdu.
B ) Yıllar sonra yine aynı yerde buluştular.
C ) Adam iki gün sonra evine geldi.
D ) İşten gelince hemen koltuğa uzandı.


23

İki asker bir hayduda rastlayınca,
Biri kaçar, ötekiyse karşı koyar,
Korur kendini kılıcının hakkıyla,
Okur canına haydudun.
Korkak yoldaşsa, geri döner koşarak,
Çeker kılıcını, atar kabı sırtından.
“Nerde,” der, “demin bana meydan okuyan?
Kim sanıyor beni, göstereyim ona!”
Haydutla çarpışan adam: ”Keşke demin
Bu sözlerinle bana yardım etseydin,
Şimdi o işe yaramaz dilini de
Kılıcını da sok artık kınına sen.
Seni tanımayan birçok insanı
Belki aldatabilirsin ama demin
Nasıl tabana kuvvet kaçtığını ben
Gözümle gördüğüm için, biliyorum,
Cesaretine güvenmemeli senin!”
Ezop Masalları
Aşağıdaki üç soruyu bu metne göre cevaplayınız.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metin için söylenemez?


A ) Asker ve haydut olay kişilerindendir.
B ) Olayın geçtiği zaman kesin olarak belli değildir.
C ) Olayın geçtiği yer kesin olarak belli değildir.
D ) Metindeki olay, savaş alanında yaşanan sıkıntılardır.


24

I. Kaçan askerin mücadele etmek için geri dönmesi
II. Diğer askerin haydutla mücadele edip onu yenmesi
III. İki askerin haydutla karşılaşması
IV. Bir askerin korkarak kaçması
Yukarıda numaralanmış olayların, metindeki olay örgüsüne göre doğru sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


A ) IV-I-II-III
B ) III-IV-II-I
C ) III-II-III-I
D ) IV-III-II-I


25

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi metnin başlığı olabilir?


A ) Hayat ve Dostluk
B ) İki Asker ve Haydut
C ) Haydudun Galibiyeti
D ) Kılıç ve Kın


üst