Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri ( Türleri ) Testi 3

• 1765 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri ( Türleri ) Testi 3

1

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin türü yönünden diğerlerinden farklıdır?


A)Biraz daha bu şekilde ders çalışmalıyız.
B)O benim en sevdiğim dostumdu.
C)Bir süre sonra geri vermek şartıyla alabilirsin onu.
D)Tam çıkacakken kapıda seni gördük.


2

Ayla: Bazı cümlelerin yüklemi yapıca olumlu olduğu halde, cümleden çıkan anlam olumsuz olabilir. “……….”cümlesinde bu durumun örneğini görüyoruz.
Sınıfta cümle türleriyle ilgili sunum yapan Ayla, boş bıraktığı yere aşağıdakilerden hangisini getiremez?


A)Bu kadar parayla hiç o araba alınır mı?
B)Akıllı çocuklar yaramazlık yapar mı hiç?
C)Sıraları sanki biz mi çizmişiz?
D)Komşunun düğününde oynanmaz mı?


3

(1)Burada beni en çok etkileyen sarayın mahkeme salonunun balkonunda dış cephede bulunan ahşap figürler oldu (2)En altta yatay olarak yere bakacak şekilde yerleştirilmiş olan insan başı, onun üstüne de bir madalyon yerleştirilmişti (3)Erzak ambarlarının yörede yaşayanların yaklaşık 10 aylık yiyeceğini depolayabildiğini söyledi rehberimiz (4)İshakpaşa Sarayı gerçekten etkileyici, görülmeye değer.
İshakpaşa Sarayı’nı anlatan kişi, numaralanmış cümlelerden hangisinin yargısını tamamlamamıştır?


A)1          B)2
C)3          D)4


4

Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu anlamca olumsuz bir cümledir?


A)İnsan dostlarına böyle davranır mı?
B)Akşam altıya kadar işlerimiz biter mi sence?
C)Roman, yazarın yaşam tarzını olduğu gibi yansıtmış mı?
D)Müdür Bey’e söylemek istediklerini söyledin mi?5

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?


A)Dost başa, düşman ayağa bakar.
B)Gelen gideni aratırmış.
C)Ne verirsen elinle o da gider seninle.
D)Korkunun ecele faydası yoktur.


6

Aşağıdakilerden hangisi anlama bakımından olumlu, şekil bakımından olumsuz bir cümledir?


A)Gidenler dönmezmiş gittikleri yerden.
B)Bu soğukta gel de kat kat giyinme.
C)Yaşadığım günlerin hesabını veremem.
D)Senden boşalan kalbime gözyaşları dolmuş.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemin bulunduğu yer bakımından diğerlerinden farklıdır?


A)Yüzünde bir gülümsemeyle çıktı odadan.
B)Onu birden karşımda görünce çok korktum.
C)Yarım saat sonra varırız gideceğimiz yere.
D)Sattığı abranın parasını idareli kullanıyordu amcam.


8

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir sıralı cümledir?


A)Arabasının parasını verdim, benimle yine konuşmadı.
B)Pencereden dışarı baktım, kimseyi göremedim.
C)Hana arabacıyı aldım, atı sokmadım.
D)Tabancanın parasını verdim, şarjörü doldurdum.


9

”Güvercinler bu mağarayı yuva olarak kullanıyor ve biz mağaraya yaklaştığımızda terk ediyorlar.”
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A)Ad cümlesidir.                     B)Bağlı bir cümledir.
C)Anlamca olumsuzdur.          D)Devrik bir cümledir.


10

”Bir insanın sorunları kendisini kaygılandırdığı ölçüde büyüktür.” Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Kurallı bir cümledir.         B)Olumlu bir cümledir.
C)İsim cümlesidir.              D)Basit cümledir.


üst