Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri ( Türleri ) Testi

• 1243 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Cümle Çeşitleri ( Türleri ) Testi

1

Aşağıdakilerden hangisi ad cümlesidir?


A) Bırakın bağırayım avazım çıktığı kadar.
B) Kara gözlüm efkârlanma, gül gayrı.
C) Aman karanlığı görmesin gözüm.
D) Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım.


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır?

 
A) Atatürk, Kurtuluş Savaşı'na giriştiğinde Anadolu insanı yorgun ve bitkindi.
B) Bahçeleri, çim ve renk renk çiçeklerle kaplıdır.
C) Anadolu'da kilim; özlemi, inancı, sevgiyi ilmek ilmek dokumaktır.
D) Kimi yazarlar konuştukları gibi yazdıklarını, bunun bir ustalık olduğunu iddia ederler.


3

Ayrılık ölümden acıdır
Sensizlik en büyük sancıdır
Kavuşmak mümkün görünmüyor
Hasretin dinmeyen bir sızıdır
Bu dörtlükteki dizelerden hangisi eylem cümlesidir?


A) I. dize     C) III. dize
B) II. dize     D) IV. dize


4

Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?


A) Şu şairler sevgililerden beterdir.
B) Nedir bu adamlardan çektiğim?
C) Bekle diyorsun bana.
D)  Beklemesem olmaz mı deniz kıyısında?5

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yükleminin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

 
A) Karar bekleyen sorunlar siyasi af ve yerel yönetimlerin istekleridir.
B) İçten bir insanın yalın ve sıcak anlatımıydı bizi alıp başka dünyalara götüren.
c) Gerçek sanatçı, dış doğadan edindiği izlenimleri hemen yazmaya kalkışmaz.
D) Geminin direğinde nöbet tutarken doğuda büyük bir balina sürüsü gördüm.


6

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumludur?


A) Beni hiç aramadın ki. ..
B) Aradıklarınız burada yok.
c) Ben seni hiç düşünmez miyim?
D) Seni üzen şey, onun gelmemesiydi.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?


A) Bu işi yapacağımıza ihtimal vermiyor değil.
B) Müdürümüz yöneticilik kurallarını bilmeyen biri değil.
c) Gözümde yaş, gönlümde acı yok değiL.
D) Her zaman ben sizi arayacak değilim.


8

"Sen gidersen ben burada yaşayabilir miyim?" cümlesi anlam bakımından ne tür bir cümledir?


A) Emir cümlesi
B) Sözde soru cümlesi
C) Ünlem cümlesi
D) Dilek cümlesi


9

(I) Gece başınızı gökyüzüne kaldırdığınızda göreceğiniz en parlak yıldız, Çobanyıldızı'dır. (II) Bu yıldızın bağlı olduğu yıldız kümesi Küçükayı ve Büyükayı'dır. (III) İki küme, insanoğlunun saptayabildiği ilk yıldız kümeleridir. (IV) Çünkü çıplak gözle bile rahatlıkla görülebilirler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, yapısına göre basittir?


A) I.  B) II.  c) III.  D) IV.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapısına göre ötekilerden farklıdır?

 
A) Arkadaşlarınız haksız yere azar işittiler.
B) İyi şiir, düzyazının niteliklerine sahip olmalıdır.
c) Bir romancı, kişilerini gerçek yaşamdan seçmelidir.
D) Ezberci eğitim sisteminde akıl, paslanmaya başlamıştır.


11

"Topraktan evi er yapan bu eller miydi?" cümlesinin yapısı ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir benzerlik vardır?


A) Uykunuzu alamamışsınız beyefendi.
B) Kızını kolları arasına aldı.
c) Sigarasından yükselen dumanlar odaya yayıldı.
D) İstanbul’daki arkadaşlarını uzun uzun düşündü.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesi görevindedir?


A) Yalan söyleyenleri kimse sevmez.
B) Yemek yemeyişin anneni üzdü.
C) Yaralı olanlara yardım edin.
D)  Onun bakışlarında başkalık vardı.


13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin nesnesi görevindedir?


A) Çok çalışmak kimilerini dinlendirir.
B) Seninle karşılaşacağımı hiç düşünmedim.
C) Ders çalışmadan okula gitme.
D)  Döner dönmez seni ararım.


14

Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin dolaylı tümlecidir?


A) İnce ve keskin, dikkati hemen çeken bir sesti.
B)  Bıçağın en keskinini alarak eti doğradı.
c) Annesi, elinin yanmasına aldırış etmiyordu.
D) Hiç kimseyi rahatsız etmek istemiyormuş.


15

Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleyi durum anlamıyla tamamlamaktadır?


A) Akşama kadar soğuktan titreyerek çalıştık büroda.
B) Eve varınca telefon etmesini sıkı sıkıya tembihledim.
C) Zorlukları göze almayanlar başarılı olamaz.
D) Arabaları bozulunca dağın başında kalmışlar.


16

Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul cümlesi değildir?


A) Beni dinlersen öğrenirsin.
B) Erken yat ki erken kalkasın.
C) Test vereceğim ama çözeceksin.
D) Soruyu ancak sen çözersin.


17

"Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar sensizlikte." cümlesi yapısı bakımından aşağıdakilerden hangisine uygundur?


A) Basit cümle
B) Bileşik cümle
C) Sıralı cümle
D) Devrik cümle


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapıca ötekilerden farklıdır?

 
A) Bulaşıkları yıkamamış; yine bana kaldı bulaşıklar.
B) Beklettiğim için hepinizden özür diliyorum.
c) Bize yardım edenleri hiçbir zaman unutamayız.
D) Sabahtan beri bunu açıklamaya çalışıyorum.


19

Aşağıdakilerin hangisi, özneleri ortak bir sıralı cümledir?


A) Çok yalancı biriydi, onunla artık kimse görüşmüyor.
B) Aradan yıllar geçti, hala o güzel günleri unutamadım.
C) Doktor Süreyya, endişeli endişeli baktı; filmleri bir daha inceledi.
D) Akşam oldu; küçük oğlum hala ortalıkta yok.


20

"Yıllardır burada oturan bu tatlı ihtiyar, bunların diğerlerinden daha arsız olduğunu anlatıyordu." cümlesinin nitelikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 
A) Olumlu, kurallı, bileşik, eylem
B) Olumsuz, devrik, bileşik, ad
C) Olumlu, kurallı, basit, eylem
D) Olumsuz, devrik, basit, ad


üst