Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 1

• 1030 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi 1

1

Yaşlanarak değil , yaşayarak olgunluğa ulaşır insanlar.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle çelişir?


A)İnsanların yaşla birlikte olgunlaşacağı düşüncesi saçmadır.
B)Olgunluk kişinin yaşanmışlığı sonucunda eriştiği bir durumdur.
C)Zamanın insanı olgunlaştırdığı düşüncesi doğru değildir.
D)Yaşla olgunluk arasında doğru orantı vardır.


2

1.tırmanmamıştır
2.hiç kimse
3.elleri
4.merdivenlerine
5.cebinde
6.başarı
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?


A)2 – 6 – 3 – 4 – 5 – 1           B)2 – 6 – 4 – 3 – 5 – 1
C)2 – 5 – 4 – 3 – 6 – 1           D)6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1


3

Her davranışında başkalarının onayını arayan kimseler hayatın birçok güzelliğini ıskalar.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?


A)Özgüven        B)Özgürlük
C)Mutluluk       D)Yenilikçilik


4

Gerçek değişim, kimi eski şeyleri farklı görmeye başlamaktır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır?


A)Kişi , eski düşüncelerinde değişikliğe giderse kendini yalanlamış olur.
B)Değişim yaşansa da insan bakış açısını değiştirmez.
C)Hayat bazen insanları istemedikleri şeyleri yapmaya mecbur edebilir.
D)Değişen insanlar yeni kimlikleriyle eski düşüncelerini sorgulayabilmelidir.


5

"Şairin , şair olarak görevi önce kendi diline , dolaylı olarak da kendi toplumuna karşıdır." sözünden çıkarılamayacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Şairler dile dolayısıyla da topluma karşı sorumludur.
B)Şairler dillerine özen gösterirse topluma da özen gösteriyordur.
C)Şairler dillerine hizmet etmekle toplumlarına da hizmet etmiş olurlar.
D)Toplumların dillerinin gelişmesinde şairlerin rolü büyüktür.


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "beğenme" söz konusudur?


A)Sanatındaki alışılagelmişlik üslubundan kaynaklanmıyor.
B)Bu çiçeği haşerelere karşı ilaçlasak mı?
C)Bu konudaki fikirlerini değerlendireceğim.
D)Araba kullanmana bir diyeceğim yok ; ancak yaşın daha on altı.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "çaresizlik" anlamı vardır?


A)Dersin daha iyi anlaşılması için değişik metotlar uyguluyorum.
B)Gözleri , kalabalıkta birini arıyordu ; ama bulamıyordu.
C)Bu olay elimi kolumu bağladı , hiçbir şey yapamıyorum.
D)Böyle bir şeyi beklemiyordum , acaba nerede hata yapmışım?


8

Dil düşüncenin kabıdır, kaba karşı yapılan her saldırı içindekine karşı yapılmıştır.
Aşağıdaki yargılardan hangisi yukarıdaki cümleyle çelişir?


A)Düşüncelerimizi koruyabilmek  için önce onu ifade ettiğimiz dili korumalıyız.
B)Bir dile saldıranlar aslında o dile sahip olan kişilerin fikirlerini hedef almıştır.
C)Dilimizi korumak için bazen düşüncelerimizden taviz verebiliriz.
D)İnsanların düşüncelerine zarar vermek isteyenler önce onların diline zarar vermeye çalışırlar.


9

Yetenekli, becerikli adam herkesin ne yapacağını şaşırdığı karışık bir ortamda bütün tehlikeleri atlatarak işini iyi bir sonuca ulaştırır.
Yukarıdaki yargıyı en iyi ifade eden söz aşağıdakilerden hangisidir?


A)Yetenekli kişi, karışık ortamlarda bile sonuca gitmeyi bilir.
B)İşlerini karıştıran insanlar yeteneklerini sergileyemeyenlerdir.
C)Sonuca iyi ulaşmış her işte bir yetenek söz konusudur.
D)Yetenekli insanlar işlerini karışıklığa sürüklemezler.


10

Sanatçı toplumla yürüyen değil, ona geleceği gösteren kişidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin vermek istediği mesajı yansıtmaktadır?


A)Sanatçı , özgün olmaya çalışan insandır.
B)Sanatçı , halkın yürüdüğü yolun ilerisini bir projektör gibi aydınlatmalıdır.
C)Sezgi ve duygu gücü , sanatçıda çok önemlidir.
D)Sanatsız bir millet ilerleyemez.


11

"Her resim bir düşüncedir. Bazı zamanlarda yüz sayfalık bir yazı yerine, bir resim daha çok bilgi verebilir." Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede belirtilen düşünce ile çelişir?


A)Çoğu zaman bir resim , uzun bir yazıdan daha etkilidir.
B)Bir ressam yazarın anlatmak istediğini fırçasıyla anlatabilir.
C)Yazar duygularını yazıyla aktarabiliyorsa ressam da belki de daha açık olarak duygularını fırçasıyla aktarabilir.
D)Bir olayın canlılığını ve sıcaklığını resimle ortaya koymak mümkün değildir.


12

"Kitabı okuyucu yazdırır." Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Kitaplar halkın bilgi ve görgüsünü arttıran en önemli güçtür.
B)Her eser , belli bir zamanın aynası ve ürünüdür.
C)Yazar, eserlerini oluştururken halkın istek ve düşüncelerini her zaman göz önünde tutar.
D)Düşünce eserin önüne geçerse eser okunmaz olur.


13

Geçmişler, geleceğe suyun suya benzediğinden daha fazla benziyor.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam bakımından yukarıdaki cümleye en yakındır?


A)Gelecek, geçmişin bir uzantısıdır.
B)Gelecekte yaşayacaklarımız geçmişe sünger çekecektir.
C)İnsan bir yönüyle hep geçmişe bağlıdır.
D)Geleceğini kurmak isteyenler geçmişten daha çok çalışmalıdır.


14

Dağlarca, sözcüklere ilk dokunuşundan bu yana şiir yazıyor. (1) Benzersiz bir şiirdir bu ,benzersiz bir şiir evreni. (2) Bunun yanında, taklide kalkışılırsa taklitçinin foyasını hemen ortaya çıkartacak güçtedir şiiri. (3) Oysa sözcükleri saf Türkçe , dizeleri rahat , anlatımı yalın bir şiirdir bu. (4) Öyle ki "Ne var bunda , ben de yazarım." dedirtecek rahatlıktadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi sanatçının "üslubu"yla ilgili bir değerlendirme bildirmektedir?


A)1                    B)2
C)3                    D)4


15

(1) Haldun Taner'in tüm öyküleri "Bütün Hikayeleri" adıyla dizi olarak yayımlandı. (2)yirmi beş öyküden oluşan "Kızıl Saçlı Amazon" dizinin ilk öykü kitabı. (3)Taner, öykülerinde Türk insanını ve toplumsal yaşamını bütün renkliliği ve hareketliliğiyle okuyucusuna aktarır. (4)Keskin ve olgun bir gözlem gücü zengin bir kültür imbiğinden geçirilerek onun satırlarına yansır. (5)Bunun yanında dili çok yönlü kullanmadaki başarısı, halkın dilini bütün canlılığıyla ortaya koyabilmesiyle, gerçek bir dil işçisidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi sanatçının "üslubu" ile ilgilidir?


A)2                        B)3
C)4                        D)5


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "ön yargı" söz konusudur?


A)İnsan hasta oldu mu kendi durumunun bilincine çok daha varıyordu.
B)Eğer öğretmene söylemeyeceğime söz verirsem , sırrını benimle paylaşacaktı.
C)Sanki beklediği kişi söz vermiş de gelmemiş gibi içini bir öfke kapladı.
D)Bu hafta sonu yapacakları maçı da kazanamazlar.


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuzluk anlamı vardır?


A)Bunu istemediği halde mecbur olduğu için yapıyor.
B)Sinemaya giderken sana bir haber vermemiş değiliz.
C)Ne dünkü filmi izleyebildim ne de bugünkünü.
D)Duvardaki yazıları kendisinin yazmadığını söylüyor.


18

"Sevmek, başkasının hayatını yaşamaktır."
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye en yakın anlamdadır?


A)Başkalarına yaşama hakkı tanımak da bir tür sevgidir.
B)Kişi karşısındaki kişiyle özdeşleştiği zaman gerçekten sevebilir.
C)Sevginin bulunduğu yerde başkalarının da olduğu unutulmamalıdır.
D)Başkaları gibi yaşamak zannedildiği gibi kolay değildir.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz bir eleştiri yapılmamıştır?


A)Son yıllarda, sanatçıyım diye ortaya çıkanların eserlerine baktığımızda konunun sadece bir yönünün ele alındığını fark ediyoruz.
B)Eselerinde ısrarla eski edebiyatın vezni olan ve artık geçerliliği kalamayan aruzu kullanıyor.
C)Onun eserleri yaşlı dilin uçsuz bucaksız topraklarında beklenmedik söz çiçekleri açar okuyucusuna.
D)Yazarımız geçmişi özlemle sürekli anarken okuyucusunu gerçekten ve yaşanan zamandan uzaklaştırır.


20

(1) Nasıl olsa siz de ben de yılın yerli ya da çeviri romanlarıyla yetinmiyoruz. (2) Tüm dünya yazarlarının romanları var önümüzde. (3) Bu alanda da kendi birikimlerimiz doğrultusunda bir seçme yapıyoruz ister istemez. (4) Dahası kapağını bile açmadığımız nice değerli kitaplar var.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusudur?


A)1              B)2                    
C)3              D)4


üst