Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi

• 1420 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Testi

1

Öğrencisi: Herkese güzel konuşma dersleri verdiğin ve onlara hitabet sanatı öğrettiğin halde ,niçin sen de çıkıp bir konuşma yapmıyorsun?
Sokrat: Evlat. Biley taşı keskin değildir amma, en sert demiri bile keskin eder.
Ünlü düşünür Sokrat'ın verdiği cevap yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A)Her işin bir bileni vardır; ama illaki o bilen o işi yapacak diye bir şey yoktur.
B)İnsanlara yeni bir şey öğretmekten daha yüce bir iş mi var?
C)Nasıl konuşulacağını biliyorum; ama ne konuşacağımı bilmiyorum.
D)Bilgiyi bünyesinde taşıyan kişiler, her zaman verdiği bilgi yönünde yeterliliğe sahip olmayabilir.


2

Önemli olan bulunduğumuz yer değil, hareket ettiğimiz yöndür.
Bu cümlede neyin önemi vurgulanmaktadır?


A)Hedef           B)Bilgi
C)Sonuç          D)Sabır


3

Acı, mutluluğa göre daha çok şarkı bestelemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır?


A)İnsanlar eğlenirken bile üzüntülerini silemezler akıllarından.
B)Mutluluk şarkılarda pek yer bulamamıştır kendine.
C)Üzücü olaylar insanların duygularını daha derinden etkiler.
D)Şarkı sözlerinin içeriğine mutluluk ifadeleri pek uygun düşmez.


4

Kızlarını okutamayan millet , oğullarının hüsranına ağlasın.
Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A)Cahil bırakılmış kadınların yetiştirdiği nesillerden hiçbir fayda beklenemez.
B)Kızlarını okutmamak bir milletin en büyük ayıbıdır.
C)Milletin büyüklüğü kız çocuklarının okuma oranıyla bağlantılıdır.
D)Kız çocuklarının okutulması için her türlü çaba sarf edilmelidir.5

Sanatçı geçmişi bir kitap gibi kullanmalı, evi gibi kullanmamalı.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin anlamına en yakındır?


A)Sanatçı eserlerinde tarihi konulara gereğinden fazla yer vermemelidir.
B)Sanatçının eserinin ana çatısını tarihi konular ve kahramanlar oluşturmalıdır.
C)Her sanatçının tarihi istediği gibi değiştirme hakkı yoktur.
D)Tarihi konuları anlatan kitaplar geleceğe kalabilirler.


6

Yarın sabah, ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır.
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A)Yüzümüz her gün değiştiğinden kıymetini bilmeliyiz.
B)Yüz insanın değiştiğini gösteren en önemli şeydir.
C)İnsan sürekli bir değişim içindedir.
D)Kişi zamanın değerini iyi bilmelidir.


7

Aşağıdaki cümlelerden hangisi "çalışkanlık"la ilgilidir?


A)Bir insanın eğitimi mezara kadar tamamlanmaz.
B)Yıpranmak paslanmaktan iyidir.
C)Önce evinin haline bak , sonra devlete sitem et.
D)Yarının insanları bugünle oyalanmamalıdır.


8

Yaşarken sürekli öğrenmeye çalışın, yaşlanmanın bilgeliği kendiliğinden getireceği saçmalığına saplanmayın.
Yukarıda verilen cümleden aşağıdakilerden hangisini çıkartamayız?


A)İnsanlar asla bildikleriyle yetinmemelidir.
B)Yaşlılıktaki bilgelik önceki öğrenmelerimize bağlıdır.
C)İnsan yaşlılıkta bilge olunca öğrenmeyi bırakabilir.
D)Bilgelik uzun bir birikimin ürünüdür.


9

1.Toplantıda da müdür bey konuştu.
2.Toplantıda müdür bey de konuştu.
3.Toplantıda bir de müdür bey konuştu.
4.Toplantıda müdür bey konuştu da konuştu.
Yukarıdaki cümlelerin hangileri aynı anlama gelmektedir?


A)1 ve 2           B)1 ve 4
C)2 ve 3           D)3 ve 4


10

Çocuklarımızın ayaklarına batan dikenler, ya ektiklerimizdir, ya sökemediklerimiz.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıdaki cümleyle çelişir?


A)Bazen istemeden çocuklarımıza zarar verebiliriz.
B)Çocuklarımızı yetiştirirken dikkatli olmalıyız.
C)Çocuklarımızı yetiştirirken onlara zarar verebilecek şeyleri ortadan kaldırmalıyız.
D)Çocuklarımızın başına gelen kötü şeylerde bizim suçumuz yoktur.


üst