Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testi 1

• 2950 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testi 1

1

”Sözlükler, sesleri işitilen ama görülmeyen canlılara benzer.” cümlesindeki ögelerin dizilişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A)Özne – nesne – yüklem
B)Özne – yer tamlayıcısı – yüklem
C)Nesne – yer tamlayıcısı – yüklem
D)Özne – zarf tamlayıcısı – yüklem


2

Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti
Bu mısraların ögeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A)Özne – zarf tamlayıcısı – yüklem
B)Özne – yer tamlayıcısı – yüklem
C)Nesne – özne – zarf tamlayıcısı – yüklem
D)Nesne – özne – yer tamlayıcısı – yüklem


3

Yağmurlu bir temmuz günü, otuz yaşıma girmeye hazırlanıyordum.” cümlesinde altı çizili ögenin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Oralarda yaşamak ince bir sanattır.
B)Düzenli bir yaşam arzuluyor insan.
C)Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
D)Düşüncelerinizi saatlere sığdıramazsınız.


4

”Görünmeyen ama varlığını yanı başımda hissettiğim, yamaçlarına yaslandığım dağlardan bir serinlik vuruyor.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?


A)Özne           B)Yüklem
C)Nesne         D)Yer tamlayıcısı5

Arda: Romanın toplumu etkileme ve topluma yöne verme gibi bir düşüncesi olmamalıdır.
Ege: Sait Faik’in eserlerindeki kahramanlar her gün çevremizde gördüğümüz insanlardır.
Işıl: Sait Faik ele aldığı konuyu sağlam verilerle, örnekleme ve karşılaştırmalarla yoğun biçimde işliyor.
Esra: Sait Faik hikâyelerinde olayların kahramanlar üzerinde bıraktığı etkileri de anlatıyor.
”Türk Romanının Sorunları” adlı tartışmada Bilgi İlköğretim Okulu öğrencilerinden hangisinin söylediği cümlenin yüklemi, sözcük sayısı olarak diğerlerinden fazladır?


A)Arda’nın   B)Işıl’ın   C)Ege’nin   D)Esra’nın


6

”Biz, çok yükseklerde uçan bir kartalız.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?


A)kartalız                         
B)bir kartalız
C)uçan bir kartalız
D)çok yükseklerde uçan bir kartalız


7

”Bu ayrılışın temelinde, cevapları verilmemiş sorular vardı.” cümlesinde altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?

 
A)Nesne              B)Zarf tamlayıcısı
C)Özne               D)Yer tamlayıcısı


8

Onlar ki delisidir maviliğin
Her sezgilerinde ölümsüzlük vardır
Seni çılgına çevirir
O acayip kuşların güzelliği
Yukarıdaki dizelerde altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?


A)Özne                         B)Belirtisiz nesne
C)Yer tamlayıcısı           D)zarf tamlayıcısı


9

Mert: Falaka, Ömer Seyfettin’in küçükken yaşadığı bir olayın hikâyeleştirilmesidir.
Işık : Ömer Seyfettin’in bu yazılarında çevrenin tabiat özellikleri ve yaşayanların özellikleri anlatılır.
Emel: Falaka’nın hayal ürünü olmadığını nereden biliyorsun?
Efe: Ömer Seyfettin’in bu hikayesini en az üç defa okumuşumdur.
Ömer Seyfettin’in “Falaka” adlı eseri hakkında konuşan yukarıdaki kişilerden hangisi, sözlerinde geçen özel ismi cümlede özne görevinde kullanmıştır?


A)Mert   B)Işık   C)Emel   D)Efe


10

(1)Hiç üzülme, sadece bir senelik kazancını kaybettin.(2)Gücün kuvvetin yerinde olduğu sürece yeniden kazanırsın.(3)Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.(4)Unutma sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, demiş atalarımız.
Maddi durumu kötü olan arkadaşıyla konuşan kişinin sözlerinden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur?


A)1.   B)2.   C)3.   D)4.


11

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat ek eylem alarak yüklem olmuştur?


A)Bugün hangi filme gideceğiz?
B)Bu mağazadaki masa, diğerinden daha mı sağlamdı?
C)O güzel şehre beni de götürür müsünüz?
D)Bunlar mı çaresiz kişiler?


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtili nesne” sıfat tamlamasıdır?


A)Bu bayramda kim okuyacak şiiri?
B)Kötü insanlarla arkadaşlık edersen bin türlü bela gelir başına.
C)Yıllardır bu mutlu haberi bekledik.
D)işi yapamayacağını anlayınca hemen kaçtı o.


13

”Bu sınava girenler, bu sınavın hayatlarında kilometre taşı olacağının bilincindeler.”
Öğretmenin sınava giren öğrenciler hakkında söylediği sözlerdeki altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?


A)Belirtili nesne         B)Özne
C)Yer tamlayıcısı       D)Zarf tamlayıcısı


14

Hırsına yenilmeyip sakin sakin doğru adımları atan biri, mutlaka hedefine ulaşır.
Yukarıdaki kişinin sözlerinde eylemi yapan ögeyi belirten söz veya sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?


A)atan biri
B)Hırsına yenilmeyip sakin sakin doğru adımları atan biri
C)doğru adımları atan biri
D)biri


15

“Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
 Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin”
Yukarıdaki dizelerin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?


A)toprağa diz vuruşu
B)kalbimizi
C)yerinden
D)toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin


16

Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır?


A)Bu güzel elbiseyi dün de giymişti.
B)Bu sevimli çocuğu evine bıraktı.
C)Şu, bu, o derken hiçbir şey alamadı.
D)Bu hızlı otomobil bu yolda gidemez.


17

Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?


A)Uçaksavar bataryaları, duyarlı bölgelerin hava savunması için kurulmuştur.
B)Kardeşim, çocuk gibi sevinmişti annemi karşımda görünce.
C)Bıçağın yüzü çok körleştiğinden hiçbir şeyi kesmiyordu.
D)Bütün dükkanlar, bakkallar, kunduracılar, berberler bu ana yolun üzerindeydi.


18

Aşağıdakilerden hangisinde unvan grubu cümlenin nesnesi olarak kullanılmıştır?


A)Kösem Sultan, Osmanlı sarayında belli bir dönem etkili olmuş kişilerden birisiydi.
B)Doktor Vehbi Bey’i kısa bir süre önce ziyarete gitmiştik.
C)Bütün gece Osman Bey ile sohbet etti, bizimle hiç ilgilenmedi.
D)Müdür Ahmet Bey, bu akşam bir toplantı yapacağını söyledi.


19

”Ben hiç bilmediğim hayatların içine, istemeyerek de olsa, girmeye mecburdum.”
Bu cümlenin ögeleri sırayla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


A)Özne – zarf tamlayıcısı – nesne – yüklem
B)Özne – yer tamlayıcısı – yüklem
C)Zarf tamlayıcısı – nesne – yer tamlayıcısı – yüklem
D)Özne – yer tamlayıcısı – zarf tamlayıcısı – yüklem


20

Melda: Dün akşam ben ödevimi bitirmiştim.
Arda: Çok uzaklardan çan sesleri geliyor.
Ercan: Sokağın başında birkaç dakika onu bekledik.
Esin: Bu aralar canım hiçbir şey yapmak istemiyor.
Bilge: Bu tepenin ardında bizim köyün tarlaları var.
İkişer kişilik iki grup ve bir ebeyle oynanan cümle ögesi oyununa başlamak için yukarıdaki çocuklar birer cümle söylemişlerdir.
Cümlelerin öge sıralamasının aynı olmasına göre iki gruba ayrılan yukarıdaki çocuklardan hangisi ebe olacaktır?


A)Arda   B)Ercan   C)Esin   D)Bilge


üst