Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testi

• 2596 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Cümlenin Öğeleri Testi

1

”Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.” dizesinin öznesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A)Sıfat tamlaması                    B)Belirtili isim tamlaması
C)Belirtisiz isim tamlaması       D)Zincirleme isim tamlaması


2

Aşağıdaki cümlelerden hangisi “yer tamlayıcısı” ve “yüklem”den oluşmuştur?


A)Baharın gelişi hepimizi sevindirdi.
B)Şehir bu saatlerde sakinleşirdi.
C)Bu şehrin sonu gelmez güzelliklerinin olduğuna inanır.
D)Dere kenarında, kendinden geçmiş, balık avlıyor.


3

”Son yokuş noktasından düzlüğe inince karşımıza çok güzel bir ova çıkmıştı.” cümlesinde altı çizili kısım, cümlenin hangi ögesidir?

A)Özne     B)Zarf tamlayıcısı     C)Yer tamlayıcısı      D)Belirtili nesne


4

Hangi cümlede, yükleme yönelteceğimiz “neyi” sorusunun cevabı bir sıfat tamlamasıdır?

A)Ders kitaplarını iyi koru.
B)Gökyüzündeki bulutları seyrediyor.
C)Buralarda kışın etkileri uzun sürer.
D)Sözlerin güzelini hep o söyler.5

Dün aldığım kalemi bugün kaybettim.” cümlesindeki altı çizili kısım, cümlenin hangi ögesidir?

A)Özne    B)Belirtili nesne     C)Zarf tamlayıcısı       D)Belirtisiz nesne


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap nesnedir?

A)Bunu kim kırdı?   – Kardeşi.
B)Ne zaman gelecek?  – Az sonra.
C)Selim onun nesidir?  – Komşusu.
D)Sinemada kimleri gördün?  – Arkadaşlarımı.


7

Kemal arkadaşına öznesi vurgulanmış cümleyi kullanarak soru sormuştur. Buna göre Kemal arkadaşına aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

A)Bu geziye hangi öğrencileri götüreceksiniz?
B)Kardeşin derslerine düzenli çalışıyor mu?
C)Son deneme sınavlarını ne zaman yapacaksınız?
D)Dün akşam beni telefonla kim aradı?


8

”Herkes, ışıksız ve şaşkın gözlerle kamyon denilen bu canavarın lüzumsuz gürültüsüne kulak kabartmıştı.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?

A)Özne – zarf tamlayıcısı – yer tamlayıcısı – yüklem
B)Özne – zarf tamlayıcısı – zarf tamlayıcısı – yer tamlayıcısı – yüklem
C) Özne – yer tamlayıcısı – yer tamlayıcısı –  yüklem
D)Özne – zarf tamlayıcısı – nesne – yer tamlayıcısı – yüklem


9

I.Mektubunu dün aldım.
II.Dersleri kaçırmamaya dikkat et.
III.Yanan binadan insanları çıkardık.
IV.Siz eve gelirken biz işe gidiyorduk.
Numaralı cümlelerde yer alan altı çizili kısımlardan hangileri, öge olarak aynı görevde kullanılmıştır?


A)I – II             B)II – III         
C)III – IV         D)II – IV


10

”Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına
Çöreklenir yedi başlı kızıl bir yılan.”
Yukarıdaki dizelerin ögeleri hangi seçenekte sırayla verilmiştir?


A)Yer tamlayıcısı – özne – yüklem
B)Özne – yüklem – nesne
C)Yer tamlayıcısı – yüklem – özne
D)Nesne – özne – yüklem


11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?


A)Üç beş sene evvel / bu dağın bir gülü / vardı.
B)Yaz günleri / dinlendiğimiz yer / bu pınardı.
C)Bu ülkenin insanı / misafiri / sever.
D)Kaç kere / şafak söktü  / bu dağlarda gezerken.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin gizli öznesi yoktur?


A)Dünyanın bize saygı göstermesini istiyoruz.
B)Önce kendi benliğimize saygı duyalım.
C)Sahipsiz kalan bu bahçeler çok güzelmiş.
D)Yeter ki bu güzelliklerin kıymetini bilin.


13

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öne ve yüklemden oluşmuştur?


A)Sözcükler insanların kullandıkları en güçlü haplardır.
B)İyi insan, iyilik duygusunu hiçbir ortamda kaybetmez.
C)İşini seven insan, çevresine daha faydalı olur.
D)Ailesine bağlı olan, vatanına da bağlı olur.


14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yüklem görevindedir?


A)Piknik yaptığımız yer, güzel bir bahçeydi.
B)Uykum gelmeye başlayınca yüzümü yıkadım.
C)Odanın camından dışarıyı seyrediyordum.
D)Toplumları bir arada tutan güç, sevginin gücüdür.


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-e / -a” ekini alan sözcük farklı bir öge olarak kullanılmıştır?


A)Küçük kardeşim akşama gelecek.
B)Kitaplarını masaya koyabilirsin.
C)Okuldan gelir gelmez kanepeye uzandı.
D)Anlatılanlara bir türlü inanmıyordu.


16

”Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın!” dizesinde yer tamlayıcısı olan sözcük, aşağıdakilerden hangisinde özne olarak kullanılmıştır?


A)Yurdumuzu çok seviyoruz.
B)Yurdumuz dünyanın en güzel yerindedir.
C)Düşmanları yurdumuza sokmayalım.
D)Yurdumuzda okuma yazma bilmeyen kalmasın.


17

”Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum.” dizesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Özne ve yüklemden meydana gelmiş bir cümledir.
B)Öznesi zamirdir.
C)Yüklemi sıfat tamlamasıdır.
D)Yüklemi çekimli fiildir.


18

”Yazar, okuyuculara bu sene de yeni öyküler sundu.”cümlesinde yapılan işten etkilenen öge aşağıdakilerden hangisidir?


A)yazar              B)yeni öyküler
C)bu sene           D)okuyuculara


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler “yer tamlayıcısı – nesne – yüklem “ şeklinde sıralanmıştır?


A)Bazı gerçekler, içlerinde bir kurtuluş duygusu taşır.
B)Bu konuya kayıtsız kalabileceğini düşünemezdim.
C)Kitabı okuduktan sonra içimi müthiş bir sevinç kaplamıştı.
D)Böylece başlangıç noktasına geri döndüm.


20

”Hafta sonları zamanımın büyük bir bölümünü, kitap okuyarak değerlendiriyorum.”cümlesinde hangi ögeler vardır?


A)Zarf tamlayıcısı – nesne – zarf tamlayıcısı – yüklem
B)Özne – yer tamlayıcısı – yüklem
C)Nesne – zarf tamlayıcısı – yer tamlayıcısı – yüklem
D)Yer tamlayıcısı – nesne – zarf tamlayıcısı – yüklem


üst