Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Eylem, Cümlenin Öğeleri, Noktalama İşaretleri, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1275 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Eylem, Cümlenin Öğeleri, Noktalama İşaretleri, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

Aşağıdaki cümlelerin hanginde “çay” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır?


A ) Bugün çay içmeye fırsatım olmadı.
B ) Misafirlere de çay ikram edelim.
C ) Çay demlenince size seslenirim.
D ) Çay filizi sık olursa çabuk uzar.


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “keyif” kelimesi “vücut esenliği, sağlık” anlamında kullanılmıştır?


A ) Yeni gelen misafirlere de keyifler soruldu ardından kahveler içildi.
B ) Büyük bir hevesle gidilen piknikte aniden yağan yağmur keyifleri kaçırdı.
C ) Bu yıl da denizin keyfini çocuklar doyasıya çıkardı.
D ) Yaz akşamlarında şarkılar söylenir böylece herkesin keyfi yerine gelir.


3

“Çok güzel şiir yazan şairler bile zamanla şiirin anahtarını yitirebilir kolayca.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime grubu ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Daima şiir yazabilme
B ) Şiir yazma yeteneğini kaybetme
C ) Şiirde özgünlüğü yakalama
D ) Şiirde üslubu sağlam tutma


4

“Kör” kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde temel anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Kör hatta ilerleyen tren tamirhaneye yanaştı.
B ) Elindeki kör bıçakla eti nasıl keseceksin?
C ) Her bayram bu kör adamı evin önünde görüyorum.
D ) Kör talih sonunda bize de güldü, sayısalı kazandım.


5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime yan anlamıyla kullanılmamıştır?


A ) O konuda ben senden bir gömlek üstünüm.
B ) Dağ başında bulut olsam…
C ) Makinenin dişlisi yine bozuldu.
D ) Dirseğindeki kırığa bisiklet neden oldu.


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?


A ) Gençler, yaşlılara hürmette ve saygıda kusur etmedi.
B ) Onunla uzun yıllar güven içinde özveriyle çalıştık.
C ) Bu galeri özgün ve canlı tasarımları sergiler.
D ) Hayat boyu başarı için azimli olmak yetmez.


7

Yetimin malını yiyenler var.
Fakir fukarayı soyanlar var.
Malının üstüne mal koyanlar var.
Bunların hesabı sorulur bir gün.
Bu şiirin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Epik şiir
B ) Lirik şiir
C ) Satirik şiir
D ) Pastoral şiir


8

Çocuklar beni de alın içinize
Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim
Çocuklar imreniyorum şimdi size
Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim
Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Çocukluğun önemi
B ) Çocuklukta oyun oynamanın önemi
C ) Çocukluk yıllarına duyulan özlem
D ) Çocukluk yıllarında yapılan hatalar


9

Zaman tasarrufu yapmanın en iyi yollarından biri, önceden düşünmek ve plan yapmaktır; beş dakikalık düşünme, genelde bir saatlik iş tasarrufu sağlar.
Yukarıdaki cümlede vurgulanmak istenen düşünce nedir?


A ) Zamanı iyi kullanmak için uzmandan yardım alınmalıdır.
B ) Zaman tasarrufu yapmak için işe erken başlamak gerekir.
C ) Zamanı iyi kullanmak için planlama yapılması gerekir.
D ) Zaman tasarrufu için yapılan çalışmalar gereksizdir.


10

Bir küçük çocuk başını kaldırıp
Bir yıldıza baktı ve ağlamaya başladı.
Yıldız ona “Neden ağlıyorsun, çocuğum?” dedi.
Çocuk ona:”O kadar uzaktasın ki
Hiçbir zaman sana dokunamayacağım.”
Ve yıldız, yanıtladı çocuğu:
“Zaten yüreğinde olmasaydım senin,
Beni göremezdin ki.”
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Sevgiyi anlatmak için en güzel yol dokunmaktır.
B ) Sevgi paylaşıldıkça güzeldir.
C ) Gerçek sevgiye ulaşmak için sabırlı olmak gerekir.
D ) Gerçek sevgi yürektedir, mesafelerin önemi yoktur.


11

Yazı yazmanın zorluğunu, yazmayanlar asla bilemez. Yazı yazacak kişide birikim olmalı, sabır ve düşünme gücü canlı kalmalı. Yazan kimse bir noktaya yoğunlaşabilmeli. İmla ve noktalama kurallarını ihmal etmemeli. Cümleleri düzgün ve akıcı kurmalı. Anlatım bozukluğu yapmamalı. Yazmadığı zaman da okumalı.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A ) Yazı yazmanın zor bir iş olduğuna
B ) Yazarın dili doğru kullanması gerektiğine
C ) Yazarın deneyim sahibi olması gerektiğine
D ) Yazarın sadece bir türde eser vermesi gerektiğine


12

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?


A ) İdare edenle edilen arasında fark vardır.
B ) Diğerinde yetki olmadığı için sorumluluk da yoktur.
C ) Onun için, idareciliğin okulu yoktur.
D ) Yoksa yönettiklerini huzursuz ve mutsuz eder.


13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?


A ) Kar az yağdığı için pınar kurudu.
B ) Vatanı savunmak üzere askere gitti.
C ) Ekinler boy vermediğinden hasat az oldu.
D ) Başım ağrıdığı için size gelemem.


14

Kazanmak için çalışmak şarttır.” cümlesinde altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Amaç
B ) Sebep
C ) Koşul
D ) Olasılık


15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel yoruma yer verilmiştir?


A ) Suyun üç hâli olduğunu söylemek yanlış olmaz.
B ) Mutlu olmanın tek yolu uzun yürüyüş yapmaktır.
C ) Kuşlar içgüdüleriyle yuva yapmaya başlar.
D ) Son kitabının ikinci baskısı yapıldı.


16

Annem ona dönerek ( ) “Avucunu aç, elindekini çabuk göster ( )” dedi.
Yukarıdaki cümlede parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?


A ) (:), (;)
B ) (.), (!)
C ) (:), (!)
D ) (;), (!)


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, virgül (,) eş görevli sözleri ayırma görevinde değildir?


A ) Biliyorum, kendi hikâyeni yazmak zordu.
B ) Marketten süt, ekmek ve yoğurt almayı unutma.
C ) Yolculuklarda, kahvelerde hep o şarkı dinleniyor.
D ) Bir sürü demir parçası, vida koltuğun altına gitmiş.


18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (...) getirilemez?


A ) Hele annemin o yemekleri
B ) Sandıktan bir sürü şey çıktı: Gömlek, pantolon, atkı
C ) Daldım yine geçmişe; çocukluğuma, gençliğime
D ) Siz olsanız sormaz mısınız neden geç kaldığını


19

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?


A ) Bugün Türkçeden kaç soru çözdün
B ) Neden geç kaldığımı anlatacağım
C ) Niçin bana öyle bakıyorsun
D ) Hangi kitabı daha çok beğendin


20

(I) Çocukken resim yapmayı çok severdik. (II) İnsanları çöp adam gibi yapardık, dağlar koni şeklinde olurdu. (III) Evleri de sembolik bir geometriyle resmederdik. (IV) Ağaçları çizerken bir gövdenin üzerine yaprakları, hatta dalları olmayan bu­lutsu bir yuvarlak oturturduk.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


21

Geniş yol uzanıp gidiyor, gençlik yıllarının büyücek bir bölümünü geride bırakan iki kişi hararetli bir konuşmaya dalmış, sağlarına sollarına pek dikkat etmeden, birkaç gündür sürekli yağan yağmurun yer yer göllendirdiği dar kaldırım üzerinde ağır ağır yürüyor.
Yukarıdaki cümlede altı çizili olan fiilimsilerin türleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A ) Zarf-fiil/Sıfat-fiil/Sıfat-fiil
B ) İsim-fiil/Zarf-fiil/Sıfat-fiil
C ) İsim-fiil/Sıfat-fiil/Sıfat-fiil
D ) Zarf-fiil/İsim-fiil/Sıfat-fiil


22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?


A ) İyi bir yazar, seslendiği okur kitlesini yakından tanır.
B ) Sanatın büyüklüğünü, maalesef, hâlâ anlayamadık.
C ) Gazeteler, insanların ilgisini artık çekmiyor.
D ) Zengin ya da fakir olsun her insan düş kurar.


23

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil zaman anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Bizim köyün arabası dura dura hareket ediyordu.
B ) Gün doğarken kalkar, spor yapmak için hazırlanırım.
C ) Çocuk okuldan eve koşa koşa geldi.
D ) Samanlıkta iğne aramak daha kolaydır.


24

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?


A ) Buradaki insanları bekletmeye hakkın yok.
B ) Okuduğum romanın çok acıklı bir anlatımı vardı.
C ) Varacağım yere erken saatlerde ulaşmalıyım.
D ) Tepedeki ahşap, sarıya boyanmış bina yıkıldı.


25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olan ifade özne değildir?


A ) Bacanın üstündeki leylek yuvası çok görkemli görünüyordu.
B ) Lokanta dışarıdan çok köhne bir yeri andırıyordu.
C ) Savaşta ölenlerin anısına yapılan heykel beni çok duygulandırdı.
D ) Ağaçların koyu gölgesinde sessiz sessiz ağlıyordum.


üst