Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemde Çatı Testi

• 1431 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemde Çatı Testi

1

İşteşlik eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam katmıştır?


A) Karı koca hasretle kucaklaştılar.
B) İki horoz saatlerce dövüştü.
C) Salondaki tüm izleyiciler gülüştüler.
D) Müdür Bey'le dün görüştük.


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznesi bakımından farklıdır?


A) Öğrencilere çeşitli sorular soruldu.
B) Top oynayan çocuklar hemen yoruldu.
C) Akşam sofrası az önce kuruldu.
D) Yıkanan çamaşırlar temiz suda durulandı.


3

Aşağıdaki eylemlerin hangisi geçişsiz iken geçişli duruma geçmiştir?


A) Kardeşim erkenden uyudu.
B) Arkadaşını eliyle dürttü.
C) Soruları tek tek ben çözdüm.
D) Dün kardeşini Ayşe uyuttu.


4

Aşağıdakilerden hangisi nesnesine göre farklıdır?


A) Çocuklar önümden geçti.
B) Araba bisikleti geçti.
C) Yolculuk uzun sürdü.
D) Ahmet yatağına uzandı.5

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eylem nesne alabildiği halde cümlede nesne kullanılmamıştır?


A) Ömer, bu haksızlığa çok üzüldü.
B) Melih, yapmacık hareketleriyle kandırdı.
C) Çocuk, selamsız sabahsız masaya oturdu.
D) Yatağına uzanıp hemen uyudu.


6

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde özne yaptığı eylemden etkilenmiştir?


A) Bu iş benim elimi kolumu bağladı.
B) Oturma odasını eşim düzenledi.
C) Ayşe, Arzu'yıı görünce sevindi.
D) Öğretmen meseleyi yeterince açıkladı.


7

Aşağıdakilerin hangisinde yüklemi oluşturan eylemde "karşılıklı yapma" anlamı yoktur?


A) Ayşegül ara sıra nişanlısıyla dövüşür.
B) iki arkadaş yıllarca yazıştılar.
C) İki dost, gecenin karanlığına karıştılar.
D) Konuşunca barıştılar.


8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir eylemdir?


A) Düşman cephe gerisine çekildi.
B) Odunlar kömürlüğe çekildi.
C) Eşyalar odaya taşındı.
D) Giysileri yukarı kata taşındı.


9

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde eylem oldurgandır?


A) Kapıcı Süleyman'a kapıyı açtırdı.
B) Evin hanımı, bahçedeki çiçekleri sulattırdı.
C) Vedat amca parayı fırıncı Elife bozdurttu.
D) Toplantıya katılan herkesi güldürdü.


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "asker" sözcüğü sözde özne görevindedir?


A) Asker, bir milletin gurur kaynağıdır.
A) Terminalde asker uğurlaması vardı.
B) Asker kışlada yanlışlıkla kolundan vuruldu.
C) Asker çarşıda güzel bir çantaya vuruldu.


11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?


A) Yemek salonunda birlikte yemek yediler.
B) Çocukların dikkatini en çok ampuller çekti.
C) Türkçe bilmeyenlere Türkçe dersi verildi.
D) Çocuklar dün ilk kez trene bindiler.


12

"Nesne almamış bir fiilin -r, -t, -tır ekleriyle nes¬ne alır hale getirilmesine oldurgan fiil denir."
Yukarıdaki tanıma uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur?


A) Her akşam kardeşini ağlatır.
B) Kapıyı ona ben açtırdım.
C) Hepimizi çok güldürdü.
D) Çiçeği iki günde soldurdu.


13

"Bu muhteşem market hizmete açıldı."
Yukarıdaki cümle ile çatı yönünden özdeş olan cümle aşağıdakilerin hangisinde vardır?


A) Aydın'a gidileceğini duyunca çok sevindi.
B) Dersanemiz, büyük bir titizlikle temizlendi.
C) Akşama kadar rüya âleminde dolaştılar.
D) Kimin geldiğini sormadılar bile.


14

Aşağidakilerden hangisi ettirgen çatılı bir cümledir?


A) Her zamanki gibi ödevini hemen bitirdi.
B) Bize gelirken küçük kardeşini de getirdi.
C) Soruları tek tek bize çözdürdü.
D) Adamın genç yaşta saçları ağardı.


15

I. Programların aksamaması kararı alındı.
II. Kız, aynanın karşısında saatlerce tarandı.
III. Yıllar sonra bir parkta karşılaştılar.
IV. Depremde kızını kaybeden anne dövündü.
Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisi özne - yüklem ilişkisi yönünden aynıdır?


A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) II ve III


16

Nesne alabilen fiillere geçişli; nesne alamayan fiillere ise geçişsiz fiil denir."
Yukarıdaki açıklamaya göre nesne - yüklem ilişkisi bakımından hangisi farklıdır?


A) Konuyu çok iyi öğrendi.
B) Fırtınada gemi karaya oturdu.
C) Çocuk sokaklarda simit satıyor.
D) D)Gözleri artık beni görmüyor.


17

Aşağıdakilerden hangisi çatısı yönünden diğerlerinden farklıdır?


A) Geziye beni de götüreceklermiş.
B) Akşama Ayşe'yi ziyarete gideceğim.
C) Son zamanlarda derslerini çok aksatıyor.
D) Bütün hayatı boyunca yalnız yaşadı.


18

I. Kardeşiyle elindeki simiti bölüştüler.
II. Öğrenciler testleri kapışıyordu.
III. Anlatacakları konuları paylaştılar.
IV. Karnını güzel bir yemekle doyurmuştu.
Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi işteş fiil değildir?


A) I        B) II
C) III     D) IV


19

"O evini her zaman temiz ve düzenli tutuyor."
Aşağıdakilerden hangisi çatı bakımından bu cümleyle benzerlik göstermemektedir?


A) Bu derste not tutmak zorunludur.
B) Giderken montunu sınıfta unutma!
C) Tarih bunu mutlaka kaydedecektir.
D) Herşeyi silip süpürüp gitmişler.


üst