Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemsi ( Fiilimsi ) Testi 1

• 1385 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemsi ( Fiilimsi ) Testi 1

1

"Tam otların sarardığı zamanlar
Yere yüzükoyun uzanıyorum."
Yukarıdaki dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A)"otların" sözcüğü türemiş bir isimdir.
B)"yüzükoyun" sözcüğü yapısına göre basit isimdir.
C)"sarardığı" sözcüğü sıfat-fiildir.
D)"uzanıyorum" sözcüğü zarf-fiildir.


2

Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı isim-fiil olan belirtili isim tamlaması vardır?


A)Romanın konusu ilgimi çekmedi.
B)Annesinin armağanı onu çok mutlu etti.
C)Çocuğun okuması oldukça kötüydü.
D)Eğlenmenin tadını unuttuk nerdeyse!


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil yoktur?


A)Görünmez kazalardan sakınınız.
B)Okula başladığında çok heyecanlanmıştı.
C)Çiçekleri sulamayınca hepsi kurumuş.
D)Borçlarını düşündükçe uykuları kaçıyordu.


4

"Testiyi kıran da bir, suyu getiren de." atasözündeki fiilimsilerin türce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A)Çok yemek yiyince rahatsızlandı.
B)Buraya uğramışken onu da görmek isterim.
C)Seni ilgilendirmeyen konulara karışmamalısın.
D)Emeklerinin karşılığını alabilmelisin.5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan bir isim tamlaması vardır?


A)Romanlarında, yaşadığı olaylara da yer veriyordu.
B)Dağcıların bazıları dağda mahsur kalmıştı.
C)Her akşam onun dönüşün beklerdi.
D)Evin her köşesini bir güzel temizlemeli.


6

"İsim fiillerin bir bölümü eylem anlamını tamamen yitirerek kalıcı isim olmuşlardır." Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir sözcük kullanılmıştır?


A)Kırlarda özgürce koşmak istiyorum.
B)Dün yediği dondurma yüzünde boğazı şişmiş.
C)Havalar soğuyunca yaprakların solması uzun sürmedi.
D)Uzaklara gitmek istiyorum.


7

"Zarf-fiiller eylemlere yöneltilen "Nasıl?" veya "Ne zaman?" sorularından birine yanıt verir." Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "Nasıl?" sorusuna yanıt olacak bir zarf-fiil yoktur?


A)Düşmanı üç yandan kuşatarak kıskaca aldılar.
B)Bin dereden su getirerek gerçeği gizlemeye çalışıyorsun.
C)Sora sora Bağdat bulunurmuş.
D)Karşıdan karşıya geçerken çok dikkatli olmalısın.


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil eklerinden birini aldığı halde, sıfat-fiil olmayan bir sözcük vardır?


A)Çok az yakacağımız kaldı.
B)Bu olayda henüz çözülemeyen bazı noktalar var.
C)Güneş girmeyen eve doktor girdi!
D)Eli öpülecek adamsın gerçekten!


9

Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi yoktur?


A)Üzüm üzüme baka baka kararır.
B)Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
C)Gülme komşuna gelir başına.
D)Can çıkmayınca huy çıkmaz.


10

"Okulumda her gün, sağlam iki cümle kuramayan, duygularını söze dökemeyen, düşüncelerini anlatamayan yüzlerce gençle karşılaşıyorum. Bence anadilini öğrenmeyi okul sıralarından beklemek yanlış bir tutumdur. Çünkü sorun öğrenim sorunu değil, anlatım olanağı bulma sorunudur. Konuştukça daha iyi konuşabildiğimizi, yazdıkça daha iyi yazabildiğimizi hepimiz bilmez miyiz?"
Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?


A)7                  B)8
C)9                  D)10


üst