Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemsi, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

• 1539 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemsi, Paragraf, Sözcükte Anlam Testi 1

1

I. Seni yarın mutlaka arayacağım.
II. Kesinlikle okula otobüsle gelecek.
III. Sanatçı, elbette topluma ışık tutar.
IV. Umarım gelecek yaz da buraya geliriz.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili kelime cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir kelime yoktur?


A ) Bu işin çözülmesini ben sağladım.
B ) Dedemin üzüm bağları satılmış.
C ) Eski elbiselerini bir kutuda saklamış.
D ) Elindeki yara gün geçtikçe iyileşiyor.


3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmıştır?


A ) Ağlardık, hatıra geldikçe gülüştüklerimiz
B ) Dişlerimin arasından geçmiyor hiçbir sözcük
C ) Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
D ) Dost dost diye deli derviş gezdiğim


4

“Bu kelimenin manası nedir, diye soruyor.”
Yukarıdaki cümlede yer alan altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde vardır?


A ) Bu duygunun ifadesi bu şekilde mi olur?
B ) Romanın içeriğine değindik mi?
C ) Anlamını bilmediğin sözleri kullanma.
D ) Bu şiirin temasını buldu mu?5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?


A ) Gençler bir odaya toplanır, uzun uzun çene çalarlardı.
B ) Kurul toplantısında sadece ağız kalabalığı edildi, herhangi bir karar alınmadı.
C ) Çene yarışına girmem onunla, bir kere o benim dengim değil.
D ) Çocuğun çenesi açıldı son günlerde, durmadan konuşuyor.


6

“Hayatta bir gayesi olmayan insanlar, bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler, ancak suyun akışına kapılırlar.”
Yukarıdaki özlü sözü özetleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Hedefleri gerçekleştirmenin verdiği mutluluk
B ) Hedef belirlemenin gerekliliği
C ) Hedefe ulaşmak için desteğin alınması
D ) Hedefe doğru araçlarla ulaşmanın önemi


7

(1) Toplumu aydınlatmaya çalışan aydının, cahile karşı değil, cehalete karşı olmasını beklerim. (2) Ancak cehalete karşı olanlar, cehaletle kavgaya tutuşmamalıdır. (3) Uzlaşarak geliştirmek, çatışarak değiştirmekten daha etkilidir. (4) Çünkü eğer siz, cehalete savaş açarsanız hedefi kaçırıp oku cahile atar ve onu incitebilirsiniz.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi numarayla belirtilen cümlelerden hangisidir?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


8

Sanat adamları daha çok düzeltmek, güzelleştirmek isteyenler arasından çıkar. Hemen hiçbir sanat adamı gördüklerini olduğu gibi söylemek istememiştir. Sanatçı istese de istemese de sanatına kendi kişiliğini katar ve gerçekle yetinmez.
Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A ) Sanatçıların, eserlerine kendi duygularını kattıklarına
B ) Sanat adamlarının güzelleştirme kaygısı taşıdığına
C ) Sanatçıların gördüklerini olduğu gibi anlatmadığına
D ) Sanatçıların, eserlerinde objektif bir tutum sergilediğine


9

Kin kadar güçlü ve tehlikeli bir duygu yoktur bence. Kene gibi insana yapışır ve insanın ruhunu emer. Kin dolu insanın içini alev alev bir düşmanlık hissi sarmaya başlar ve bu his, ona hata üstüne hata yaptırır.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kinin ne olduğu
B ) Kinin insana verdiği zarar
C ) Kinin gerekliliği
D ) Kinle yaşamanın zor olduğu


10

Benim için yazarın ne anlattığı değil, nasıl anlattığı önemlidir. İçeriği ele alırken kelime seçiminde özenli mi, kelimeler anlamsal olarak uygun mu… İşte bu sorulara cevap ararım metinde.
Altı çizili cümle ile vurgulanmak istenen nedir?


A ) Metinde içeriğin önemli olduğu
B ) Metinde üslubun önemli olduğu
C ) Metinde şeklin önemli olduğu
D ) Metinde görsellerin önemli olduğu


11

Televizyon, kişilerin işlerine yoğunlaşmasına engel oluyor. Kişilerin enerjisini emerek onları tüketiyor. Kişi kapıldı mı onun renkli dünyasına, başından kalkması bir hayli güç oluyor.
Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Televizyonun Olumsuz Yönleri
B ) Televizyonun Renkli Dünyası
C ) Televizyonun Önemi
D ) Televizyonun Faydaları


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme vardır?


A ) Sahnede bir yıldız gibi parlıyor.
B ) Tüm Ankara bu olayın sonucunu bekliyor.
C ) Gözlerindeki ışık hiç sönmesin.
D ) Bahçedeki çiçekler boynunu bükmüş.


13

Aşağıdakilerden hangisi şiir diline ait yanlış bir bilgi içermektedir?


A ) Şiir dilinde kelimeler genellikle gerçek anlamının dışında kullanılır.
B ) Şiir dilinde az sözle çok şey anlatmak amaçlanır.
C ) Şiir dilinde imgelere yer verilmez.
D ) Şiir dilinde söz sanatları yoğun bir şekilde kullanılır.


14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel yoruma yer verilmemiştir ?


A ) Telefondaki yumuşak sesli kadın içimi huzurla doldurdu.
B ) Sabahları içeceğin bir bardak ılık süt, gününü iyi geçirmeni sağlar.
C ) Kitabın son sayfalarında şehrin tarihi ile ilgili cümlelere yer verilmiş.
D ) Çocuğa okuduğu öykülerin tümü oldukça güzeldi.


15

Akşamüstüydü, eve erken gelmiştim. Üzerimi değiştirmek için yatak odasına gittim. İşte tam o anda kapının hızla çarpıldığını duydum. İçime bir korku çöreklendi. Ayak sesleri çok kuvvetli değildi. Bu saatte onun eve geleceğini zannetmiyorum. Peki bu saatte gelen kim?
Paragraftaki anlatıcı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) I. tekil kişi
B ) II. tekil kişi
C ) III. tekil kişi
D ) I. çoğul kişi


16

Akşamüstüydü, eve erken gelmiştim. Üzerimi değiştirmek için yatak odasına gittim. İşte tam o anda kapının hızla çarpıldığını duydum. İçime bir korku çöreklendi. Ayak sesleri çok kuvvetli değildi. Bu saatte onun eve geleceğini zannetmiyorum. Peki bu saatte gelen kim?
Paragrafta anlatılanların zamanı aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Sabah
B ) Bir gün
C ) Öğle vakti
D ) Akşamüstü


17

Heeey
Ne duruyorsun be, at kendini denize:
Geride bekleyenin varmış, aldırma;
Görmüyor musun, her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol;
Git gidebildiğin yere...
Yukarıdaki dizelerde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Deniz sevgisi
B ) Kararsızlık
C ) Özgürlük isteği
D ) Umutsuzluk


18

Aşağıdakilerden hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır?


A ) Genç, garsona bir şeyler söylüyor.
B ) Bu, evin arkasındaydı.
C ) İhtiyar, kadını karşıdan karşıya geçirdi.
D ) Evini topladı, dışarı çıktı.


19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?


A ) İşte, bir gün daha hiçbir iz bırakmadan geçti.
B ) Her gün bir önceki günden daha fazla yoruluyorum.
C ) Derslerindeki üstün başarısı onu bu noktaya getirdi.
D ) Bisikletiyle üç saat aralıksız ormanın derinliklerine doğru yol aldı.


20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?


A ) Şarkı besteleyip bunu da bir güzel okudu.
B ) Arabasına bineceği anda tekerleğin patladığını fark etti.
C ) Çocukla daha iyi vakit geçirmek için parka gitti.
D ) Servis, evin şirin kızını okula götürmek için kapıya yanaştı.


üst