Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Parçada ( Paragrafta ) Anlam Testi 1

• 1216 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Parçada ( Paragrafta ) Anlam Testi 1

1

Barisfer, Dünya'nın derinliklerinde ağır madenlerden meydana gelmiş bir tabakadır. Buna "ağırküre" de denir. Üstünde litosfer (yer kabuğu) vardır. Altında ise Dünya'nın çekirdeği bulunur. Barisferi meydan getiren madenler, demirle nikel karışımıdır. Bu tabakanın her santimetrekaresi, binlerce tonluk basınç altındadır. Sıcaklığı da binlerce derecedir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?


A)Tartışma         B)Öyküleme
C)Açıklama         D)Betimleme


2

Çocuk garip bir çadırda sakin sakin oturuyordu. Gecenin son yıldızları ,çadırın tepesindeki delikten durgun durgun parlıyordu. Solmak üzereydi yıldızlar. Yakınlarda bir ıramağın akışı, çobanların sesleri duyuluyordu. Yaşlı bir kadın, kara bir mangalın önüne çökmüştü.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangisinden yararlanılmıştır?


A)Açıklama            B)Karşılaştırma
C)Betimleme           D)Tartışma


3

Bilindiği üzere bilim sözcüğünün kapsamı gayet geniştir. Fen ise daha dar kapsamlıdır. Fen; matematik, astronomi, fizik, kimya gibi tabii bilimleri içine alır. Bilim dendiğinde , gerek tabii gerek sosyal, bütün alanlar onun içine girer. Fen de buna dahildir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A)Bilimsel çalışmaların önemli olduğu.
B)Bilimin alanının, fenden daha geniş olduğu.
C)Bilim adamının, fen adamından üstün olduğu.
D)Bilim adamının fenle de uğraştığı.


4

Bir gün vatanın kurtulmasından ümidini kesen bir vekil, konuşmasını Namık Kemal'in şu beyiti ile bitirdi: "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini / Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?" En büyük düşmanın ümitsizlik olduğunu pek iyi bilen Atatürk, bu beyitin iki kelimesini değiştirerek, sert ve sarsılmayan bir sesle şu cevabı verdi: "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini / Bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini."
Bu parçada Atatürk'ün hangi yönü vurgulanmaktadır?


A)Savaşmayı çok sevdiği
B)Kahraman bir asker olduğu
C)Sert tartışmalardan hoşlanmadığı
D)Hiçbir zaman ümidini kaybetmediği5

"Ata sporumuz güreşe orta okulda başladım. Hedefim yüz yıllardan bu yana süregelen yağlı güreşlerde güreşmek ve dereceler elde etmekti. Güreşe başlarken başarılı olmuş pehlivanları örnek aldım. Güreşteki amaçlarım, halkımıza güreş heyecanını tattırabilmek, onların kazandığım başarılarla sevinmelerini sağlamaktı."
Diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Ata sporunun devam etmesine taraftar olduğu
B)Geçmiş güreşçileri kendine örnek aldığı
C)Güreşe genç yaşta başladığı
D)Güreşte büyük başarılar elde ettiği


6

Milleti oluşturan unsurların en temel noktasında bireyler karşımıza çıkmaktadır. Bireyleri milli şuuru kazandırmak ise ancak eğitimle gerçekleşebilir. Bireylere milleti için çalışmanın önemi öğretilmediği takdirde milli eğitim de amacına ulaşmamış olur. Birey devletine dolayısıyla milletine faydasız bir insan haline gelir. Atatürk'ün vurguladığı gibi eğitimin mahiyeti ve düzeni her ne olursa olsun, gençler milli şuurun aşılayıcısı olan milli kültürümüzü öğrenecek şekilde eğitilmelidir.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Milli kültürün değişik unsurlardan meydan geldiği
B)Gençlere, milli kültürün mutlaka öğretilmesi gerektiği
C)Milli bilince sahip olunmadan millete hizmet edilemeyeceği
D)Bireylerin başarılı olmasının doğrudan eğitimle ilgili olduğu


7

Atatürk halktan korkan, halk ile aralarına setler çeken diktatörlerin aksine tam bir halk adamıydı. Asıl kuvvet kaynağının halk olduğuna inanırdı. Ara sıra bir durumun güçlüklerinden, tehlikelerden söz edildikçe : "Kalkar halka gider, işime yeniden başlarım." derdi.
Bu parçada Atatürk'ün hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?


A)Halkı çok sevdiği ve gücünü halktan aldığı
B)Halkla sürekli aynı ortamda bulunduğu
C)Her konuda halk ile aynı düşündüğü
D)Liderlik yönünün öne çıktığı


8

Kimileri geleceği bilmenin iyi olacağı iddiasında. Ben buna inanmıyorum.Bu durumda hayat çekilmez olur. Bir yıl sonra kazada kolunuz kopacak. Babanız kanserden iki yıl sonra ölecek…Bunları önceden bilsek yaşamın güzelliklerini nasıl keşfedebilirdik?
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A)Öyküleme      B)Tartışma
C)Açıklama      D)Betimleme


9

Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre ya da vakittir zaman. Belirlenmiş olan "an" anlamına da gelir. Zaman, bazen de çağdır, mevsimdir. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatlere de zaman adı verilir. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavramdır zaman. Bir başka ifadeyle zaman, fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramıdır.
Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Öyküleyici             B)Betimleyici
C)Tanımlayıcı            D)Karşılaştırmalı


10

Kayseri sokaklarının çok güzel, Ortaçağ görünüşlü ve de ince işçilikli kesme taştan yapılma büyük ve muhteşem konaklarıyla dolu bir mahallesindeyiz. Konakların bahçe kapısı rüzgarın etkisiyle durmadan gıcırdıyor. Duvarların arasından etrafa nefis bir karanfil kokusunun yayıldığı bu evlerin hepsi hepsi ağırlıkça hafif ve kolay işlenebilen ince çekirdekli volkanik taştan yapılmış.
Bu parçada aşağıdaki duyu organlarından hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?


A)Tatma         B)İşitme
C)Görme        D)Koklama


üst