Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Parçada ( Paragrafta ) Anlam Testi 3

• 929 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Parçada ( Paragrafta ) Anlam Testi 3

1

(1)Düşüncelerimiz eylemlerimizin kaynağıdır. (2)Eylemlerimiz alışkanlıklarımızın nedenidir. (3)Alışkanlıklarımız karakterimizi, kişiliğimizi şekillendirir. (4)Her insan farklı karaktere sahiptir.(5)Karakterimiz ise geleceğimizi örgütleyen en önemli faktördür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?


A)2  B)3  C)4  D)5


2

Dolaşır birbirine yorgun ayaklarım
Ellerimi koyacak bir yer bulamam
Nereye gitsem en koyu acıların
Ne yana baksam, çıldırtan bir akşam
Bu dizelere hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?


A)Çaresizlik       B)Ümit
C)Pişmanlık       D)Öfke


3

Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen seninle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da coşana gider
Bu  dörtlükte ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?


A)Ümit                 B)Endişe
C)Sevgi               D)Kahramanlık


4

(1)Sürücüler, araçlarının lastiklerinde aşınma olup olmadığını periyodik olarak kontrol etmeli. (2)Lastiklerde aşınmalar varsa araçlarını servise götürmeli. (3)Araçlarının kilometre bakımlarını aksatmadan yapmalı. (4)Beş milimetreden az diş derinliğine sahip olan lastikleri kullanmamalı. (5)Ayrıca 8.000 km’de bir, lastiklerin yerleri değiştirilmeli.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışın bozmaktadır?


A)2          B)3
C)4          D)5


5

…………Roman, hikaye, deneme, anı vb. türlerde birçok eserler vermiştir. Öyle ki bir an bile durmadan yazmıştır. Otururken ,yürürken, gezerken sürekli malzeme toplamıştır. Bu malzemeleri bir heykeltıraş gibi işlemiş, sanat eserine dönüştürmüştür. Üstelik çok yazanların içine düştüğü sorunu yaşamamış; temiz ,doğal, akıcı bir üslup kullanmıştır.
Bu parçanın başına düşüncenin akışında göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?


A)Sanatçı, iyi bir gözlem yeteneğine sahiptir.
B)Her konuda eser veren sanatçı, beğeniyle okunmaktadır.
C)Farklı türlerde yapıtlar veren sanatçı, kalıcılığı yakalamıştır.
D)Edebiyatımızın en üretken sanatçılarından biridir.


6

Günlük yaşamda hepimiz pek çok sorunla karşılaşıyor ve doğal olarak bunlardan şikayetçi oluyoruz. Ancak bu konuda dikkat etmemiz gereken bir nokta var: Çevre kirliliğinden yakınmaya hakkımızın olması için, öncelikle kendi evimizin önünü temiz tutmamız gerekir. Aksi halde, yakın çevresini temiz tutmaya özen göstermeyen birinin bu konuda sızlanmaya hakkı yoktur. Şikayetçi olmaya kalkışıyorsa, sözleri ve davranışları birbiriyle çelişiyor demektir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A)El birliği ile hareket edilmedikçe çevre temiz tutulamaz.
B)Şehirlerin temiz tutulması için herkes evinin önünü süpürmelidir.
C)Çevrenin temiz olması isteyenler, önce kendi çevrelerini temiz tutmalıdır.
D)İnsanlar çevre konusunda bilinçlenmedikçe çevre temizliği sağlanamaz.


7

Bazılarınca konuk ağırlamak zahmetli bir iş gibi görünebilir. Fakat işin aslı öyle değildir. Konuk ağırlamanın küçük bir zahmeti olsa bile insana kazandırdıkları saymakla bitmez. Konuk ağırlayan kişiler toplum tarafından sevilir, sayılır; başları sıkıştığında ilkin böyle kimselerin yardımına koşulur. Ayrıca bu geleneğimiz, toplumsal bağları güçlendirir; sevgi, saygı ve yardımlaşma duygularını iyice pekiştirir. Yabancı bir memlekette bile barınacak bir yuvanız olur. Bu sayede insanlar yeni dostlar edinirler.
Bu parçadan, konuk ağırlamakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


A)Yardımlaşma duygusunu geliştirdiği
B)Toplumun konuksever kişilere değer verdiği
C)İnsanları çıkarcı olmaktan kurtardığı
D)Yeni dostlukların kurulmasını sağladığı


8

Dikkat ediyorum da bizim büyük şikayetlerimiz, küçük şikayetler toplamıdır. Ruhumuzun kumbarasını, hemen her gün hiçbir değeri olamayan metelikler gibi, metelik değeri taşımayan şikayetlerimiz dolduruyor. Eğer bir bilim adamı akşam karanlığında yüzümüzde satır satır uzanan çizgileri okusa , ne küçük ne değersiz ne hiçten dertler dinleriz. Bu dertlerimizin belli başlılarını şöyle sıralayabiliriz: iskele kapısını geç açan memur, gişede bulunmayan biletçi, sokağı suratımıza süpüren temizlik işçisi, fazla para isteyen şoför…
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?


A)Şehirlerdeki yaşamdan
B)İnsanların iletişim kuramamasından
C)Vatandaşların çok alıngan olmasından
D)Günlük yaşamdaki yakınmalarımızdan


9

(1)Bir şehrin temiz tutulmasında vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir. (2)Bunların başında da öncelikle yaşadığımız evi,sokağı,mahalleyi temiz tutmak gelir. (3)Temizlik işçileri her gün görevini eksiksiz olarak yapmalıdır. (4)Bu görevi sadece temizlik işçilerinden beklemek doğru olmaz. (5)kaldı ki on binlerce, yerine göre milyonlarca insanın kirlettiği bir çevreyi işçilerin çabası da temiz tutmaya yetmez.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?


A)2   B)3   C)4   D)5


10

Her sanat yapıtının, birtakım kurallara, ilkelere bağlı olarak oluşturulduğu kuşkusuzdur. Sanat alanında ürün veren kişilerin bu kural ve ilkeleri belli ölçüde bilmesi gerekir. Yalnızca bu ilkeleri bilmekle de sanatçı olunabileceğini sanmıyorum. Çünkü sanat yürekten gelenlerin seslendirilmesidir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sanatın gereklerine uyulmadan yazılan  eserlerin, okurların beklentilerini karşılamayacağı
B)Sanat yapıtlarının, duyguların belli ilkelere bağlı kılınarak dile getirilmesiyle oluşturulduğu
C)Tüm sanat yapıtlarının sanatçının bakış açısıyla yazıldığı
D)İçinden geldiği gibi yazan sanatçıların eserlerinin daha çok beğenildiği


üst