Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Parçada ( Paragrafta ) Anlam Testi

• 1359 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Parçada ( Paragrafta ) Anlam Testi

1

Zamanın geçmesi değil, mekanın değişmesi bizleri değiştirir. Bireyler olarak kendimiz hakkında farklı mekanlarda farklı kişilikler geliştiririz. Bu kişilikler, farklı bir ortama taşındığımızda başkalaşır.Bu nedenle değerlerimiz, ilişkilerimiz, kimliğimiz, kültürümüz, düşüncelerimiz ve duygularımız yoğun mekansal izler taşır. Bir kültürü ve bir insanı tanımak için onun mekandaki duruşuna, mekanla kurduğu ilişkiye bakmak gerekir.
Orhan Bey bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?


A)İnsanın beğendiği mekanlar zaman içinde değişir.
B)Hep aynı mekanda bulunmak insanlar için sıkıcıdır.
C)Mekanın insanın kişiliği üzerinde çok büyük bir etkisi vardır.
D)Yaşanan mekanın güzelleştirilmesi insanın elinde olan bir şeydir.


2

Zaman su gibi ne de çabuk akıp gidiyor. Giden her gün, her saat ve her dakika bir daha geri gelmiyor. Yaşanan her an, ağzımızdan çıkan her cümle zaman boşluğunda kayboluyor. Dünya ve insanoğlu her gün değişiyor. Acaba değişmeyen ne var, diye sormuyor değilim kendime? Bakıyorum da etrafıma bir an her şey değişmiş ; ama en başta da zaman …
Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?


A)Zaman Kaybı                      B)Değişen Zaman
C)Zamanın Acımasızlığı           D)Zamanı Değerlendirme


3

Evimizin dışında kalan bütün alanlar bizim çevremizi oluşturur. Çevrenin bir diğer adı da doğadır. Çevremiz, yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz temiz havayı ve oksijeni sağlar. Ayrıca çevremizde birçok hayvan ve bitki de yaşamını sürdürür. Çevremizin temiz olması, hem bize hem de diğer canlılara daha sağlıklı ve güzel bir yaşam sağlar.
Bu parçaya göre, daha sağlıklı ve güzel bir yaşam sürmek için aşağıdakilerden hangisi yapılması gerekenler arasındadır?


A)Her gün spor yapmak
B)Çevremizi temiz tutmak
C)Sağlıklı ve dengeli beslenmek
D)Çevremizdeki insanlarla iyi geçinmek


4

Atatürk, milletini çok, ama pek çok seviyordu. Hayatını Türk milletine adamıştı. Sevilmeyi de aynı derece istiyordu. Siz gençler, onu sevmek, onu sevindirmek için sürekli ondan bahsediniz, ona dair yazılar yazınız.
Parçanın yazarı, gençlerden aşağıdakilerden hangisini istemektedir?


A)Sürekli Atatürk'ü anlatmalarını
B)Atatürk'ün izinden ayrılmamalarını
C)Uluslarını çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmalarını
D)Yaşamlarını milletlerinin geleceğine adamalarını5

Mekan ve zaman edebiyat nehrinin zorunlu yatağıdır. Edebiyatı hayata katan, edebiyatı insan için anlamlı hale getiren en önemli öğedir bunlar. Zaman ve mekanda kendini bulan, kendini ifade eden insan, edebiyata da bu iki boyutuyla girmektedir. Edebiyat, insanın zaman ve mekandaki duruşunun anlatısıdır. Zaman ve mekanda insanın varlığı, edebiyata can vermektedir. Bunda ötürü edebiyat kendini bir şekilde mekan ve zaman ile örmek durumundadır. En geniş açılımıyla zaman ve mekanın dışında edebiyat ne anlatır ki zaten?
Parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A)Zamanın değişken, mekanın sabit olduğu.
B)Mekan olmadan zamanın bir anlam taşımadığı.
C)Zaman ve mekanın edebiyatta önemli yerinin olduğu
D)Edebi yazılarda zamanın, mekandan daha önemli olduğu.


6

(1) Sanatta eleştirinin yararları saymakla bitmez. (2) Eleştirel ortamın canlı olduğu ortamlarda sanatın büyük hamleler yaptığı görülmüştür. (3) Eleştiri sayesinde sanatsal ürünlerin niteliği yükselmiş, daha iyi ürünler ortaya konmuştur.(4)Dünyada eleştirinin sanatçılar üzerinde olumlu bir etki yaptığı bugüne kadar görülmemiştir.
Yukarıdaki cümlelerden hangisi paragrafta işlenen düşünceyle tutarlı değildir?


A)1               B)2
C)3               D)4


7

Atatürk, Kastamonu'da kışlaya uğramış, koğuşları geziyordu. Her koğuşta bazı askeri vecizeler vardı. Koğuşun birinde de büyük bir levhaya yazılmış : "Bir Türk ,on düşmana bedeldir." Sözünü görünce birdenbire durdu, yüzü değişti, gözleri daldı. Sonra sert bir sesle : "Hayır, hayır! Bir Türk dünyaya bedeldir." dedi.
Atatürk'ün bu sözlerinden hareketle onunla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A)Türklere çok büyük değer verdiği
B)Askerlik mesleğine çok önem verdiği
C)Türklerin savaşçı bir millet olduğunu düşündüğünü
D)Türklere ağır sorumluluklar verdiği


8

Okumak, sözcük hazinesini zenginleştirir ve dili öğretir. Yazım kurallarının nasıl uygulanacağına dair  pratik bilgiler verir. Cümlenin nasıl kurulduğunu , paragrafın nasıl meydan getirildiğini ,bir yazıyı etkili kılan unsurların neler olduğunu okuyarak sezmek mümkündür. "Sezmek" diyorum ; çünkü bu, çoğu zaman farkına varılmadan elde edilen bir özelliktir. Sürekli iyi eserler okuyanlar , bir süre sonra güzel konuşmak ve doğru yazmakta önemli mesafeler aldıklarını görürler.
Bu parçada okumakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A)Yazım kurallarının öğrenilmesini kolaylaştırdığına
B)Etkili yazıyla ilgili ipuçlarını sezdirdiğine
C)İnsanı yararlı bilgileri kolayca sezdirdiğine
D)Söz hazinesine katkı sağladığına


9

Hakan: ............. ?
Bülent: Elbette vardır. Bu sporlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Cirit, karakucak, yağılı güreş, at yarışları… Günümüzde ne yazık ki bu sporların hepsini yaygın olarak devam etmemektedir. Atla ilgili sporlarımızdan biri olan ciriti, günümüzde çoğu kişi bilmiyor.
Bülent, Hakan’ın hangi sorusuna cevap vermiştir?


A)Türk milletinin sporda elde ettiği başarılar var mıdır?
B)Geçmişte yapılan sporların hepsi unutulmuş mudur?
C)Türk milletinin kendine özgü sporları var mıdır?
D)Bizim başarılı olmuş sporcularımız yok mudur?


10

Şirince Evleri, özenle ve büyük bir uyum içinde bir araya getirilmiş eski zaman eşyaları ve otantik tefrişatıyla göz kamaştırıyor. Adeta bir etnografya müzesi görünümü kazanmış bu evler. Anadolu insanı bu evlerde basit, işlevsel ve eski değerlerini konuklarıyla buluşturmayı kültürel bir görev edinmiş. Beyaz badanalı, ahşap pencereli bu şirin evlerde sıcak su, kışa aylarında ısıtma, yazın serinleteme gibi modern günlük yaşamın asgari konfor unsurları da mevcut.
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?


A)Öyküleyici            B)Betimsel
C)Açıklamalı            D)Karşılaştırmalı


üst