Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Yazın Türleri Testi

• 2724 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Yazın Türleri Testi

1

“Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazıya ……………..denir.”  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A)otobiyografi B)eleştiri C)fıkra D)biyografi


2

Herhangi bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken türlü kanıtlardan faydalanan, kesin ve inandırıcı bir anlatım kullanan yazı türüdür.
Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Deneme          B) Fıkra
C) Makale            D) Söyleşi


3

Aşağıdakilerden hangisi roman türü ile ilgili değildir?


A) Olmuş ya da olması mümkün olayları işler.
B) Olaylar genellikle birden fazladır.
C) Genellikle belli bir kahramanın etrafında olaylar gelişir.
D) Kahramanları, her zaman olağanüstü kişilerden seçilir.


4

“Sanat, edebiyat ya da düşünce eserinin biçimini ve içeriğini anlatan, değerli ve değersiz yönlerini belirten yazı türleridir.”
Yukarıda tanımı yapılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Deneme
B) Makale
C) Fıkra
D) Eleştiri5

Herhangi bir konuda görüş ve düşünceyi ileri süren, savunan, destekleyip kanıtlayan yazı türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


A) Fıkra B) Makale C) Deneme D) Sohbet


6

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


A) Romanın konusu, hikâyeye göre daha çok kapsamlıdır.
B) Hikâyenin konusu, romana göre daha çok kapsamlıdır.
C) Bir yazar, makalede delillere başvurmak zorundadır.
D) Masaldaki kahramanlar, olağanüstü varlıklarıdır.


7

"Konu olarak günlük olaylar işlenir. Yazar, günlük olaylarla ilgili düşüncelerini okuyucusunu karşısına alıp da onunla konuşuyormuş gibi anlatır. Nükteli sözler, atasözleri yazı içinde kullanılabilir. Gazete ve dergilerde yazılır."
Yukarıda tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fıkra B) Eleştiri C) Anı D) Makale


8

İşlenen konu hakkında yazarın düşüncelerini ispatlamaya çalıştığı ve belgelere dayandırdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Deneme B) Fıkra C) Makale D) Hikâye


9

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden olamaz?


A) Yazar kendi görüşlerini anlatır.
B) Öznel yargılara yer verilir.
C) Konu, derinlemesine incelenir ve araştırılır.
D) Yazar, okuyucuyu inandırmak zorunda değildir.


10

Aşağıdakilerden hangisi romanın özelliklerinden değildir?


A)Romanda birden fazla olay anlatılır.
B)Romandaki kişilerin sayısı çoktur.
C)Yaşanmış veya yaşanabilecek olayları anlatır.
D)Romanda olay sayısı az, çevre dardır.


11

Aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde olağanüstü olaylar yer almaz?


A)Efsane B)Hikâye C)Masal D)Fabl


12

Aşağıdakilerden hangisi fablların özelliklerinden değildir?


A)Fabllar didaktik (öğretici) eserlerdir.
B)Başlarında mutlaka bir tekerleme bulunur.
C)Kahramanları genellikle bitkiler ve hayvanlardır.
D)Genellikle manzum eserlerdir.


13

“Bu üçüncü gidişimde Erzurum’u bir öncekine nispetle daha çok toparlanmış gelişmiş buldum. Yaralar dinmişti. Araya zaman dediğimiz büyük yapıcı girmişti.”
Bu paragraf hangi tür yazıdan alıntıdır?


A) Deneme B) Fıkra C) Makale D)Anı


14

Aşağıdaki türlerden hangisi farklı bir biçimde yazılmaktadır?


A)Makale B)Şiir C)Hikâye D)Deneme


15

Aşağıdakilerden hangisi öykünün özelliklerinden değildir?


A)Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayları anlatır.
B)Planı romana benzer.
C)Kişilerin hayatları ayrıntılı bir biçimde izlenir.
D)Olay genellikle kısa, kişi sayısı azdır.


16

Kahramanları hayvanlar ya da cansız varlıklar olan, insanlara ders verme amacı güden manzum veya düz yazılara ne ad verilir?


A)Şiir B)Masal C)Roman D)Fabl


17

Bir düşünceyi açıklamak, kanıtlamak ya da bir konuda bilgi vermek amacıyla yazılan yazılara ne ad verilir?


A)Fıkra B)Eleştiri C)Röportaj D)Makale


18

“Yaşar Kemal’in romancılığında yeni bir dönemi başlatan “Dağın Öte Yüzü” üçlüsü, İnce Memed’den çok farklı bir roman anlayışıyla yazılmıştır.  İnce Memed’le Yaşar Kemal klasik romanın anlatım yöntemine bağlı kalmıştı. “Dağın Öte Yüzü”nde ise modern roman anlayışının etkili olduğu, kurguda ve anlatımda yeni tekniklerin denendiği görülür.”
Bu parça hangi edebiyat türünden alınmıştır?


A)Gezi Yazısı B)Eleştiri C)Makale D)Masal


19

Eleştiri türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?


A)Sanat yapıtlarının sadece başarısız yanlarını anlatır.
B)Bir yazarın tüm yapıtları ele alınabilir.
C)Sanat yapıtı tanıtılır, özellikleri açıklanır.
D)Edebiyat yapıtlarını inceleme sanatıdır.


20

Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biri değildir?


A)Bir konuda bilgilendirmeyi amaçlaması.
B)Bir düşünceyi destekleyip kanıtlaması.
C)Gerçekçi ve inandırıcı anlatımı olması.
D)Güncel konularda kişisel görüşleri içermesi.


üst