Menu

TEST : Online - 8. Sınıf cümlenin öğeleri testi 1

• 289 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf cümlenin öğeleri konu değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi temel ögelerden oluşmaktadır?

A) Sığınacak yeni limanlar bulmalıyız.
B) Babam şeker fabrikasında işçiydi.
C) Tostlarımız çift kaşarlıydı.
D) Terzi kendi söküğünü dikemez, derler.

2

Yüklem bulunurken tamlamalar, söz öbekleri, deyimler, birleşik sözcükler parçalanmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur?

A) En erken zamanda panomuzun düzenlemesi yapılmalı.
B) İş yerimizi taşıdık.
C) Yarın toplantıda görüşeceğiz.
D) Her işe burnunu sokar.

3

İçeri, dışarı, ileri, geri, aşağı yukarı gibi yer yön bildiren sözcükler hal eki almadığı zaman zarf tümleci olur.

Aşağıdakilerin hnagisinde yön belirten sözcük zarf tamlayıcısı görevindedir?

A) Araçlarınızı ileriye doğru çekiniz.
B) Bu eşyaları dün akşam yukarı çıkardık.
C) Zeynep dışarıya çıkmak için elinden geleni yaptı.
D) İleriye dönük planlarım var.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne kelime grubu oluşturmuştur?

A) Bazı sözlerin değeri yoktur.
B) İnsan bir kara kutu.
C) Umudunuza dört elle sarılın.
D) Adınıza mektup geldi.

5

"Ne?" sorusu hem özneyi hem de nesnenin sorusudur. Altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ögedir?

A) Ödevleri bitince kitap okumak istedi.
B) Elif arada sırada kaçamak yapmak istiyordu.
C) Engelsiz düşünce engelsizlikler doğurur.
D) Zaman salıverilmiş bir tutsaktır.

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz nesnenin açıklayıcısıdır?

A) Her şey, aradıklarının hepsi, yerli yerinde.
B) Trabzon, doğduğum yer, en çok özlemini duyduğum yerdir.
C) Seni, en çok sevdiğim arkadaşımı, bu denli yaraladığım için üzgünüm.
D) Dayım, Almanya'daki, her yaz tatilinde en sevdiğim çikolatalarla gelir.

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmamıştır?

A) Sizi kırdıysam özür dilerim.
B) Yaşam bir felsefedir.
C) Sen güneşe aldanma gene yağmur yağacak.
D) Havalandırma açık kaldı.

8

Güneş başka seçeneği olmağı için bildiğimiz eski şeylerin üzerine parlıyor.

Yukarıdaki cümlenin ögeleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Özne – Zarf Tümleci – Yer Tamlayıcısı - Yüklem
B) Özne – Yer Tamlayıcısı – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne- Belirtili Nesne – Yüklem
D) Özne – Yüklem

9

Edatlar diğer sözcüklerle söz grubu oluşturarak zarf tümleci görevi üstlenir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur?

A) Buraya kadar bisikletle geldim.
B) Geldiğim bu yollar hep çiçekli değildi.
C) Unutmak da zamana bağlıdır, tıpkı alışmak gibi.
D) Kelimeleri çağrışımla hatırlamak daha kolaydır.

10

Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük grubu hangi ögedir?

A) Yer Tamlayıcısı       B) Özne
C) Zarf Tümleci          D) Belirtili Nesne

11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru diğerlerinden farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir?

A) Sana bunları kim anlattı?
B) Ayşe'yi ağlatan sen miydin?
C) Bu ipi kim çözdü?
D) Ne anlatıp duruyorsun?

12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili öge diğerlerinden faklıdır?

A) Yaprak yaprak tükeniyor insan.
B) Uzun ve kasvetli bir yolu zorla bitirdik.
C) Her masal mutlu sonla biter.
D) Bir düzine gülü kim istemez?

13

Her insanın düşündüğünü söylemeye, her söyleyenin de ona karşı çıkmaya hakkı vardır.

Yukarıdaki cümlenin ögeleri sırasıyla hangisidir?

A) Özne - Yüklem
B) Özne - Yer Tamlayıcısı – Yüklem
C) Özne – Zarf Tümleci – Yüklem
D) Özne – Yer Tamlayıcısı – Zarf Tümleci

14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleler ögelerine ayrılırken yanlışlık yapılmamıştır?

A) İnsanlar/ zaman zaman/ kendiyle baş başa kalmaya/ ihtiyaç duyar.
B) Umuda/ yolculuğun başladığı /şehirdeyim.
C) Her kahraman/ yazarına /kendi sonunu hazırlatır.
D) Bazı kibritler/ tüm sokak/ lambalarını yakar.

15

Siz, siz olmaktan vazgeçmedikçe kaybedeceksiniz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yukarıdaki cümle ile öge bakımından özdeştir?

A) Bir halkı birbirine bağlayan yalnızca acıları değildir.
B) Ali duygularını ifade etmekten hiç sıkılmazdı.
C) En büyük farkınız düşünceleriniz olsun.
D) Yazarın sanatlı dil kullanması fazlaca sıkıyor.

16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil sıfat tamlaması oluşturmuştur?

A) Leyla alışamam dediği bu şehre zamanla alıştı.
B) Her sorunun yalnızca bir cevabı vardır.
C) Kitaplar yemek içmek gibi fizyolojik bir ihtiyaçtır.
D) Öğrenciler büyük bir hırsla sınava hazırlanıyor.

17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden faklı bir öge vurgulanmıştır?

A) Düşlerinizin eteğini genişletin.
B) Bu kitabında da insan hikayelerini anlatıyor.
C) Kapıya gelen adam sizi sordu.
D) Eylemini kaybetmiş bir cümlenin serseriliğindeyim.

18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır?

A) Bu yıl fındıklar dalından toplandı.
B) Sıcak bir şeyler boğazlarına iyi gelir.
C) Hepimiz bu konuyu anladık.
D) Okuduğu her yazının manasını incelerdi.

19

Aşağıdaki cümlelerin hangisi Özne - Yer Tamlayıcısı - Yüklem şeklinde sıralanmıştır?

A) Son Adana otobüsümüz de terminale girmiştir.
B) Yarın tüm yurt genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
C) Şair yeni şiirinde yalnızlık duygusunu işlemiş.
D) Hepinizi yemeğimize bekleriz.

üst