Menu

TEST : Online - 8. Sınıf cümlenin öğeleri testi

• 216 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf cümlenin öğeleri konu değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur?

A) Torosların tepesindeki o dağ köyünün mutlu bir çocuğuyum.
B) Yenilikler üretmenin mutluluğuna doyum olmaz.
C) Kekliklerin o muhteşem dansları beni büyülüyor.
D) Doğanın bize sunduğu en etkileyici oluşumlardır kanyonlar.


2

Tür bakımından en zengin biyolojik ortamlardan olan tropik yağmur ormanları, karaların yalnızca %6'sını kapsıyor.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Belirtili nesne – belirtisiz nesne – yüklem
B) Belirtisiz nesne – belirtili nesne – yüklem
C) Özne – belirtili nesne – yüklem
D) Özne – yer tamlayıcısı – belirtili nesne – yüklem


3

1. Tecrübe kazanılan bir konuyla ilgili / hata yapmak / mümkün değildir.
2. İnsanların yaptıkları hatalar / onları / olgunlaştırır.
3. Hayatı boyunca hiç hata yapmamış insan / olamaz.
4. Hiç hata yapmamış insanlar / tecrübesiz insanlardır.

Numaralanmış cümlelerin hangisi öğelerine yanlış ayrılmıştır?

A) 1. B) 2.
C) 3. D) 4.


4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümlecinin kattığı anlam yanlış verilmiştir?

A) Konuyu tüm yönleriyle öğrenince kitaptaki soruların tamamını cevapladı. (Zaman)
B) Zamanının kıymetini bilmediğinden işlerini yetiştiremiyordu. (Sebep)
C) Hava güneşli olduğu için tüm halk sokaklara dökülmüştü. (Durum)
D) Yusuf Bey'i saatlerce havaalanında beklemiştik. (Miktar)5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kitap" nesne durumunda değildir?

A) Yaz tatilinde okumak için kendime kitap alacağım.
B) Arkadaşım bana doğum günümde kitap hediye etti.
C) Boş oturmamalı, mutlaka bol bol kitap okumalıyız.
D) Donuk hayatımıza canlılık ve mutluluğu kitap katar.


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz yer tamlayıcısını açıklamıştır?

A) Bu soruyu sadece Mehmet, sınıfın en çalışkanı, doğru cevapladı.
B) Bu kitabı, Huzur'u, geçen yıl okudum.
C) Annesinin emanetine, kardeşine, gözü gibi bakıyordu.
D) Yazar, Mustafa Kutlu, burada konferans verecek.


7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi "yer tamlayıcısı – zarf tümleci – nesne – yüklem" biçiminde sıralanmıştır?

A) En son çıkan, apartmanın kapısını da kapatsın.
B) Ahmet'e iki hafta içinde borcumu ödeyeceğim.
C) Ben senin kırılacağını hiç tahmin etmemiştim.
D) Hayvanlara neden bu kadar acımasız davranıyorsunuz?


8

Bağlaç olan "da/de" ile soru edatı olan "mı/mi" cümlede vurguyu kendinden önceki öğeye taşır.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmamıştır?

A) Sanki hiç işim yokmuş gibi bunca işi gücübırakıp bu işi de ben mi yapacakmışım?
B) Savaşın boğucu ve insanı dehşete düşüren havasında yazar da soluğu başka bir ülkedealır.
C) Gecenin ilerleyen saatlerinde de aynı ses duyulunca evin içinde bir telaştır başladı.
D) Onca zamandan sonra korkuyla ümit arasında beklenen böbrek mi gelmiş?


9

KURAL: Soru sözcükleri ile kurulan soru cümlelerinde vurgu, cümlede soru anlamını sağlayan sözcüktedir.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu farklı bir öğe üzerindedir?

A) Bu işin böyle olacağını neden önceden haber vermediniz ki?
B) İmza gününde kimi o uzun kuyrukta gördüm dersin?
C) Gelecek yıl yayımlanacak kitapları nasıl bastıracağız acaba?
D) Kısıtlı imkânlarla çıkılan bu yolculuğun semerelerini ne zaman görürüz acaba?


10

Aşağıdakilerin hangisinde soru, yüklemi buldurmaya yöneliktir?

A) Baklayı ne zaman keseceksin?
B) Sen hişt hişt mi dedin?
C) Nereden geliyordu bu ses?
D) Bu sene enginarlar nasıl?


11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması farklı bir öğe olarak kullanılmıştır?

A) Pencerem bahçenin tenha ve yemyeşil köşesine bakar.
B) Bahçenin bu köşesinde kuşları daha iyiizliyorum.
C) Bahçemizin ağaçları esrarengiz biçimde ses çıkarıyordu.
D) Çimenler üzerinde sincaplar zıplayarak ilerliyordu.


12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler "Dolaylı tümleç – özne – yüklem" şeklinde sıralanmıştır?

A) Bahçeden ince bir yol bularak çıkan suyun tadı çok güzeldi.
B) Bütün büyük şehirlerimizin birkaç saat uzağında parasızlık nedeniyle getirilemeyen suların olduğunu bilirim.
C) Yolcuların arasında bellerini doğrultamayacak kadar yaşlılar da vardı.
D) Dorukta yalnız kalmak ve doruktan başlamak ne kadar da zormuş!


13

"Çölde ölen bahara bir mezar olsun diye, Yeşilin hasretini Türk işledi çiniye." mısralarının öğeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Zarf tümleci / Nesne / Özne / Yüklem
B) Dolaylı tümleç / Zarf tümleci / Nesne / Özne/ Yüklem / Dolaylı tümleç
C) Dolaylı tümleç / Nesne / Özne / Yüklem /Dolaylı tümleç
D) Zarf tümleci / Nesne / Özne / Yüklem /Dolaylı tümleç


üst