Menu

TEST : Online - 8. Sınıf fiilimsiler - eylemsiler konu testi

• 270 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf fiilimsiler - eylemsiler konu testi çöz.

1

1. Yıllar var ben onu hiç unutmadım.
2. Döktüğü yaşları kurutmuş mudur?
3. Büsbütün silinip gitti mi adım?
4. Ağlayan gözleri kurumuş mudur?

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde türce özdeş fiilimsi kullanılmıştır?

A) 1 – 2                B) 1 – 4
C) 2 – 4                D) 2 – 3

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim-fiil hem sıfat-fiil bir arada kullanılmıştır?

A) Bir uçurumun kenarındaki dikenleri andırıyordu hayatım.
B) Uzat bana ellerini çocuk, gökkuşağı sığdırdım düşlerine.
C) Erken uyanana, gözlerimin hayata "Merhaba!" demesi gibiydi sözlerin.
D) Sen misin yan yana gezmeye cesaretim, hayallerim.

3

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmamıştır?

A) Minareyi çalan, kılıfını hazırlar
B) Gülü seven, dikenine katlanır.
C) Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez.
D) İhtiyacı olan insanlara yardım etmeliyiz.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem zarf-fiil hem de isim-fiil kullanılmıştır?

A) Durup bakarken aklına gelmez yağmak yağmurun.
B) Gitsen nereye gidebilirsin hâlâ bilmem.
C) Bizans'tan olmak belki iyi belki fena belki bunu da diyemem.
D) Ben küçük dükkânlarsız, kahvehanelersiz sokakları sevmem.

5

Sanço yel değirmenlerini görür, Don Kişot devleri.
Sonra kaçınılmaz diyalog:
– Yel değirmenlerini neden dev zannediyorsun?
– Peki ya sen neden devleri yel değirmeni zannediyorsun?

Yukarıdaki parçada bulunan fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İnsanlar aynı yere bakıp aynı şeyleri görürler mi?
B) Bilge kişilerin sözlerine, değer vermek gerekir.
C) İnsanoğlunun düşünebilme gücü, diğer canlılarda görülmez.
D) Yapılan büyük buluşlar, insanlara dönem atlatır.

6

Gün ağarınca boynum bükülür
Dalarım uzaklara gönlüm süzülür.

Bu dizelerde kullanılan fiilimsinin türce özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Hayatı boyunca yalandan uzak durdu.
B) İnsanlara alışmak zaman alıyor.
C) Üzgün bakışlarla susuyordu.
D) Vakit geldiğinde gitmeyi bilmek gerek.

7

"-acak, -ecek" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi görevinde kullanılmıştır?

A) Bitecek bir gün tüm sıkıntıların.
B) Doğacak yeniden tüm fırsatlar.
C) Geleceğinden endişelenmeye başladı.
D) Yapacaklarından sorumlu olmadığını söyledin mi?

8

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiilimsiye yer verilmemiştir?

A) Mutlu bir yuvanın devam etmesi için fertler özverili olmalıdır.
B) Şairler, çocuklar gibi oyun oynama isteği duyarlar.
C) Yolların denize çıkmasa da seviyorum seni Ankara!
D) Valiz hazırlaması olmasa tatile sürekli çıkardım.

9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "acak, –ecek" ekini alan kelimenin türü ötekinden farklıdır?

A) Yapılacak işler listesini arıyordu.
B) Paketlerde kırılacak eşyalar vardı.
C) Gelmeyecek giden günler bir daha geri.
D) Çözülmeyecek sorun yok benim için.

10

"Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur."

Atasözündeki fiilimsiyle türce aynı olan fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Hatırlamak vefalı bir erdemdir.
B) Odadan kaçarcasına çıktı.
C) Dünyaya bağırarak seslendi.
D) Dönülmez akşamın ufkundayız.

11

I. Güneş doğarken uyanırdı.
II. Bülbüller susalı güller açmıyor.
III. Akıllı tahtayı kullanarak ders anlatır.
IV. Sınavlarda başarılı olmak için uğraşıyordu.

Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde fiilimsi cümleye aynı anlamı katmıştır?

A) I ve II       B) II ve III
C) I ve III      D) III ve IV

12

Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım

B) Uçan kuştan esen yelden
Sakınırım kıskanırım

C) Havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan

D) Seni doğuran anandan
Sakınırım kıskanırım

13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiilimsinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Evin bütün eşyaları satılınca çok üzülmüştü.
B) Artık sana öğüt vermek istemiyorum.
C) Ellerini masanın üstüne vurarak bağırdı.
D) Köyün dışına çıkıp kırlara doğru yürüdü.

14

Kolay elde edilen başarılar geçicidir, bilinçli bir şekilde, emek vererek kazanılan başarılarsa kalıcıdır.

Yukarıdaki cümlede sırasıyla hangi fiilimsiler kullanılmıştır?

A) Sıfat-fiil, zarf-fiil, sıfat-fiil
B) İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil
C) Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil
D) Sıfat-fiil, isim-fiil, zarf –fiil

15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmamıştır?

A) Bu kurs, mesleğinde yükselmek isteyenler için oluşturulmuş.
B) Sahilde bekleyen o insanlar yaklaşan sandala binip gittiler.
C) İnsan, ekmek kazandığı her işte gülerek çalışmalıdır.
D) Kadıncağız odadan ağlaya ağlaya çıktı.

16

1. Arkadaş edinmenin tek yolu arkadaş olmaktır.
2. Gençken bilgi ağacı dikmeyen, yaşlandığında gölgesine sığınacak bir ağaç bulamaz.
3. İyiliği yapabildiği halde yapmayan suç işlemiş olur.
4. Aklın ve bilimin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik.

Yukarıdaki numaralanmış özdeyişlerden hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Çocukluk yıllarımda bahçemizdeki karıncaları izlemekten büyük zevk alırdım.
B) İşimi çok severek, gurur duyarak yapıyorum.
C) Şiiri farklı yorumlayışım, öğretmenimi mutlu etti.
D) İstanbul'a her gidişimizde Topkapı Sarayı'nı ziyaret ederiz.

18

Ela gözlerini sevdiğim dilber
Salınıp geldiğin yollar övünsün
Ne güzel yaratmış seni Yaradan
İnce beli saran kollar övünsün

Yukarıdaki dörtlükte kaç fiilimsi kullanılmıştır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

üst