Menu

TEST : Online - 8. sınıf Türkçe teog 1. dönem sınavı testi

• 428 defa çözüldü.

2015 - 2016 8. sınıf Türkçe dersi 1. Dönem TEOG sınavı sorularıdır.

1

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi karşısında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

  Cümle Anlam
A) Elimde eğitim konusuna
dokunan bir yazı var.
İlişkin, ilgili olmak,
değinmek
B) Ben bir dostta önce
güven ve saygı ararım.
Önem verip istemek
C) Havanın kararmasıyla
caddedeki kalabalık
dağılmaya başladı.
Birliği, beraberliği
bozulmak
D)  Teklifimi kabul etmeyeceğini
daha o gün anlamıştım.
Birinin duygularını,
istek ve düşüncelerini
sezebilmek

2

Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması. Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canını sıkmak
B) Sürekli düşündürmek
C) Çok üzülmek
D) Kararsız bırakmak


3

Yayınevimizin ........... kitapları arasında geçmişimizdeki derin bir yaraya parmak basan bu eser var.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle farklı bir anlam kazanır?

A) öne çıkan
B) kalbe dokunan
C) göze çarpan
D) dikkat çeken


4

(I) Sıcak temmuz güneşi, Ömer Dayı’nın alnındaki terleri çoğaltıyordu. (II) Ömer Dayı, sabahtan beri tarlasında buğday yoluyordu. (III) Elindeki orağa güneş vurdukça ışığı gözlerini kamaştırıyordu. (IV) Arada sırada öfkelenerek doğruluyor, bıkkın bir şekilde geriniyor ve belini kütürdetiyordu.
Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir nitelik taşır?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.5

I) Şile’den taşınma hazırlığı devam ederken bugün bazı kitapları, dergileri evde yer yok diye başkalarına gönderdim. (II) İlk öğretmenlik yılımdan hatta lise yıllarımdan bugüne kadar biriktirdiğim gazete sayfalarını, okul evraklarını, ders defterlerimi imha ettim. (III) Resmen hafızamın bir kısmını oluşturan kayıtları yok ettim. (IV) Nasıl bir duygu içinde bunları yaptığımı bilmiyorum.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.


6

Cebeci İstasyonu’nda bir tren Nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi’nde bir eski çalar saat Bilmem kaçı vuruyordu.
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

A) Konuşturma
B) Benzetme
C) Mecaz
D) Kişileştirme


7

Yazar, “Çanakkale Mahşeri” adlı kitabıyla romancı olarak tarihe bakışta yeni bir çığır açtı. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sadece tarihî gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Bu eser ülke çapında büyük ilgi
gördü, defalarca baskısı yapıldı.
Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilir?

A) Günlük
B) Anı
C) Biyografi
D) Eleştiri


8

Çocuğunuzun istediği oyuncağın ya da almak istediğiniz bavulun Çin malı olmama olasılığı çok düşük. Çünkü Çin’den Anadolu’ya uzanan tarihî İpek Yolu’nda, ipek ve baharatın yerini artık çok ucuz olması nedeniyle oyuncaklar, elektronik cihazlar, müzik aletleri ve spor malzemeleri aldı. Türkiye’ye ithal edilen her 100
oyuncak ve bavulun 92’si Çin’den geliyor.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Çin’den çok ürün alınmasının sebebi nedir?
B) Çin’den ithal edilen ürünler kaliteli midir?
C) İpek Yolu ticaret ürünlerinde değişiklik olmuş mudur?
D) Çin’den en çok hangi ürünler ithal edilmektedir?


9

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve toplam kırk sekiz taşla oynanan zekâ oyunu “mangala” yenilenmiş yüzüyle meraklılarına sesleniyor. Araştırmalar, mangalanın Orta Asya’dan beri yaygın olarak oynandığı, Osmanlı zamanında da varlığını sürdürdüğü ve sosyal ortamlarda önemli bir vakit geçirme aracı olduğunu ortaya koyuyor. Mangala, 2009’da Kültür Bakanlığı tarafından zekâ ve strateji oyunu olarak tescil edildi.
Bu metinde “mangala” oyunuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Eskiden toplumsal hayatın bir parçası olduğuna
B) Yenilenerek meraklılarına sunulduğuna
C) Özellikle gençler tarafından rağbet gördüğüne
D) Tarihinin çok eskilere dayandığına


10

Ticarette kâr ve zarar hanesi diye bir terim kullanılır. Bunu bir an için dilimize de uyarlamaya çalışalım. Dilimizde ne gibi kazançlarımız, ne gibi kayıplarımız olduğu araştırılmaya değer. Bu dil yüzyıllar boyunca nasıl örülmüş, çağın şartlarına göre ne gibi dönüşümleri gerçekleştirmiş ve bir ara nasıl çözülmüş, daha sonra kendini nasıl yenilemiş, özleşmiş, tekrar yabancılaşmaya başlamış? “Emgek” kelimesinden “zahmet”e, “eziyet”e ve son olarak “emek”e nasıl dönülmüş? “Takat”tan “dayanma gücü”ne, “başarım”a, ardından “performans”a nasıl geçilmiş?
Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dilimizin gelişim ve değişim süreci
B) Dilimizdeki yabancılaşmanın nedenleri
C) Dilimizin kazanç hanesine yazılan kelimeler
D) Dilimizde karşılığı olmayan kelimeler


11

Küçücük kuş, kafesin içindeyken mutsuzdu. Kaçıp kurtulmak istedi. Kaçıncaya dek akla karayı seçti. Havalandı. Bulutlara doğru süzülerek yükseldi. Hem üzgündü hem dalgındı. Nereye gittiğini bilmiyordu. Yalnız dokunaklı
dokunaklı ötüyordu. O böyle öttükçe bütün kuşlar çevresinde toplanıyordu.
Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Genellikle kısa cümleler kullanılmıştır.
B) Kolay anlaşılır bir dili vardır.
C) Örneklerden yararlanılmıştır.
D) Deyime yer verilmiştir.


12

Halk hikâyelerinde ilk olarak hikâyeye konu olan bir olay gerçekleşir. Sonra bu olay sözlü gelenek içinde kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu aktarmalarda, hikâyeyi anlatanlar bazı bölümlerine türküleri de dâhil ederler. Daha sonra âşıklar (saz şairleri, halk şairleri) bu hikâyeleri belli bir sıraya göre yeniden düzenleyerek
halka açık yerlerde saz eşliğinde anlatırlar. Böylece son şeklini alan halk hikâyeleri, yazıya geçirilerek unutulmaktan kurtarılmış olur.
Bu metin halk hikâyeleriyle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

A) Ortaya çıkmasında âşıkların rolü var mıdır?
B) Diğer metin türleriyle ilişkisi bulunur mu?
C) Hangi konular ele alınmıştır?
D) Oluşum süreci nasıldır?


13

Zaman zaman çevrenizdeki çocukların, kesinlikle sonu gelmeyecekmiş gibi görünen, birbirinden tuhaf sorularına tesadüf etmişsinizdir. Beş altı yaşlarında olan çocukları şöyle bir düşünün, ne çok soru sorarlar çevrelerinde olup bitenleri anlamak için: “Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne zaman?” Sabırla cevap
verirsiniz ve tam bittiğini sandığınız anda başa dönerler: “Bu ne, niye vb.?” Çünkü - - - -
Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) soruların tamamı birbirinin aynısıdır.
B) sorular hayatı ve dünyayı öğrenmelerine yardımcı olur.
C) soru sormak çocuklar için eğlenceli bir uğraştır.
D) çocuklar sorularıyla büyüklerini bıktırırlar.


14

1. Metin
Çayırlar geniş ovalardır. Yeryüzünün çeyreğinden fazlasını çayırlar oluşturur. Az yağış alması nedeniyle küçük otlar yetişir. Bu alanlar antilop ve zebralara yiyecek ortamı sağlar.
2. Metin
Yeryüzünün üçte ikisinden fazlasını okyanuslar oluşturur. Su altı yaşamının en çeşitli olduğu bölgeler sıcak ve sığ sulardır. Bu güzel su bahçeleri balık, sünger ve deniz kabuklusu kaynar.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?

A) Karşılaştırmaya yer vermiş olmaları
B) Bilgi vermek için yazılmaları
C) Doğadan bahsetmeleri
D) Sayısal verilerden yararlanmaları


15

I. Aynı salonda daha güzel eserler sergileniyor ama hiçbirinde “Mona Lisa” kadar izdiham yaşanmıyor. Kim olduğu bile bilinmeyen bir kadının resmini mümkün olduğu kadar yakından görebilmek için herkes
büyük bir çaba harcıyor.

II. Uzmanların bazıları ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken, kimileri de Leonardo Da Vinci’nin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayâlindeki bir kadını resmettiğini düşünüyor.

III. Paris’teki Louvre Müzesinin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen “Mona Lisa” tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor.
Bu paragraflarla mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) II - I - III    B) II - III - I
C) III - I - II    D) III - II - I


16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Bu soruyu Hasan beye sormuştu.
B) Çocuklar el ele tutuşup Mogan gölünü gezdi.
C) Raftan “Ayaşlı ve Kiracıları” Romanını alıp okumaya başladı.
D) Akşam “Diyar Diyar Anadolu” programını izlemişlerdi.


17

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Gençler, davranışınızdan dolayı sizi kutluyorum.
B) Arkadaşlar, yarın sabah erkenden bizde toplanıyoruz.
C) Çocuklar, bilgisayarın başından hiç ayrılmıyor.
D) Güzel kardeşim, biraz söz dinle.


18

(I) Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan çiçekli bitkilerdir. (II) Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. (III) Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. (IV) Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp geliştikten sonra çiçek açar.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.


19

Sesin nerde kaldı, her günkü sesin
Unutulmuş güzel şarkılar için
Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bir yer var, biliyorum
    Her şeyi söylemek mümkün
B) Yıllardır görmediğimiz kentin
    Yürümüştük anısıyla eski cumbalı evlerin
C) Niçin oyun biterken en sonra hatırlanır
    Hatıralarımızın en tatlı oyunları
D) Kaç gündür gözlerimi bile kırpmadan
    Yağmur altında bir şehre bakıyorum


20

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili kelime grubu cümlenin öznesi değildir?

A) Pazartesi sabahı bütün ev halkı bahçeye çıkmıştı.
B) Mezuniyet fotoğrafları odamdaki masanın üzerindeydi.
C) Görevliler parktaki hayvanları tek tek muayene etti.
D) Lambanın titrek ışığı küçük odayı aydınlatıyordu.


üst