Menu

TEST : Online - 8. sınıf milli uyanış testi

• 232 defa çözüldü.

Online - 8. sınıf I. dünya savaşı ve mondros ateskeş antlaşması testi çöz.

1

I. Dünya Savaşı öncesi devletler İtilaf ve İttifak olarak bloklaşmaya başladılar. Bu bloklaşma birbirine zıt grupları oluşturdu.
Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük devletlerin büyük devletlere karşı birleşme ihtiyacı
B) Ülkeler arası rejim çatışması
C) Denizlerin paylaşımı
D) Ekonomik rekabet ve sömürgecilik

2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olmamıştır?

A) Osmanlı Devleti’nin daha önce kaybettiği toprakları geri almak istemesi
B) Goben ve Breslav adlı Alman gemilerinin Rus limanlarını topa tutması
C) Osmanlı Devleti’nin, Almanların savaşı kazanacağına inanması
D) Rusların Balkan toprakları üzerindeki emelleri

3

I. Dünya Savaşı'nda, İtilaf Devletleri hem Rusya'ya yardım etmek hem de Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak için hangi cephede savaşmışlardır?

A) Kafkasya Cephesi          B) Çanakkale Cephesi
C) Sina Filistin Cephesi      D) Irak Cephesi

4

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, Anadolu'nun işgaline gerekçe olmuştur?

A) Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
B) İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikeye düşürecek bir durum olursa istediği yeri işgal edebilecektir.
C) İran ve Kafkasya'daki Türk birlikleri geri çekilecektir.
D) Bütün demiryolu istasyonları, Toros tünelleri, liman ve tersaneler İtilaf Devletleri'nin kontrolüne girecektir.

5

Mondros Ateşkes Anlaşmasına göre "Doğudaki altı ilde ( Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Harput) karışıklıklar çıkarsa bu yerler de işgal edilecektir."
Yukarıda sözü geçen madde İtilaf Devletleri’nin hangi gizli amacını gerçekleştirmeye yöneliktir?

A) Doğu illerinde güvenliği sağlamak
B) Doğu illerinde Rus ilerleyişine engel olmak
C) Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti kurmak
D) İstanbul Hükümeti'nin doğu illeriyle bağlantısını kesmek

6

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesine göre Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir?

A) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye düşüren bir durum karşısında istedikleri yeri işgal edebilecek.
B) Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa burası işgal edilecek.
C) Osmanlı ordusu terhis edilecek, cephane ve donanım İtilaf Devletleri’nin kontrolüne girecek.
D) Çanakkale ve İstanbul Boğazları geçişe açılacak.

7

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesiyle Osmanlı toprakları işgale açık hale getirilmiştir?

A) Demiryolları, Toros Tünelleri ve haberleşme hattı İtilaf Devletleri'nin kontrolüne girecek.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikeye düşüren bir durum karşısında istedikleri yeri işgal edebilecek.
C) İran ve Kafkasya'daki Türk birlikleri geri çekilecek.
D) Çanakkale ve İstanbul Boğazları geçişe açılacak.

8

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İngiliz ve Amerikan mandasını savunan derneklerin kurulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvayı-ı Milliye gücünün giderek artması
B) Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını korumanın imkânsız olduğunun düşünülmesi
C) Mustafa Kemal’in Samsun'a çıkması
D) Rusya'nın savaştan çekilmesi

9

İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nin ulaşım ve haberleşme merkezlerini denetim altına almışlardır.
İtilaf Devletleri’nin bu girişimi ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Azınlık isyanlarını engellemek
B) Anadolu'daki direniş hareketini desteklemek
C) Osmanlıya ait haberleşme hatlarını modernleştirmek
D) Türk halkının haberleşmesini ve işgallere karşı tepkisini önlemek

10

İtilaf Devletleri'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra "Türklerin Batı Anadolu'daki azınlıkları katletmek üzere olduğu" şeklindeki yalan bir haberi dünya kamuoyuna yaymalarının amacı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) İzmir'in işgaline gerekçe hazırlamak
B) TBMM'ye karşı olan isyanları desteklemek
C) Anadolu’daki zararlı cemiyetleri güçlendirmek
D) İstanbul Hükümeti'ne olan güveni azaltmak

üst