Menu

TEST : Online 9. Sınıf Tarih bilimine giriş testi 1

• 546 defa çözüldü.

Online 9. sınıf 1. ünite tarih bilimine giriş testi çöz

1

Yazısız kaynaklar; insanların ilk dönemlerinden itibaren taş, toprak veya madenden yaptıkları üzerinde yazı olmayan her türlü araç, gereç ve yapıtlardır.
Aşağıdakilerden hangisi yazısız kaynaklar içerisinde sayılmaz?


A) Taştan yapılmış balta
B) Topraktan yapılmış çanak
C) Bakırdan yapılmış kap
D) Tunçtan yapılmış heykel
E) Kil tablet üzerindeki metinler

2

Aşağıdakilerden hangisi tarihi mekâna yani coğrafi yere göre sınıflandırılmasına uygun bir çalışma değildir?


A) Ankara Tarihi
B) İlk Çağ Tarihi
C) Türkiye Tarihi
D) Orta Doğu Tarihi
E) Latin Amerika Tarihi

3

Aşağıdakilerden hangisi tarihi konusuna göre sınıflandırma çalışmalarının dışında kalır?


A) Sanat Tarihi
B) Uygarlık Tarihi
C) Dinler Tarihi
D) İktisat Tarihi
E) Orta Çağ Tarihi

4

Aşağıdakilerden hangisi, kültür ve uygarlık tarihi araştırma ve incelemelerinde öncelikli olarak ele aldığı konular içerisinde sayılmaz?


A) Devlet örgütlenme biçimleri
B) Mimari üslup ve biçimleri
C) Antlaşma metinleri, notlar
D) Hukuk sistemleri ve çeşitleri
E) Bilimsel etkinlikler

5

Mohaç Meydan Savaşı gibi kısa süreli yaşanan yeri, başlangıcı ve bitişi belli olan toplumları etkileyen gelişmelere “olay” denildiğine göre;
Aşağıdakilerden hangisi “olay” olarak değerlendirilemez?


A) Katvan Savaşı
B) Miryakefalon Savaşı
C) Kösedağ Savaşı
D) Anadolu’nun Türkleşmesi
E) Dandanakan Savaşı

6

Uzun bir süreci ifade eden aynı nitelikteki toplumsal olayların bütününe “olgu” denir.
Buna göre;
I. Türkler’in İslâmlaşması
II. Anadolu’nun Türkleşmesi
III. Cumhuriyet Dönemi devrimlerinin hayata geçmesi
Durumlarından hangileri “olgu” olarak değerlendirilebilinir?


A) Yalnız II      B) Yalnız III
C) I ve II         D) II ve III
E) I, II, ve III

7

Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan yazılı kaynaklar içinde değerlendirilemez?


A) Kitabeler
B) Yıllıklar (Anallar)
C) Mühürler
D) Destanlar
E) Paralar

8

Bir olayın tarihi olay olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?


A) Yerinin belli olması
B) Zamanının belli olması
C) Geçmişte yaşanması
D) Üzerinden belirli bir sürenin geçmesi
E) Tüm insan topluluklarını aynı ölçüde etkilemesi

9

Tarihte en fazla kullanılan yöntemlerden biri zamana göre sınıflandırma, olaylar kronolojik dilimlere bölünmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zamana göre sınıflandırmaya örnek olarak gösterilemez?


A) Osmanlı Kuruluş Dönemi
B) Yakın Çağ Tarihi Dönemi
C) İstanbul Tarihi Dönemi
D) Sokollu Dönemi
E) II. Mahmut Dönemi

10

I. Arkeoloji
II. Antropoloji
III. Etnografya
Yukarıda verilen tarihe yardımcı bilimlerden hangileri tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında kullanıldığı söylenebilir?


A) Yalnız II         B) Yalnız III
C) I ve II           D) II ve III
E) I, II ve III

11

Tarihe yardımcı bilimlerden biri olan diplomatik bilminin, tarihteki ilk belgesi için aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?


A) Kadeş Antlaşması
B) Urgakina Yasaları
C) İvriz Kabartmaları
D) Orhun Kitabeleri
E) Pankuş Meclisi kararları

12

Tarih bilmine yardımcı olan bilim dallarından birisi de Nümizmatik (Meskukat) yani eski paralar bilmidir.
Buna göre Nümizmatik bilminin başlangıcı için:
I. Lidya kralı Gies'in ilk parayı bastırması
II. Asurluların, Kültepe'de ticaret kolonisi kurması
III. Fenikelilerin ilk deniz ticaret kolonisini kurması
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?


A) Yalnız I         B) Yalnız II
C) Yalnız III      D) I ve II
E) I ve III

13

Devletlerin kuruluşlarını, gelişim evrelerini; devlet egemenliğindeki toplumsal sınıfların birbiriyle olan ilişki ve çelişkilerini çatışmalarını ve dünya tarihi içindeki yerini inceleyen tarih çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) Kültür Tarihi
B) Uygarlık Tarihi
C) Siyasi Tarihi
D) Sanat Tarihi
E) Bilim Tarihi

14

Tarih bilminin kendine özgü yöntemi vardır. Tarihi kalıntı bulgu belge ve yapıtların titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu değerlendirme sürecinde uygulanan yöntemle ilgili evrelerden biri değildir?


A) Tarama
B) Tasnif
C) Tahlil
D) Terkip
E) Tenkitde öznellik

15

Bir tarihçinin uyguladığı aşağıdaki yöntemlerin hangisinde amaç, geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak değildir?


A) Zamana göre bölümlere ayırmak
B) Coğrafi konuma göre bölümlere ayırmak
C) Konuya göre bölümlere ayırmak
D) Tarihi çağlara göre bölümlere ayırmak
E) Belgeleri ciddi bir eleştiri süzgecinden geçirmek

üst