Menu

TEST : Online - 9. Sınıf basınç ve rüzgarlar testi

• 193 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf basınç ve rüzgarlar konu testi çöz.

1

Atmosfer basıncının oluşmasında ve değişiminde etkili olan;
I. sıcaklık
II. yer çekimi
III. yoğunluk
IV. dinamik etmenler
V. enlem
Faktörlerden hangileri herhangi bir yerde gün içinde basıncın değişiminde yukarıdakilerden hangileri etkilidir?

A) Yalnız II        B) Yalnız III
C) I ve III         D) II ve III
E) IV ve V


2

Atmosfer basıncının yere ve zamana göre değişimini etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atmosfer basıncı Ekvator'dan kutuplara gidildikçe düzenli olarak değişim göstermez.
B) Gün içinde atmosfer basıncının en yüksek olduğu dönem tan vaktidir.
C) Ekvator'da yıl boyunca atmosfer basıncı yüksektir.
D) Güney Yarım Küre'de kış mevsiminde karalar üzerinde basınç artmaktadır.
E) Yeryüzünde basınç sıcaklık ile ters orantılı olarak değişir.


3

Basınç ile sıcaklık ters orantılıdır.
Aşağıdakilerden hangisi basınç ile sıcaklık arasındaki bu ilişkiye ters düşer?

A) Dönencelerin üzerinde yüksek basıncın oluşması
B) Ekvator'da sürekli alçak basıncın oluşması
C) 90° Kuzey enleminde sürekli yüksek basıncın oluşması
D) Ocak ayında Kuzey Yarım Küre'de okyanusların üzerinde alçak basıncın
oluşması
E) Temmuz ayında Güney Yarım Küre'de karaların için kesimlerinde yüksek basıncın oluşması


4

Sıcaklık azaldıkça atmosfer basıncı artar.

Buna göre yukarıdaki Dünya haritasında ocak ayında basınç değerlerinin en yüksek olması beklenen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V5

Aşağıda verilen basınç merkezlerinden hangisi Güney Yarım Küre'de 60° enlemleri civarındaki denizler üzerinde yıl boyunca etkilidir?


6

Hava, alçak basınç (AB) alanlarında genellikle bulutlu, yüksek basınç (YB) alanlarında ise açık olmaktadır.

Buna göre, temmuz ayında haritada numaralandırılmış basınç merkezlerinden hangilerinin etkisinde kalan yerlerde havanın bulutlu olması beklenir?

A) I ve V            B) II ve III
C) II ve V           D) III ve IV
E) IV ve V


7

Yükselti ve atmosfer basıncı arasında ters orantı vardır.

Buna göre, yukarıdaki izohips haritasında işaretlenen alanlardan hangisinde atmosfer basıncı diğerlerine göre daha düşüktür?

A) I     B) II      C) III     D) IV     E) V


8

Aşağıdaki Dünya haritası üzerinde, X noktasının yeri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, ocak ayında X noktasında oluşan basınç alanını gösteren doğru bir şekildir?


9

Alçalıcı hava hareketlerinin etkili olduğu bir yerde aşağıdaki atmosfer olaylarından hangisi görülmez?

A) Havanın nem açığının artması
B) Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basıncın artması
C) Bulutluluk oranının azalması
D) Yeryüzünde hava yoğunluğunun artması
E) Hava doyma noktasına yaklaşması


10

Yukarıdaki izohips haritasında aynı günde yapılan ölçümde K noktasında atmosfer basıncının 1010 mb ve D noktasında ise 910 mb olduğu tespit edilmiştir.
Bu iki nokta arasında aynı anda oluşan hava basıncının farklılık göstermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yükselti farkı
B) Enlem farkı
C) Mevsim farkı
D) Güneş ışınlarının geliş açısı farkı
E) Güneşlenme farkı


11

Kuzey Yarım Küre'de kış mevsiminde deniz üzerinde oluşan bir basınç merkezindeki yatay hava hareketi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?


12

Subtropikal yüksek basınç alanlarında havanın nem açığının artması, bulutlanmanın ve yağışın azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava kütlelerinin ısınarak yükselmesi
B) Denizler üzerinden nemin karaya taşınamaması
C) Dünya’nın günlük hareketi
D) Sıcak okyanus akıntıları
E) Bitki örtüsünün cılız olması


üst