Menu

TEST : Online - 9. Sınıf bölgeler ve ülkeler testi

• 230 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf bölgeler ve ülkeler konu testi çöz.

1

Coğrafyada, bölgelerin sınırlarının çizilmesinde, önceleri doğal koşullar ölçüt olarak kullanılmış ancak daha sonra, insanın gittikçe artan etkisi de göz önüne alınmıştır.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisi doğal özelliklerine göre sınıflandırılmamıştır?

A) Dağlık bölgeler      B) Akdeniz iklimi bölgesi
C) Maki bölgesi          D) Yarı nemli bölgeler
E) Tahıl bölgesi

2

"İnsanın faaliyetleri ile ortaya çıkmış fonksiyonel bölgeler, dinamik coğrafi birliklerdir. Hem başka bölgelerde hem de küresel coğrafi kalıplarla sürekli etkileşim hâlindedirler." diyen bir bilim insanı aşağıda verilen bölgelerin hangisini kastetmemiştir?

A) Petrol bölgesi          B) Tahıl bölgesi
C) Sanayi bölgesi        D) Orman bölgesi
E) Turizm bölgesi

3

Aşağıda Türkiye fiziki haritası verilmiştir.

Buna göre, bu haritadan yararlanarak bölge oluşturulmak istense, hangi bölge için gerekli olan bilgiler elde edilemez?

A) Dağlık bölgeler              B) Az eğimli bölgeler
C) Sık nüfuslu bölgeler       D) Kıyı ovaları bölgeleri
E) Düz bölgeler

4

Ülkemizde aşağıda belirtilen bölgelerden hangisi bulunmaz?

A) Çöl bölgesi
B) Yüksek dağ çayırı bölgesi
C) Organize sanayi bölgesi
D) Çay bölgesi
E) Yayla turizmi bölgesi

5

Yüksek yeryüzü şekillerinin egemen olduğu bölgeler genellikle dağlık bölgeler olarak kabul edilir.

Yukarıdaki dünya haritasında belirtilen noktalardan hangisi dağlık bölgelerdendir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

6

İklim elemanlarının şekillendirdiği bölgeler klimatik bölgelerdir. Klimatik bölgeler genel olarak sıcak, ılıman ve soğuk olarak üçe ayrılabilir.

Buna göre, Türkiye, bulunduğu konum düşünüldüğünde aşağıdaki klimatik bölgelerden hangisinde yer almaz?

A) Sert karasal iklim bölgesi
B) Akdeniz iklim bölgesi
C) Karadeniz iklim bölgesi
D) Ilıman karasal iklim bölgesi
E) Savan iklim bölgesi

7

Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde yalnızca doğal koşullar değil, beşeri unsurlar da etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bölgelerin belirlenmesinde kullanılan beşeri bir unsur değildir?

A) Tarım faaliyetleri
B) Bitki örtüsü dağılışı
C) Sanayi faaliyetleri
D) Turizm faaliyetleri
E) Nüfus hareketleri

8

Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan geniş ve verimli topraklar, binlerce yıl önce insanların ilk medeniyetleri kurdukları bölgedir. Sulama ve tarım yapma imkanı, medeniyetin kurulmasında temel güç olmuştur. Aynı bölge, günümüzde sanayinin vazgeçilmez gücü olan petrol nedeniyle daha da değerlidir.

Yukarıda sözü edilen ve Türkiye’nin de stratejik önemini artıran bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortadoğu             B) Uzakdoğu
C) İskandinavya       D) Latin Amerika
E) Kuzey Afrika

9

Ticaret, sanayi, yönetim ve eğitim başta olmak üzere çeşitli faaliyetlerin yoğunlaştığı ve denetlendiği, yoğun nüfusa sahip yerleşim merkezleri, kentlerdir.

Dünya genelinde düşünüldüğünde aşağıda verilen alanların hangisinde kent yerleşme bölgelerinin daha çok olduğu söylenebilir?

A) Kuzey Afrika            B) Kuzeybatı Avrupa
C) Orta Asya                D) Güney Amerika
E) Kuzey Asya

10

Dil, ırk, din, nüfus dağılış ya da toplanma alanları ile siyasal örgütlenme, kültürü oluşturan özellikler arasındadır. Bu özelliklere göre kültür bölgeleri ortaya çıkar.

Buna göre, aşağıda verilen ülke gruplarından hangisi kültür bölgelerinden biri olamaz?

A) Latin Amerika ülkeleri
B) Karadeniz çevresi ülkeleri
C) Türki Cumhuriyetler
D) İskandinav ülkeleri
E) Arap ülkeleri

11

Bölge sınırlarının çiziminde doğal ve beşeri unsurlar kriter olarak alınır. Ancak bunlardan bazıları ile çizilen sınırlar kısa sürede değişebilir.

Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları, diğerlerine göre daha uzun zamanda değişebilir?

A) Ortadoğu petrol bölgesi
B) Konya tahıl bölgesi
C) Akdeniz iklim bölgesi
D) Essen sanayi bölgesi
E) Doğu Karadeniz arıcılık bölgesi

12

Bölge sınırları zamanla değişebilir. Ülkeler arası ilişkilere bağlı olarak askeri ve siyasi birlikler kurulur, zamanla önemini yitirip ortadan kalkabilir.

Aşağıdakilerden hangisi zamanla önemini yitirip ortadan kalkan Türkiye'nin de bir süre üye olduğu siyasi bölgelerdendir?

A) Balkan Antantı          B) NATO
C) D8                           D) G 20
E) Birleşmiş Milletler

13

Dünya fiziki haritası incelenerek aşağıda belirtilen bölgelerden hangisini bulmak mümkün değildir?

A) Dağlık bölgeler              B) Düz bölgeler
C) Kutup bölgeleri             D) Akarsu bölgeleri
E) Jeotermal bölgeler

14

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki fotoğrafın çekildiği bölgeyi doğru ifade etmektedir?

A) Kutup bölgesi
B) Kurak iklim bölgesi
C) Yarı kurak bitki örtüsü bölgesi
D) Tropikal yağmur ormanı bölgesi
E) Tahıl bölgesi

15

Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerine göre bölgeler arasında yer almaz?

A) Karadeniz iklim bölgesi
B) Hakkari dağlık bölgesi
C) Maki bölgesi
D) Terra rosa bölgesi
E) Taş evler bölgesi

16

İklim elemanları etkisiyle oluşan zonal topraklar, yeryüzüne dağılışlarına göre bölgeler ayrılırlar.

Buna göre, ülkemizin genel yapısı ve yaşadığı iklim koşulları düşünüldüğünde hangi toprak türü bölgesinin ülkemizde yer aldığı söylenemez?

A) Terra rosa bölgesi
B) Çöl toprakları (lös) bölgesi
C) Kahverengi step toprağı bölgesi
D) Kahverengi orman toprağı bölgesi
E) Kestanerengi step toprağı bölgesi

17

Aşağıdakilerden hangisi beşeri özelliklerine göre bölge sınıflandırmasında yer almaz?

A) Ahşap evler bölgesi
B) Çatalca-Kocaeli sık nüfus bölgesi
C) Karpatlar dağlık bölgesi
D) Tunceli seyrek nüfus bölgesi
E) Doğu Karadeniz yaylaları bölgesi

18

Fiziki özelliklerine göre oluşturulmuş bölge sınırları kolay kolay değişmez.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen bölgelerden biri değildir?

A) Kuru tarım bölgesi
B) Akdeniz iklim bölgesi
C) İç Anadolu step bölgesi
D) Tuz Gölü kapalı havza bölgesi
E) Balkan Dağları bölgesi

19

Aşağıdaki bölgelerden hangisi, sınırları siyasi kararlarla değişebilen beşeri ve ekonomik bölgelerdendir?

A) İskandinav bölgesi
B) Türk Dünyası bölgesi
C) Arap bölgesi
D) Avrupa Birliği
E) Kuzey Afrika Çöl bölgesi

20

Aşağıdaki seçeneklerde verilen bölgelerden hangisi ülkemizde bulunmaz?

A) Maki bölgesi
B) Orman bölgesi
C) Step bölgesi
D) Alpin çayırları bölgesi
E) Savan bölgesi

üst