Menu

TEST : Online - 9. Sınıf dış kuvvetler (yerin şekillenmesi) testi

• 379 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf dış kuvvetler (yerin şekillenmesi) konu testi çöz.

1

Enerjisini atmosferden dolayısıyla Güneş'ten alan yıkıcı kuvvetler olarak bilinen ve yeryüzünün şekillenmesinde büyük rolleri olan olaylara dış kuvvetler denir.

Buna göre dış kuvvetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Akarsuların aşındırıcı etkisi ile eğim ve taşıdığı yük miktarı arasında doğru orantı vardır.
B) Toprak oluşumu sadece fiziksel ufalanmaya bağlıdır.
C) Rüzgârların aşındırıcı etkisi bitki örtüsünün yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
D) Karstik şekillerin oluşmasında dalga ve akıntıların büyük payı vardır.
E) Buzul etkisinin görüldüğü yerlerde eğimin rolü büyüktür.

2

Dış kuvvetlerin amacı, yüksek yerleri aşındırmak ve aşındırdığı bu malzemeleri çukur yerlere biriktirerek yeryüzünün şekillenmesini sağlamaktır.

Aşağıdaki dış kuvvetlerden hangisinin yeryüzündeki etki alanı en geniştir?

A) Rüzgâr
B) Buzul
C) Akarsu
D) Dalga ve akıntılar
E) Yer altı suları

3

Bir bölgede arazinin eğimli ya da düz olması aşağıdaki oluşumlardan hangisi üzerinde etken değildir?

A) Toprak kayması
B) Erozyon şiddeti
C) Akarsuyun aşındırma gücü
D) Heyelan oluşumu
E) Karstik arazi yapısı

4

I. Dev kazanı - Akarsu
II. Asılı vadi - Buzul
III. Lagün - Dalga ve akıntı
IV. Lapya - Rüzgâr
V. Tafoni - Rüzgâr

Yukarıda verilen yer şekli ve oluşumuna neden olan dış kuvvet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

5

Yer şekillerini biçimlendiren kuvvetler iklim özelliklerine göre, bölgeler ve ülkeler arasında farklılıklar gösterir.

Aşağıda verilen kuvvetlerden hangisi bu genellemeye uymaz?

A) Akarsular           B) Deprem
C) Buzullar             D) Yer altı suları
E) Rüzgârlar

6

Rüzgâr biriktirmesiyle oluşan lös toprakları ve barkanlar haritada işaretli noktalardan hangisinde daha çok görülür?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

7

Kurak ya da yarı kurak bölgelerde bağıl nem az buharlaşma fazladır. Bu alanlarda en
önemli dış kuvvet rüzgârlardır.

Buna göre, yukarıdaki grafikte bağıl nem ve buharlaşma oranları verilen, beş bölgeden hangisinde rüzgârların daha etkili olduğu söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

8

Dış kuvvetlerden biri olan rüzgâr çeşitli aşındırma ve biriktirme şekilleri oluşturur. Buna göre, rüzgârların aşındırma yapabilmesi için bir bölgenin:
I. Eğimin az olması
II. Toprağın gevşek malzemeli olması
III. Basınç farkının fazla olması
IV. Bitki örtüsünün gür olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, rüzgârın aşındırma yapabilmesi için gerekli koşullardır?

A) Yalnız I           B) Yalnız IV
C) II ve III          D) III ve IV
E) I ve II

9

Aşağıdaki grafikte, beş merkezin buharlaşma ve yağış miktarları verilmiştir.

Kurak ve yarı kurak alanlarda en etkin dış kuvvet rüzgâr olduğuna göre, hangi merkezde rüzgâr erozyonu en fazladır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

10

Rüzgârlar, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde en fazla etkili olan dış kuvvettir.

Buna göre, ülkemizde yaşanan iklim koşulları düşünüldüğünde, haritada belirtilen yörelerin hangisinde rüzgârların oluşturduğu yer şekillerinin olduğu söylenebilir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

11

Yukarıdaki tabloda verilen beş farklı bölgeden hangisinde rüzgâr erozyonunun en fazla olması beklenir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12

Rüzgârlar, sıcaklık ve buharlaşmanın yağıştan fazla olduğu, bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde etkin bir dış kuvvettir.

Buna göre, iklim koşulları göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde rüzgârın aşındırma ve biriktirme şekillerinin daha yaygın olması beklenir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

üst