Menu

TEST : Online - 9. Sınıf dünya'nın iklim zenginliği testi 1

• 200 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf dünya'nın iklim zenginliği konu testi çöz.

1

Yukarıda Kuzey Yarım Küre'deki bir kentin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
Bu kentte görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz iklimi             B) Muson iklimi
C) Okyanus iklimi            D) Tundra iklimi
E) Savan iklimi


2

Sürekli alçak basınç alanı olan, yıllık ve günlük sıcaklık farkları 5°C’yi geçmeyen, yıllık yağış miktarı 3000 - 4000 mm arasını bulan ve sürekli rüzgârların etkisi altında kalan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muson iklimi
B) Yazları yağışlı tropikal iklim
C) Ekvatoral iklim
D) Ilıman karasal iklim
E) Akdeniz iklimi


3

Güneş ışınlarının geliş açısının değişiminin yıl boyunca fazla olduğu yerlerde sıcaklık değişimleri de yıl boyunca fazla yaşanır. Dolayısıyla yıl içinde farklı hava koşulları yaşanarak mevsimler belirginleşir.

Yukarıdaki açıklamaya göre, haritada verilen noktaların hangisinde mevsim kavramından söz edilemez?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V


4

Havanın sahip olduğu nem miktarının (mutlak nem) havanın taşıyabileceği nem miktarına (maksimum nem) oranına bağıl nem denir.

Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisindeki bağıl nemin en az olması beklenir?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 55

Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangilerinin ikliminde sıcak su akıntısının etkisi en fazladır?

A) Yalnız III               B) I ve II
C) II ve III                D) III ve IV
E) IV ve V


6

Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen, yıllık sıcaklık farkı fazla ve yıllık yağış miktarı az olan bir bölgenin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Step                                    B) Maki
C) Geniş yapraklı orman            D) Savan
E) Tundra


7

Yukarıdaki iki farklı bölgenin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği gösterilmiştir. Bu bölgelerin hangi özelliklerinin ortak olduğu söylenebilir?

A) Yağışın en fazla düştüğü dönem
B) Deniz seviyesinden yükseklikleri
C) Bulundukları yarım küreler
D) Doğal bitki örtüleri
E) Kış sıcaklık değerleri


8

Yukarıda sıcaklık grafiği verilen bir bölge için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A) Ilıman (orta) kuşakta yer alır.
B) Aralık ve ocak aylarında buharlaşma fazladır.
C) Haziran ve temmuz’da yağışlar kar şeklindedir.
D) Bölge Kuzey Yarım Küre’dedir.
E) Yıllık sıcaklık farkı fazladır.


9

Tarımsal faaliyetler için gerekli olan iklim koşulları dikkate alındığında, aşağıdaki sıcaklık ve yağış grafiklerinden hangisine sahip olan bölgede tarımsal ürünlerin daha kısa sürede olgunlaştığı söylenebilir?


10

Toprağın yaklaşık bir metrelik kısmı yıl boyunca donmuş olarak kalır. Yaz mevsiminde gündüz uzunluğuna bağlı olarak sıcaklıklar bir kaç ay 0 0C’nin üzerine çıkar. Buna bağlı olarak donmuş hâldeki toprağın üst kısmı çözülür ve bataklığa dönüşür.

Yukarıda bazı özellikleri açıklanan bölgenin iklimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz              B) Savan
C) Muson                D) Tundra
E) KarasaI


11

I. Muson
II. Savan
III. Ekvatoral
IV. Akdeniz
Yukarıda verilen iklim bölgelerinden hangilerinde sıcaklığın arttığı dönemde yağışlar artmaz?

A) YaInız I                B) YaInız II
C) YaInız IV              D) II ve IV
E) III ve IV


üst