Menu

TEST : Online - 9. Sınıf dünya'nın iklim zenginliği testi

• 219 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf dünya'nın iklim zenginliği konu testi çöz.

1

Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir bilim adamı, araştırma için gittiği yörede kekik, lavanta, zeytin, zakkum ve defne gibi bitkilerin yaygın olduğunu gözlemlemiştir.
Bu yöredeki bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A) Step             B) Maki
C) Tundra          D) Savan
E) Orman

2

Step (bozkır) yağışlı mevsimde yeşillenen, yağışsız geçen sıcak mevsimde sararıp kuruyan ot topluluklarından oluşan bitki örtüsüdür.
İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak step görülmesi beklenemez?

A) Kanada             B) Fransa
C) Endonezya        D) Türkiye
E) Rusya

3

Yağış rejimi ile akarsu rejimi arasında sıkı bir ilişki vardır.

Yukarıdaki Dünya haritasında hangi noktada akarsularda yaz yağışları nedeniyle akımları artarken kışın da azalmaktadır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

4

I. Akdeniz
II. Okyanusal
III. Muson
IV. Savan
V. Ekvatoral
İklim tiplerinden hangilerinde belirgin kurak dönem yoktur?

A) I ve II            B) I ve III
C) ll ve IV           D) II ve V
E) IV ve V

5

Günlük ve yıllık sıcaklık farklarının fazla olduğu alanlarda step toprakları yaygındır.

Buna göre, haritada taralı olarak verilmiş alanlardan hangisinde step topraklar yaygındır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

6

Yıllık sıcaklık ortalamalarının düşük olduğu yerlerdeki toprak örtüsü yağış miktarının
düşük olmasına rağmen nemliliğini koruyabilmektedir.

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanlardan hangisinde yağışın az olmasına karşılık, buharlaşma da az olduğundan toprak yıl içinde sürekli nemli kalabilmektedir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

7

Aşağıda bir yerin yıllık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.

Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında, bu yerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan  hangisine ulaşılamaz?

A) Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır.
B) Yıllık yağış miktarı 500 mm’nin üzerindedir.
C) Kar örtüsü ocak ayı boyunca yerde kalır.
D) En yağışlı mevsim kıştır.
E) Yağış rejimi düzensizdir.

8

35° - 40° enlemlerindeki karaların iç kesimlerinde,
- yıllık yağış tutarı az,
- yıllık sıcaklık farkı fazla,
- yaz kuraklığı uzun,
- kışları soğuk,
- ilkbahar yağış oranı yüksek,
olan yerlerin iklimi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Step             B) Tundra
C) Savan           D) Akdeniz
E) Muson

9

Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisinde yağışlar oIuşum bakımından daha çok cepheseldir?

A) Ekvatoral            B) Savan
C) Akdeniz              D) Muson
E) Karasal

10

Aşağıdakilerden hangisi yıl boyunca sıcaklığın, mutlak maksimum nem ve bağıl  nem oranının yüksek olduğu bir iklim bölgesinin özelliği olamaz?

A) Yükselici hava hareketleri etkilidir.
B) Yıl boyunca termik alçak basınç alanıdır.
C) Günlük sıcaklık farkları azdır.
D) Bitki örtüsü gür ormanlardır.
E) Güneş ışınlarının geliş açısının arttığı dönemlerde yağış miktarı azalır.

11

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde en yağışlı dönem güneş ışınlarının yıl içinde en az açıyla geldiği zamana denk gelir?

A) Savan                 B)Ekvatoral
C) Akdeniz              D) Muson
E) Tundra

12

- Doğal bitki örtüsü orman olan,
- yağış rejimi düzensiz olan,
- en fazla yağışı yaz mevsiminde alan,
- sıcak kuşakta görülen,
bir iklim tipinin sıcaklık ve yağış grafiği aşağıdaklerden hangisi olabilir?

üst