Menu

TEST : Online - 9. Sınıf edat, bağlaç, ünlem testi

• 253 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf edat, bağlaç, ünlem konu testi çöz.

1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği, yüklem görevindedir?

A) Başarmak için inanmak gerekir.
B) Belirtildiği üzere önceliği eğitime verdik.
C) Dükkâna kadar sana eşlik edeyim.
D) Yeni evleri avuç içi kadardı.
E) Gelişim, sabır ve gayret ile mümkündür.


2

Bu treni ilk kim nasıl gördü, duydu _______ okudu kimse öğrenemedi _______ herkesin emin olduğu tek bir şey vardı: Bunun çocuklarını uyutmak için çok güzel bir masal olması. Gerçek olup olmaması _______ yetişkinlerin umrunda _______ değildi, onlar zaten hayal kurmayı çoktan unutmuşlardı.

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi bu parçadaki boşluklardan herhangi birine getirilemez?

A) ancak        B) veya         C) bile
D) da           E) eğer


3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerek ... gerek" bağlacı kelime gruplarını birbirine bağlamaktadır?

A) Gerek ailesi gerek arkadaşları onu yüreklendiriyordu.
B) Eserleri gerek sanatımızı gerek düşünce dünyamızı derinden etkilemiştir.
C) Gerek hızıyla gerek gücüyle hepimizin dikkatini çekmişti.
D) Gerek susuşu gerek gülüşü daima bir şeyler anlatırdı.
E) Takipçilerimle gerek yazışarak gerek buluşarak devamlı irtibat kuruyorum.


4

(I) Şimdiye kadar hem hazırlık hem uygulama bakımından birkaç saati aşmayan etkinlikler paylaştık. (II) Bu sefer ise kütüphane şenlikleri, yıl sonu gösterileri, veli günü gibi vesilelerle daha uzun soluklu bir faaliyet planlamaktayız. (III) Örneğin bu cumaki buluşmamızda sizler için okuma alışkanlığınızı pekiştirecek bir uygulama gerçekleştireceğiz.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?

A) Yalnız I.      B) Yalnız III.      C) I ve II.
D) II ve III.      E) I, II ve III.5

I. Pamuk gibi bir kalbi vardır. (Benzetme)
II. Saatlerce aramasına karşın bir türlü bulamıyordu. (Koşul)
III. Amcam ile yarın köye gideceğiz. (Birliktelik)
IV. Çiçek demetini annesi için almıştı. (Özgülük)
V. Hiçbiri bu işi senin kadar öğrenemedi. (Karşılaştırma)

Numaralanmış cümlelerin hangisinde edatın cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


6

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bağlama görevi üstlenmemiştir?

A) Sardunya odanın yalnız bu köşesinde canlanıyor.
B) O bize katılmayacak çünkü hastalanmış.
C) Biraz yorgunum ama sizinle geleceğim.
D) Hemen soğumuş hâlbuki daha yeni kapattım.
E) Mademki isteklidir, bulur bir çaresini.


7

I. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız
Ve vatansız bırakma Allah'ım!
II. İlmi öyle büyüktür ki (!) kimseyi dinlemesi gerekmez.
III. Aferin, dayısının bir tanesine!

Ünlemin numaralanmış cümlelere kattığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Dilek – Alay – Gurur
B) Korku – Övgü – Sevinç
C) Mutluluk – Küçümseme – Şefkat
D) Saygı – Kınama – Beğeni
E) İstek – Alay – Sabır


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir edatla sağlanmıştır?

A) Neden böyle bir karar verdi ki?
B) Tabiatı ondan daha iyi kim anlatabilir?
C) Hangi güzergâhı kullanacaksın?
D) Gözleri her şeyi söylüyor olabilir miydi?
E) İlacını günde kaç kere alacak?


9

- Aman efendim, öyle şeyler işittim ki kalakaldım!
- Aman, kimse duymasın!
- Aman, ne akıllı şey!
- Aman, bıktık bu tavırlardan!

Bu cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?

A) Rica     B) Şaşkınlık     C) Beğeni
D) Pişmanlık     E) Usanç


10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edat isim çekim eki almıştır?

A) Oturması ile kahkaha atması bir oldu.
B) Aması maması yok kardeşim, diyecek oldum.
C) Gelenlerden bazılarına tanıyor gibi kafa sallıyordu.
D) Ona güzel bir gelecek bırakmak için çabalıyoruz.
E) Bu kadarına dayanabilmesi bir mucizeydi.


11

I. hatta
II. amma velâkin
III. yani
IV. keşke
V. şayet

Numaralanmış sözlerden hangisi bağlama işlevine sahip değildir?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.


12

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bağlacın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Hadi git, ne bir adres ne bir hatıra bırak
Zannetme ki pişmanlık, mutluluk kadar ırak!

B) Öyle bir ilkyaz ol ki korkut yaprakları,
Öyle bir son yaz ol ki tut yaprakları

C) Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil

D) Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da
hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil,
bütün iş Tahir’le Zühre olabilmekte
yani yürekte.

E) Bir akşamüstü yanımızda kimsecikler olmaz
Yada olması gerekenler yanımızdakiler değildir


üst