Menu

TEST : Online - 9. Sınıf fiil (eylem) testi

• 269 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf fiil (eylem) konu testi çöz.

1

"Bana bu kocaman yeryüzünde bulutları ondan çok bilen, ondan çok seven bir kişi gösteremezsin." cümlesinde altı çizili fiil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Basit zamanlıdır.
B) Tezlik anlamı taşımaktadır.
C) II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.
D) Birleşik yapılıdır.
E) Haber kipi almıştır.

2

(I) "Kündekâri", parçalar arasında herhangi bir bağlantı elemanının kullanılmadığı ve bütünü oluşturan parçaların birbirine geçecek şekilde tasarlandığı bir ağaç işleme sanatı şeklinde tanımlanmaktadır. (II) Tarihi, Orta Asya Türk toplumlarına kadar uzanmaktadır. (III) Kündekâri sanatıyla uğraşan çok az usta var bugün. (IV) Ahşabı maharetli elleriyle âdeta yoğuran amcam da bu sanatı icra eden üç beş ustadan biridir. (V) Kündekâri sanatını konuşmak için amcamı, atölyesinde ziyaret ettik.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır.
B) II. cümlenin yüklemi, türemiş bir fiildir.
C) III. cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.
D) IV. cümlenin yüklemi sıfat-fiil grubudur.
E) V. cümlenin yüklemi yardımcı eylemle kurulan birleşik fiildir.

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Güneş ışığı pencereden odaya yayılıyor.
B) Konserin iptal edildiği, e-posta yoluyla duyurulacak.
C) Burada 08.00 ila 10.00 arasında hizmet veriliyor.
D) Meselenin iç yüzü nihayet anlaşılmış.
E) Muhabbetle demlenmiş çaylar bardak bardak tüketildi.

4

(I) İnsanlık son 100 yılda, en büyük adımını iletişim konusunda attı, dersek yanlış olmaz. (II) Yeni keşfedilen ve insanoğlunun o güne kadar gördüğü en hızlı "şey" olarak kabul edilen elektriğin, iletişim aracı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkan telgraf, yeni bir çağı başlattı. (III) İletişimin; kolay, hızlı ve ucuz hâle gelmesiyle dünyanın dört bir yanındaki insanlar düşüncelerini ve yaşamlarını paylaşır hâle geldi. (IV) Telgrafın yerini radyo alırken de asıl amaç bu iletişimi daha da kolaylaştırmak ve hızlandırmaktı. (V) 1960'lı yıllarda kullanımı yaygın hâle gelen televizyon da aslında, daha iyi, hızlı ve kolay iletişim amacıyla ortaya çıktı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi fiil değildir?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

A) Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Şahinler Tabiat Parkı, 2009 yılında kurulmuş.
B) Yazar, 1954 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
C) Mersin'in Silifke ilçesinde 2 bin yıl önce inşa edilen tarihî taş köprü, restore edilecek.
D) Trafiğe takıldıysa ancak on gibi gelir.
E) Usta, birkaç dakikadan beri demirin bir tarafını yontuyor.

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Atölye dışında resim yapmak XIX. yüzyılda özellikle empresyonistlerle gelişmiştir.
B) İşe, dikdörtgen şeklindeki büyük bir kurşun kalem ucunu andıran sıkıştırılmış mürekkep çubuğu ezmekle başlıyorsunuz.
C) Mimaride Sinan, şiirde Fuzuli hatta Karahisari ve musikide Itri mutlaka bilinmeli.
D) Türk-İslam medeniyetinin zirvesine yerleşmiş Osmanlı Devleti, cenk meydanında dahi estetikten taviz vermemiş.
E) İnsanlık, tarihin ilk dönemlerinden beri iç dinamiklerini sanatla dış dünyaya yansıtmıştır.

7

Büyükada'ya bu mevsimde ilk kez (I) geliyordum. Adanın kış renkleriyle donanmış sakin, bir tür terk edilmişlik hüznüne bürünmüş sokaklarında gezinmeye (II) başlamıştım. Dar ve yapayalnız bir sokağın kıvrımına uyarak meydana doğru (III) ilerleyiverdim. Burada nehirlerin; dağlar, tepeler aşarak düzlükte sükûnet arayan başka başka nehirlerle birleşmesine benzer bir heyecan (IV) vardı. Meydandaki boşluk gizli bir deniz (V) gibiydi.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ek fiil yoktur?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemde kip kayması vardır?

A) Her sabah, soluğu aynanın karşısında alıyorum.
B) Onu en son geçen bayram durakta gördüm.
C) Onlar Balkan Savaşı’nın bütün acılarını yaşamışlar.
D) Bu gidişle ablasından daha başarılı olacak.
E) O filmi ne zaman izlesem canım turşu ister.

9

Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne-yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Eve girince menekşe kokusunu iyice içime çektim.
B) Bahar gelince uzak ufukları izleriz.
C) Bir ip gerdi badem ağacıyla söğüt ağacının dallarına.
D) Kafamı kaldırınca saat kulesinin yanına geldiğimi fark ettim.
E) Kitaplığın solunda duran masadaki kâğıtlara baktım.

10

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?

A) Sayılı koyunu kurt kapmaz.
B) Çocuk düşe kalka büyür.
C) Sel ile gelen, yel ile gider.
D) Öfkeyle kalkan, zararla oturur.
E) Dost, dostun ayıbını yüzüne söyler.

11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?

A) Yine o türküyü mırıldanıyordu.
B) Zor günümde âdeta can simidimdi.
C) Aralanan pencereden temiz hava girdi.
D) Hayata dört elle sarılmak gerekiyor.
E) Ağzıyla kuş tutsa kendini beğendiremez.

12

Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır?

A) Burda, Hindistan'da, Afrika'da,
Her şey birbirine benzemektedir.

B) Ben ki kıtalar keşfetmişim, nesillerden,
Ben ki cihan kadar.

C) Sessizdi yeryüzü
Yeryüzünde biricik Akdeniz vardı.

D) Bakakalırım giden geminin ardından;
Atamam kendimi denize, dünya güzel.

E) Dün gece, dün gece gördüm düşümde
Kömür gözlümden ayrı düşmüştüm.

üst