Menu

TEST : Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık testi 2

• 248 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık konu testi çöz.

1

Deniz seviyesinden itibaren yükseldikçe sıcaklık azalır.
Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın yükseltiye bağlı olarak bu şekilde değiştiğini göstermez?

A) Dağların doruk noktalarındaki atmosfer basıncının yakınındaki bir ovadan az olması
B) Bir dağ yamacı boyunca yükselen havanın yağış bırakması
C) Bitki örtüsünün bir dağ yamacı boyunca geniş ve iğne yapraklılar şeklinde kuşaklara ayrılması
D) Aynı anda bir dağın zirvesinde kar yağarken, eteklerinde yağmurun yağması
E) Yükseldikçe tarım ürünlerinin olgunlaşmasının gecikmesi

2

3200 metre yükseklikteki bir merkezde ölçülen sıcaklık 2 °C’dir. Diğer şartların aynı olması koşuluyla bu merkezin deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklığı kaç °C olur?

A) 0     B) 18     C) 20     D) 24     E) 34

3

Gerçek sıcaklık; bir yerin yükseltisi ne olursa olsun ölçülen sıcaklıklar, indirgenmiş
sıcaklık ise yükseltinin etkisi kaldırılarak deniz seviyesine indirgenen (düşürülen) sı-
caklıktır.

Buna göre, yukarıdaki grafikte gerçek sıcaklıkları ve indirgenmiş sıcaklıkları verilen beş bölgeden hangisinin deniz seviyesinde olduğu söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

4

Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosferde nem miktarı azaldığı için, ısınma ve soğuma hızlı bir şekilde gerçekleşir. Böylece mekanik çözünmenin hızı da artar.

Yukarıda verilen merkezlerin gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları dikkate alındığında, hangisinde fiziksel (mekanik) çözülmenin daha hızlı olduğu söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

5

Deniz seviyesinde bulunan bir merkezde sıcaklık 25 °C’dir.
Diğer koşullar aynı olmak şartıyla 2800 metre yükseklikteki bir merkezde sıcaklık kaç °C olur?

A) 3     B) 6     C) 11     D) 39     E) 53

6

Yükseltiye bağlı olarak ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık, gerçek sıcaklık değerlerinin deniz seviyesindeki sıcaklıklara dönüştürülmesine indirgenmiş sıcaklık denir. Yükselti arttıkça gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark artar.

Buna göre, yukarıdaki izohips haritasında verilen beş merkezden hangisinde gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklıklar arasındaki fark en fazladır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

7

Yukarıdaki grafik, deniz seviyesinden havalanan bir uçağın hareketi sırasında ölçülen
sıcaklık değişimini göstermektedir.
Buna göre, uçağın hareketi sırasında oluşan yükselti değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

8

Türkiye'deki sıcaklık dağılışı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi, yükseltinin sıcaklığa etkisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Akdeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olması
B) Toros Dağları’nın yamaçları boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün kuşaklara
ayrılması
C) Ağrı Dağı'nın güneye bakan yamaçlarında kar erimeIerinin kuzeye bakan yamaçIarından daha erken başlaması
D) Akdeniz kıyılarında deniz turizminin süresinin Karadeniz kıyılarından daha
uzun sürmesi
E) Türkiye'ye kuzeyden esen rüzgârların sıcaklık değerlerini düşürmesi

9

Dünya, gündüz aldığı enerjinin bir kısmını ışıma yoluyla gece uzaya geri verir.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu nedenle geceleri ısı kaybı daha fazla olur?

A) Ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde
B) Denize kıyısında bulunan yerlerde
C) Sürekli yağış alan yerlerde
D) Ekvatoral bölgede
E) Bulutluluk oranın fazla olduğu yerlerde

10

Deniz seviyesinden yüksek yerlerde hava çabuk ısınır ve çabuk soğur. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek yerlere Güneş ışınlarının daha eğik açıyla gelmesi
B) Yüksek yerlerde su buharı miktarının az olması
C) Yüksek yerlerde bitki örtüsünün seyrek olması
D) Yüksek yerlerde kalıcı karların daha fazla bulunması
E) Yüksek yerlerde atmosfer basıncının düşük olması

11

Bir bölgenin ortalama yüksekliği ile o bölgenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?

A) Tarım ürünlerinin hasat zamanı
B) Güneş ışınlarının geliş açısı
C) Havanın çabuk ısınıp soğuması
D) Kar yağışlı gün sayısı
E) Sıcaklığın 0 °C' nin altında olduğu gün sayısı

12

Kuzey Yarım Küre'de, Ekvator'a uzaklıkları aynı olan ve göl kıyısında bulunan iki kentin yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki fark sürekli ise, bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinin farklı olmasından kaynaklıdır?

A) Bitki örtüsü                B) Yağış rejimi
C) Karasallık                   D) Yükselti
E) Güneşlenme süresi

üst