Menu

TEST : Online - 9. Sınıf nem ve yağış testi

• 205 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf nem ve yağış değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıda verilen olaylardan hangisi yağış olasılığını arttıran faktörlerden biri değildir?

A) Nemli bir hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükselmesi
B) Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin karşılaşması
C) Dikey yönde yükselen hava kütlesinin belli bir yükseklikte neme doymuş olması
D) Atmosfer basıncının yükselmesi
E) Sıcak bir hava kütlesinin yatay hareketle soğuk bir bölgeye geçmesi


2

Cephe yağışları en fazla Orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülmektedir.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alize rüzgârların karşılaşma yerleri olması
B) Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin oluştuğu yerler olmaları
C) Batı rüzgârları ile Kutup rüzgârlarının karşılaşma alanları olması
D) Yer şekillerinin çeşitlilik gösterdiği yerler olması
E) Doğal bitki örtüsünün karışık yapraklı ormanlar olması


3

Bir yerde yağışın az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) Denize göre konumuyla
B) Bağıl nem oranının azlığıyla
C) Yükseltisinin az olmasıyla
D) Sürekli alçalıcı hava hareketlerinin etkisinde kalmasıyla
E) Ekvator'a uzaklığınnın fazla olmasıyla


4

Havadaki su buharının yere yakın kesimIerde su damlacıkları şeklinde yoğunIaşmayla sis oluşur.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde sis oluşmaz?

A) Sıcak denizden soğuk karaya geIen hava kütleleri
B) Sıcak denizden serin denize esen rüzgâr
C) Soğuk denizden sıcak karaya esen rüzgâr
D) Sıcak karadan serin denize esen rüzgâr
E) Sıcak havanın soğuk havayla karşılaşması5

Orografik yağışlar, denizden gelen nemli hava kütlelerinin kıyı çizgisine paralel uzanan dağ sıralarına çarparak yükselmesi sonucu meydana gelir.
Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde yıl içinde orografik yağışların daha fazla görülmesi beklenir?

A) Doğu Karadeniz Dağları'nın güney yamaçlarında
B) Batı Karadeniz Dağları'nın kuzey yamaçlarında
C) Menteşe Dağları'nın kuzeydoğu yamaçlarında
D) Batı Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında
E) Amanos Dağları'nın doğu yamaçlarında


6

Aşağıdaki haritada bazı yerler gösterilmiştir.

Dünya'nın en fazla yağış alan yerleri haritada kaç numaralı yerler olarak belirtilmiştir?

A) I ve II                 B) I ve III
C) II ve IV               D) III ve IV
E) IV ve V


7

Aşağıdaki hava hareketlerinden hangisinin görüldüğü ortamda yağış oluşması beklenir?


8

Yoğunlaşma, atmosferdeki su buharının sıvı ya da katı hâle geçmesine denir. Havanın nem taşıma kapasitesi azalırsa, yoğunlaşma artar.
Buna göre,
I. havanın alçalıcı hareket yapması
II. soğuk havanın yatay hareketle sıcak bölgeye gitmesi
III. sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşması
IV. hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca yükselmesi
gibi olaylardan hangileri yoğunlaşmayı engeller?

A) Yalnız II                B) Yalnız IV
C) I ve II                  D) II ve III
E) III ve IV


9

Bir yöreye düşen yağışlar yıl boyunca yağmur şeklinde ise bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Yükselti ortalamasının fazla olması
B) Deniz kıyısında olması
C) Yüksek enlemlerde bulunması
D) Sıcaklığın yıl boyunca sıfır derecenin üzerinde olması
E) 1m3 havada nemin fazla olması


10

Aşağıdaki şekilde, ısınan havanın yükselerek soğuması ve sonrasında yoğunlaşması sonucunda oluşan bir yağış tipi gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu yağışların özellikleri arasında yer almaz?

A) Kısa sürede bol miktarda yağışa neden olur.
B) Ekvatoral sahada yıl boyunca oluşur.
C) Karasal ortamda kış mevsiminde oluşur.
D) İç Anadolu ve Erzurum-Kars'ta hâkim olan yağışlardır.
E) Şimşek ve yıldırım gibi doğa olayları oluşur.


11

Aşağıda verilen yoğunlaşma türlerinden hangilerinin oluştuğu atmosfer ortamı aynıdır?

A) Kar ve Kırağı                 B) Çiy ve Kırç
C) Dolu ve Çiy                   D) Sis ve Bulut
E) Yağmur ve Kırç


12

Aşağıda deniz üzerinden gelen bir hava kütlesinin hareket yönü verilmiştir.

Yatay hareketle deniz üzerinden gelen hava kütlesinin a ve b yamaçlardaki hareketine bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan hangisi yanlıştır?

A) A yamacındaki hareketinde sıcaklığı azalırken b yamacındaki hareketinde sıcaklığı artar.
B) A yamacındaki hareketi sırasında mutlak nemi artar.
C) B yamacındaki hareketi sırasında bağıl nemi azalır.
D) A yamacındaki hareketi sırasında doyma noktasına yaklaşır.
E) B yamacındaki hareketi sırasında nem açığı artar.


13

Aşağıdaki hava hareketlerinden hangisi yağış getirmez?

A) I ve II                  B) I ve III
C) II ve IV                D) III ve V
E) IV ve V


üst