Menu

TEST : Online - 9. Sınıf sıfatlar testi

• 325 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf sıfatlar değerlendirme testi çöz.

1

(I) Çocukken annem bana hep hayatın anahtarının mutluluk olduğunu anlatırdı. (II) Okula giderken bana "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" diye sorarlardı. (III) Ben de
onlara daima, mutlu olmak istediğimi söylerdim. (IV) Onlar bana, soruyu anlamadığımı söylerdi. (V) Bense onlara bu hayatı anlamadıklarını söylerdim.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

2

Sıfatlar, bir adın önüne gelerek onun bir niteliğini ortaya koyan ya da onun sırasını, sayısını, yerini vs. belirten bir işleve sahip olduğundan ön ad olarak da adlandırılır.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu genellemeye uymayan bir sıfat kullanımı vardır?

A) Ben:
nerelere, ne zaman
ne zamanlardan
bu yana
boyuna
çabalayan

B) Leman Hanım
Size bir şiir borcum vardı ya
İşte onu ödüyorum

C) Kirli eller daha temiz.
Temiz elli
Kirli gönüllerden.
Ne dersiniz?

D) Ben İsmet Özel, şair, kırk yaşında.
Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar

E) Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
Seyir defterini başkası yazsın.
Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman.
Beni o limana çıkaramazsın...

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin birden çok sıfatı vardır?

A) Bahçeye girildiğinde sizi önce beyaz zambaklar ve renk renk sümbüller karşılıyordu.
B) Kim bilir, belki bir mucize olur ve ağrıyan dişleri kendi kendine, ağrısız sızısız düşüverir.
C) O gün gazete idaresinde biriken edebî dergilerin yapraklarını karıştırıyordum.
D) Emin amcam bütün kelimeleri tam manasıyla, usulünce kullanmayı bilirmiş.
E) Malatyalı, yan komşumuzun oğlu Ali'ye yıllar sonra Ankara Garı’nda rastladım.

4

Ben bir gün bu dağ köyünde
Bakılacak en güzel şeye baktım.
Dağ havasında, geniş yapraklı ümitlerin üzerine
Yattım, gökyüzünün altına
Hiçbir çağda bu kadar mavi olmamıştı.
Baktım da vuruldum maviliğine

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Niteleme sıfatı
B) İşaret Sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) Sayı sıfatı
E) Kurallı birleşik sıfat

5

I. Pembe uçurtmalar yolladığından beri
II. sarardı tiryaki menekşeleri
III. sonbaharın tozlu kafeslerinde
IV. sevgi turnaları yakalıyorum
V. turnalar gidiyor; ben kalıyorum

Numaralanmış dizelerin hangilerinde sıfat kullanılmıştır?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve IV.
D) III ve V.      E) IV ve V.

6

Adlaşmış sıfat, niteleme veya sayı sıfatıyla kurulan sıfat tamlamalarında tamlanan ismin düşmesi ve varsa düşen isimdeki ekin sıfata geçmesi şeklinde oluşur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?

A) Yeğenim yarın Bursa'ya uçacak.
B) İkinci, üstünde daha iyi durdu.
C) Haşlanmış hâli daha lezzetlidir.
D) Üç ağaç meşe, bir ağaç çınardı.
E) Neden yenebilecek bir şey yetiştirmiyorsun?

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat, yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bazı kentlerin, insanın üstünde olağanüstü bir etkisi oluyor.
B) Durmuş Ağa'ya gelince yetmişlik fakat sapasağlam bir ihtiyar.
C) O cana yakın yüzüyle dört yanına bakınca sanki bütün varlık masumlukla aydınlanırdı.
D) Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu.
E) Beyaz ipek pantolon ve kavuniçi ipek bir gömlek giyinmişti.

8

Bir sıfatın kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan doğan bir anlam karışıklığı vardır?

A) Gemide bulaşık yıkamak kolay iş değildi.
B) Bir çocuk gibi kedilerle saklambaç oynuyor.
C) Dosdoğru yolun karşısına geçerek bağırdım.
D) Limana bakan penceresinden deniz görünürmüş.
E) Hayat sahnesinde altmış yaşın basamaklarındayım.

9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmıştır?

A) Piyanonun mor kadifeden şamdanlıkları vardı.
B) Tiyatrocular yan uğraş olarak sinemayla uğraşıyordu.
C) Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu.
D) Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu.
E) Çalıların üstündeki kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu.

10

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılamaz?

A) Sulak      B) Biri      C) Hangi
D) Öteki      E) Az

üst