Menu

TEST : Online - 9. Sınıf sınıflandırma sistemi testi

• 281 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf hücre zarından madde geçişi konu testi çöz.

1

Canlıların sınıflandırılması ile ilgili,
I. Aynı takımda bulunan canlılar, aynı şubede yer alır.
II. Aynı türden iki canlı çiftleştiğinde verimli döl verebilir.
III. Aynı takımda bulunan iki canlı, farklı cinslerde yer alamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.      E) I ve III.


2

Aşağıdaki grafikte sınıflandırma birimlerinin sahip oldukları ortak gen sayıları gösterilmektedir.

Grafiğe bakılarak,
I. Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu birim IV'tür.
II. IV alem, I ise tür birimidir.
III. IV'te bulunan canlıların protein benzerliği diğerlerinden fazladır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I.     B) Yalnız II.     C) Yalnız III.
D) II ve III.     E) I, II ve III.


3

Bilimsel adları; Pinus brutia ve Pinus nigra olan iki canlı ile ilgili,
I. Aynı takım içinde yer alırlar.
II. Verimli döl oluşturabilirler.
III. Ortak enzimlere sahiptirler.
yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve III.      E) I, II ve III.


4

Doğal (filogenetik) sınıflandırma yapılırken canlıların;
I. orjinleri (kökenleri),
II. embriyolojik benzerlikleri,
III. analog organları,
IV. kromozom sayıları
özelliklerinden hangileri dikkate alınır?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) I ve II.
D) I, III ve IV.      E) II, III ve IV.5

Bilimsel sınıflandırmada türden aleme doğru gidildikçe;
I. canlı sayısı,
II. ortak gen sayısı,
III. canlı çeşitliliği,
IV. protein benzerliği
verilen özelliklerden hangileri artar?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve III.
D) II ve IV.      E) III ve IV.


6

Aynı aile (familya) içerisinde birlikte bulunan iki canlı;
I. takım,
II. cins,
III. şube,
IV. tür
sistematik birimlerden hangilerinde birlikte bulunur?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) II ve III.
D) II ve IV.      E) III ve IV


7

Yukarıdaki ikili adlandırmaya göre,
I. a, cins adıdır.
II. b, tür adıdır.
III. İlk isimlerinin aynı olması iki canlının akraba olduğunu gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve III.      E) II ve III.


8

İki canlının aynı türden olduğu yargısına seçeneklerden hangisine bakılarak kesin olarak ulaşılır?

A) Kromozom formüllerinin aynı olmasına
B) Habitatlarının aynı olmasına
C) Enzim benzerliklerine
D) Ortak atadan gelmelerine
E) Aralarında verimli yavrular oluşturmalarına


9

I. Iris orientalis
II. Globularia orientalis
III. Iris germenica
IV. Pinus nigra
İkili adlandırmalar dikkate alındığında hangi iki canlının benzerliği daha fazladır?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) I ve IV.
D) II ve IV.      E) III ve IV


10

Aristo ve öğrencisi Theophratus, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır.
Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmaya göre,
I. Canlıların dış görünüşlerini dikkate almıştır.
II. Yapay (ampirik) bir sınıflandırmadır.
III. Köken benzerliklerini dikkate almamıştır.
IV. Canlıları yaşadığı ortama göre gruplandırmıştır.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız III.     C) II ve IV.
D) I, II ve III.      E) I, II, III ve IV.


11

Canlıların sınıflandırılmasında sistematik birimler dikkate alındığında,

grafiklerden hangileri çizilebilir?

A) Yalnız I.      B) Yalnız II.      C) Yalnız III.
D) I ve II.       E) I ve III.


12

Kökenleri aynı, görevleri farklı ya da aynı olan organlara homolog organ denilir.
Buna göre;
I. yarasanın kanadı,
II. insanın kolu,
III. kedinin ön ayağı,
IV. sineğin kanadı
yapılarından hangileri homolog organa örnek olarak verilebilir?

A) I ve II.      B) I ve III.      C) I ve IV.
D) I, II ve III.      E) I, II, III ve IV.


üst