Menu

TEST : Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler testi 2

• 305 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler testi çöz

1

Bazı yerlerde buzulların karalar üzerinde tek parçadan oluşan kalın bir örtü oluştururlar. Bunlar çok yavaş hareket eden ve çok kalın olan buz tabakalarıdır. En genişleri, Grönland ve Antarktika'da bulunanlarıdır. Bunlar bu kıtasal alanların hemen hemen tümünü kaplarlar.

Yukarıda özellikleri anlatılan buzul türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takke buzulu          B) Vadi buzulu
C) Sirk buzulu            D) Örtü buzulu
E) Alpin buzullar

2

Buzulların taşıdıkları materyalleri, buzulların erime noktasından itibaren buzullardan beslenen akarsular taşımaya devam eder. Bu materyallerin (morenlerin) eğimin azaldığı yerlerde biriktirilmesi ile oluşan düzlüklere buzul ovası denir.

Yukarıda oluşumu anlatılan yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) moren             B) sander
C) asılı vadi          D) hörgüç kaya
E) sirk çukurluğu

3

Yeryüzünün şekillenmesinde su, rüzgâr ve buzul önemli bir etkiye sahiptir. Ancak bu etkenleri sınırlandıran bazı faktörler vardır.
I. Yükselti
II. Yağış
III. Enlem
IV. Bitki örtüsü
gibi faktörlerden hangisinin buzulların etkisini sınırlandırdığı söylenemez?

A) I ve IV          B) II ve III
C) II ve IV         D) I ve III
E) I ve II

4

I. Norveç'in bir bölümünün buzullarla kaplı olması
II. Türkiye'de buzul şekillerine rastlanması
Yukarıda verilen durumların ortaya çıkma nedenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

5

Türkiye'de en az görülen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırgıbayır           B) Buzul vadisi
C) Plato                 D) Menderes
E) Kıyı ovası

6

Yüksek enlemlerde ve yüksek dağlık alanlarda buzulların ağırlaşarak harekete geçmesi sonucu aşınma ile oluşmuş büyük çukurluklara sirk denir. Sirk çukurluklarının içlerinin zamanla suyla dolması sonucu oluşan göllere de sirk gölleri adı verilir.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde sirk gölü oluşumu beklenmez?

A) Rusya              B) Finlandiya
C) Norveç             D) Libya
E) İsveç

7

Dağların kıyı çizgisine dik olarak uzadığı kıyılara enine kıyılar denir. Ege kıyıları, Türkiye'de enine kıyılara örnektir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi enine kıyıların özelliklerinden biri değildir?

A) Kıyıda derinlik fazladır.
B) Kıta sahanlığı geniştir.
C) Koy ve körfez oluşumu fazladır.
D) Deniz etkisi iç kesimlere ulaşabilir.
E) Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark fazladır.

8

Türkiye'de Akdeniz ve Karadeniz kıyıları boyuna kıyılara örnektir.
Aşağıdakilerden hangisi, boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlerin ortak özelliği değildir?

A) Kıyı çok çabuk derinleşir.
B) Dağların denize dönük yamaçları bol miktarda yağış alır.
C) Kıyılarda falez oluşumu fazladır.
D) Akarsular denize dökülmeden önce derin vadiler oluşturur.
E) Akarsuların büyük bölümü denize döküldükleri yerde delta ovaları oluştururlar.

9

Deniz seviyesinden 200 m derinliğe kadar olan alana denir. Kıta sahanlığının genişliği genel olarak gerisindeki yeryüzü şekillerine bağlıdır.
Buna göre, kıta sahanlığı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akdeniz kıyılarında kıta sahanlığı dardır.
B) Kıta sahanlığının geniş olduğu yerlerde dalga ve akıntı biriktirmesi artar.
C) Kıta sahanlığının dar olduğu yerlerde akarsuların biriktirme yapması kolaylaşır.
D) Kıta sahanlığının dar olduğu yerlerde dalga aşındırma etkinliği artar.
E) Kıta sahanlığının geniş olduğu yerlerde koy ve körfez sayısı da fazladır.

10

Yarımada şeklinde ve bir orta kuşak ülkesi olan Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi kıyıların şekillenmesinde en az etkili olmuştur?

A) Tektonik hareketler
B) Buzul şekillendirmesi
C) Akarsu faaliyetleri
D) Dağların uzanış doğrultuları
E) Dalga ve akıntılar

11

Dalga hareketiyle kıyıdan koparılan parçalar, yine kıyılarda dalga hareketleri ile ufalanır ve sığ kıyılarda biriktirilerek kumsallar (plajlar) oluşur.

Buna göre, haritada gösterilen alanlardan hangisinde plaj oluşumu oldukça zordur?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

12

Dalgalar, eğimin fazla olduğu kıyıların aşınmasına ve dik yükseltiler oluşturmasına neden olur. Buralarda falezli kıyılar oluşur.

Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen alanların hangisinde falezli kıyılara rastlanmaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V

13

Dağların kıyı çizgisine göre uzanışı iklimin yayılış alanı ile ulaşım üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Yukarıdaki haritada gösterilen oklar yönünde hareket eden nemli hava kütlelerinden hangisinin etkisinin daha fazla iç kesimlere doğru sokulduğu söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

üst