Menu

TEST : Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler testi

• 239 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf yerin şekillenmesi - dış kuvvetler konu testi çöz.

1

Akış hızı fazla olan bir akarsu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ulaşım için elverişli değildir.
B) Yatak eğimi fazladır.
C) Fiziksel aşındırma gücü fazladır.
D) Yana doğru aşındırması fazladır.
E) Hidroelektrik potansiyeli fazladır.

2

Aşağıdaki grafikte, Kuzey Yarım Küre'deki bir akarsuyun akımının yıl içindeki değişimi gösterilmiştir.

Bu grafikteki akım düzenine sahip olan bir akarsu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A) Yıllık akım miktarı 1000 mm nin altındadır.
B) Taşıdığı yük miktarı kışın artmaktadır.
C) En fazla akım ilkbaharda olmaktadır.
D) Akım mayıs ayından ocak ayına kadar düzenli olarak azalmaktadır.
E) Mayıs ayındaki akım miktarı 200 mm ‘nin üzerindedir.

3

Ülkemizin doğusunda özellikle sert karasal iklim koşulları hüküm sürer. Bu yüzden Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki akarsuların su seviyelerinde kışın azalma olduğu görülür.

Bu durum sert karasal iklimin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

A) Yağış miktarı
B) Yağış rejimi
C) Doğal bitki örtüsü
D) Yağış biçimi
E) Buharlaşma miktarı

4

Orta kuşaktaki bir akarsuyun akım değeri kışın artmış, yazın azalmış ise bu akarsuyun rejimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Karadeniz rejimlidir.
B) Karma rejimlidir.
C) Yazları yağışlı rejimlidir.
D) Karasal rejimlidir.
E) Yağmurlu Akdeniz rejimine sahiptir.

5

Akarsuların aşındırmasını sona erdirdiği seviye denge profilidir.

Bir akarsuyun denge profiline ulaşması aşağıdakilerden öncelikle hangisine bağlıdır?

A) Akarsu havzasının eski jeolojik zamanlarda oluşmasına
B) Akarsu ağının geniş olmasına
C) Akarsuyun aktığı bölgede yağış rejiminin düzensiz olmasına
D) Akarsu yatağının geçirgenliğinin fazla olmasına
E) Kar ve buz erimeleri ile beslenmesine

6

Bir akarsuyun aşındırma etkinliğini aşağıdaki faktörlerden hangisi artırmaz?

A) Yatak eğiminin artması
B) Akım gücünün artması
C) Vadinin daralması
D) Zeminde dirençli tabakalara ulaşılması
E) Debinin artması

7

Yatak eğiminin az, debinin yüksek, rejimin düzenli ve yatak genişliğinin fazla olduğu
akarsularda taşımacılık yapılır.

Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde akarsu taşımacılığı gelişmiştir?

A) İsviçre                  B) Peru
C) Hollanda               D) Nepal
E) Türkiye

8

Bir akarsu başlangıçta a seviyesindedir. Zamanla yatağında yaptığı geriye ve derine
aşındırma sonucunda sırasıyla b ve c seviyelerine inmiştir. Ancak c seviyesinin altında aşındırma yapması mümkün değildir. Çünkü akarsu yatağı denge profiline ulaşmıştır.

Buna göre, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi denge profiline ulaşmış bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyeli azalmıştır.
B) Akarsu dar ve derin bir vadi içinde akmaktadır.
C) Yatağında derine ve yana doğru yaptığı aşındırmalar son derece azalmıştır.
D) Akarsu büklümler çizerek akmaktadır.
E) Kaynağı ile ağız kesimi arasındaki yükselti farkı azalmıştır.

9

Bir akarsuyun havzasının genişliği, aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) İklim özelliklerine
B) Kara parçasının yüz ölçümüne
C) Yer şekillerine
D) Akarsuyun yatak uzunluğuna
E) Akarsuyun taşıdığı malzemenin boyutuna

10

Akarsuların denize ulaşamadığı alanlara kapalı havza denir.

Yeryüzünde kapalı havzaların oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Havza çevresinin dağlarla çevrilmesi
B) Yağış miktarının yetersiz olması
C) Arazi geçirgenliğinin fazla olması
D) Buharlaşma miktarının fazla olması
E) Akarsu rejiminin düzenli olması

11

Yağış rejimi ile akarsu rejimi arasında sıkı bir ilişki vardır.

İklim özellikleri dikkate alınırsa, haritada gösterilen alanlardan hangisi ya da hangilerinde bulunan akarsuların akımı, yıl boyunca fazla bir değişim göstermez?

A) Yalnız III            B) Yalnız IV
C) I ve II        D) II ve V         E) III ve IV

12

Yukarıda bir akarsuyun yatağı boyunca çeşitli alanlardan alınan kesitlerden örnekler
gösterilmiştir.

Akarsu yatağının eğimi ve vadi özellikleri dikkate alındığında, hangisinde akarsuyun akış hızı diğerlerinden daha fazladır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

13

Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Akarsuyun yatağından birim zamanda geçen su miktarına debi denir.
B) Akarsuyun kollarıyla birlikte yayıldığı, sularını topladığı sahaya havzası denir.
C) Akarsuyun debisinin yıl içindeki gösterdiği değişimlere rejimi denir.
D) Akarsuların ilk başladığı, doğduğu yere talveg denir.
E) Sularını denizlere ulaştırabilen akarsulara açık havzalı akarsu denir.

üst