Menu

TEST : Online - 9. Sınıf zamir testi

• 343 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf zamir değerlendirme testi çöz.

1

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde belirtilen türde bir zamir yoktur?

A) Gurbet elde bir hâl geldi başıma
Derman ararken derde düş oldum
(belgisiz)

B) Ölenler yeniden doğarmış, gerçek
Tabut değildir bu, bir tahta kundak
(işaret)

C) Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
(iyelik)

D) Sana yerden gökten büyük nasihat
Gördüğün ört, görmediğin söyleme
(kişi)

E) Kişinin kendine ettiğini
Edemez kişiye hiçbir fani
(dönüşlülük)

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır?

A) Bugün bana gelen ikinci e-postaydı bu.
B) Biz kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) İşe giderken onu da okuluna bırakacağım.
E) Ne verirsen elinle, o gider seninle.

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük veya ek biçiminde zamir kullanılmamıştır?

A) Ağaca çıkanlardan hiçbiri, dalın ucundaki elmaya uzanamamıştı.
B) Sultandan üç istekte bulunmuş Keloğlan.
C) Şuradakilere de bakmanı öneririm.
D) Evet, o kalemi sana aldım.
E) Tüm hazırlıklarda kendisinin birikiminden faydalandık.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlamayı oluşturan sözcüklerin tamamı zamir görevindedir?

A) Bu semtin kedileri insanlardan kaçmıyor.
B) O kişi beni de birkaç kez aradı.
C) Onlardan bazılarını tanıyorum?
D) Bu şehir o eski İstanbul mudur?
E) Bu bisikletlerden hangisi senin?

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı türdedir?

A) Bu sınıftaki öğrencilerimin çoğu iki isimli.
B) Bu saatte kasabadaki birçok dükkân kapalı olur.
C) Bazılarını iskele tarafında buldum.
D) Kiminin parası kiminin duası...
E) Ankara’nın neresindensiniz?

6

(I) Suflör kişilikler bazen ana baba, bazen mühendis, bazen herhangi biri olup bizlere sadece birtakım alışkanlıkları fısıldarlar. (II) Bu dogmaların dışına çıkabilenler, olaylara alışılmışın dışında bakabilenler, bilimde ve sanatta yeni ufuklar açarlar. (III) Örneğin yüzyıllar boyunca insanların hepsi havada bıraktıkları cisimlerin aşağıya düştüğünü söylediler. (IV) Bu, son derece doğal ve basit bir şeydi ve elbette ki her şey aşağıya düşerdi. (V) Günün birinde Newton çıkıp bu olaya yeni bir bakış tarzı getirerek "Havada bırakılan bir cisim aşağıya mı düşmüyor yoksa dünyaya doğru mu çekiliyor?" dedi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) Birinci cümlede birden çok zamir kullanılmıştır.
B) İkinci cümlede herhangi bir zamir yoktur.
C) Üçüncü cümlede bir tamlamanın tamlananı zamirdir.
D) Dördüncü cümlede işaret zamiri yer almaktadır.
E) Beşinci cümlede soru anlamı bir zamirle sağlanmaktadır.

7

Gevherî güzeller gitti yabana
Lale gibi çıktı o mah meydana
Bu cihana benim gibi merdane
Ne geldi ne gelir ne gelse gerek
(yaban: aile ocağından uzak olan yer, mah: ay)

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden kaçı zamir görevinde kullanılmıştır?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmıştır ?

A) Ben güzelim diye havadan uçma
İndirirler seni el yaman olur

B) Kimi ufak kimi iri
Her biri tutmuş bir yeri

C) Nuşirevan-ı Âdil nerede tahtı
Süleyman mührünü kime bıraktı

D) Onların, yani sizin hayatınıza
Şarkılar girmiş, şarkısız edemiyorsunuz

E) Kendimi kendi akrostişime adadım
Kendimi gerekçesiz oralara buralara

9

(I) Duyuruncaya dek bastım en üstteki isimsiz zile. (II) Bu kadar kat aşağıdan zil duyulmuyordu (III) Derken arabalar geçmeye başladılar arkamdaki yoldan. (IV) Kediler, köpekler sağda solda görünür oldu. (V) Birden zilinkini bastıran cızırtılı bir ses yankılandı sabahın sessizliğinde.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek hâlinde zamir kullanılmıştır?

A) I ve II.      B) I ve III      C) II ve IV.
D) III ve V.      E) IV ve V.

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Şikâyet ettiğiniz yaşam belki de başka birinin hayalidir.
B) Hiç kimse, hiçbir şey söylemeyen karıncadan daha iyi öğüt veremez.
C) Dürüstlük ağacının meyvesi güvendir.
D) Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.
E) Bir çiçeğin kokusu neyse bir insanın kişiliği de odur

üst