Menu

TEST : Online - 9. Sınıf zarf testi

• 345 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf zarf değerlendirme testi çöz.

1

(I) Bir adam her gün bir sopanın uçlarına astığı testilerle dereden evine su taşırmış. (II) Ancak bu testilerden birinin yan kısmında çatlak varmış. (III) Diğeri ise kusursuzmuş. (IV) Ve her seferinde kusursuz testi adamın doldurduğu suyun tümünü eve ulaştırırmış. (V) Taşıdığı testilerden çatlak olanı ise eve yarı dolu olarak varırmış.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zarf yoktur?

A) I ve II.      B) II ve III.      C) III ve IV.
D) III ve V.        E) IV ve V.

2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zarflar bir arada kullanılmıştır?

A) Rengârenk balıklar okyanusun derinliklerinde gezintiye çıkmış.
B) Papağanların oldukça kuvvetli bir hafızası vardır.
C) Böyle havalarda bizim oğlan evde durur mu?
D) Kuşlar göç sırasında yollarını yıldızlara bakarak bulurlar.
E) Kapadokya, turizm açısından büyük bir öneme sahiptir.

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer - yön bildiren sözcük zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Oraya ne zaman gelmek istesem yolu şaşırırım.
B) Bu önlem sayesinde mikroplar içeri giremez.
C) İstersen temizliğe yukarıdan başlayalım.
D) İleride büyük bir ağaç göreceksin.
E) Kapının önünde bir bisiklet vardı.

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Teknolojinin bütün hayatı ele geçirmemesi için ne tür tedbirler almalıyız?
B) Gençlik dönemi, merak ve bilme isteğinin arttığı bir dönem midir?
C) Ruh sağlığı açısından baktığımızda nedir sosyal paylaşım?
D) Peki, sosyal medya bize hangi imkânları sunuyor?
E) Sosyal paylaşım imkânı niçin bağımlılığa dönüşüyor?

5

Amin Maalouf, Çivisi Çıkmış Dünya isimli denemesinden sonra (I) okuyucularını birkaç sene kadar bekletmiş ve sonunda Doğu'dan Uzakta isimli (II) yeni romanı raflarda yerini almıştır. Maalouf çoğu kitabında olduğu gibi (III) yine, güzellikleri ve zahmetleriyle Doğu'yu anlatmış. (IV) Bu eser, Maalouf okuyucularının beklediğine değecek bir geçmişe dönüş, bir (V) yüzleşme romanıdır.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf bir sıfatı belirtmiştir?

A) Çok güzel günler bekliyor bizi.
B) Orası bana epey uzak görünüyor.
C) Anılarını harfi harfine anlatmış.
D) Sonra bir tiyatro bileti aldım.
E) Çok sevdiği bir dostu çıkagelmiş.

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren sözcük zarf görevinde değildir?

A) Ablam ve eniştem az evvel çıktı.
B) Neredeyse her sabah bir tas çorba içer.
C) Şair 1954'te Sinop'ta doğmuş.
D) Demin bir adam seni sordu.
E) Sabah, zihnin en iyi zinde vaktidir.

8

Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız? Mesela bugünden itibaren elimizi vicdanımıza koymalıyız ve bu fazlaca tüketme çılgınlığından vazgeçmeliyiz. Biz "komşusu açken tok yatmayı" ayıp sayan bir terbiyeden geliyoruz. Bir milyar aç yatanın olduğu bir dünyada tıka basa yiyen içen insanın vicdanının hormonlu olduğuna inanıyoruz.

Bu metinde aşağıdaki zarf türlerinden hangisi yoktur?

A) Durum zarfı              B) Zaman zarfı
C) Soru zarfı                 D) Yer - yön zarfı
E) Miktar zarfı

9

I. Bu işi beraber halletmeliyiz.
II. Bugün bitkin görünüyorsun.
III. Olay gitgide karmaşıklaşıyor.
IV. Elbette seni de çağıracağız.
V. Misafirimiz bugün gelecek.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili zarflar yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz grubu biçiminde bir zarf kullanılmamıştır?

A) Bu şaşkın hâllerine bir anlam veremedik.
B) Karlı tepeler yavaş yavaş aydınlanıyordu.
C) Tam o sıra otobüs perondan ayrılıyordu.
D) On dört yaşından beri bu lokantada çalışıyormuş.
E) Başı eğik bir biçimde bana doğru yaklaştı.

11

(I) Sürekli televizyon izleyen çocukların odaklanma zorluğu çektiği, durmaksızın ve düşünmeden hareket ettiği ve çabucak kafalarının karıştığı bir gerçektir. (II) Haftada 10 saat ve üzeri televizyon izlemenin zihin faaliyetini olumsuz etkilediği gösterilmiştir. (III) Ayrıca televizyon seyretmek için
geç saatlere kadar oturan çocukların uyku düzensizlikleri yaşadıkları gözlemlenmiştir. (IV) Kişisel gelişimcilere göre eğer evlerinde televizyon olmasaydı çocuklarımız büyük ihtimalle farklı olacaklardı. (V) Daha mutlu, daha konuşkan ve açık yürekli, daha üretken, daha rahat insanlar…

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede birden çok zarf vardır.
B) II. cümlede durum zarfı kullanılmıştır.
C) III. cümlede zarf yoktur.
D) IV. cümlede birleşik yapılı bir zarf kullanılmamıştır.
E) V. cümlede miktar zarfı vardır.

12

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Garip turna bizi senden sorana
Şimdi bir yavruya kuldur diyesin

B) Gece gündüz ağlar hiçbir dem gülmez
Unutmuş eşini dostunu bilmez

C) Sevmiş bir güzeli artık vazgelmez
Âşık olmak müşkül hâldir diyesin

D) Ab-ı revan olmuş durmayıp çağlar
Şol akan yaşları seldir diyesin

E) Aceplemem beyim şimdi solduğum
Bülbülün mekânı güldür diyesin

üst