Menu

TEST : Online - 9. sınıf basınç ve rüzgarlar testi 1

• 231 defa çözüldü.

Online - 9. sınıf basınç ve rüzgarlar konu testi çöz.

1

Normal atmosfer basıncı 1013 milibardır. Aşağıdaki tabloda birbirlerine çok yakın bir
konumda bulunan A ve B merkezlerinde aynı anda ölçülen termik kökenli basınç değerleri verilmiştir.

Tablodaki bilgilere dayanarak, bu iki merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yıl boyunca A merkezi yüksek basınç, B merkezi alçak basınç alanıdır.
B) B merkezinde havanın nem açığının azalma ihtimali daha yüksektir.
C) A merkezinde havanın alçalıcı hareket yapıyor olma olasılığı daha yüksektir.
D) B merkezinde yağış oluşma ihtimali daha yüksektir.
E) Yatay hava hareketi A merkezinden B merkezine doğrudur.


2

Şekildeki basınç merkeziyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A) Atmosfer basıncı yakın çevrenin üzerindedir.
B) Bu bölgede güneyden esen rüzgârlar hava sıcaklığını düşürür.
C) Havanın bulutluluk oranı düşüktür.
D) Ekvator'un güneyinde yer almaktadır.
E) Bulunduğu yarım kürenin kış mevsiminde oluşmuştur.


3

Güney Yarım Küre'de basınç kuşaklarının, Kuzey Yarım Küre'ye oranla daha düzenli ve daha güçlü olarak geliştiği görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

A) Sıcaklık ortalamasının yüksek olması
B) Güneş ışınlarının daha fazla açıyla gelmesi
C) Sürekli rüzgârların etkili olması
D) Karaların daha az yer tutması
E) Ortalama yükseltinin az olması


4

Bir alanda durgun olan havada kısa bir süre sonra rüzgârın ortaya çıkmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Yükselici hava hareketinin etkili olması
B) Alçalıcı hava hareketinin etkili olması
C) Sıcaklığın artması
D) Çevresiyle arasındaki sıcaklık dengesinin bozulması
E) Yoğunlaşmanın artması5

Yukarıda sıcaklığa bağlı olarak oluşan bir basınç merkezinde havanın yaptığı dikey
hareketin yönü gösterilmiştir.
Buna göre, bu hava hareketi ve sonucunda oluşan basınç merkezi için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

A) Havanın yatay yöndeki hareketi çevreye doğru olmaktadır.
B) Hava kütlesinin yağış bırakma olasılığı artmaktadır.
C) Hava bulutsuz ve güneşlidir.
D) Hava kütlesinin neme olan ihtiyacı artmaktadır.
E) Yükselme hareketi yaptığı yerde basınç çevresine göre fazladır.


6

Karalar ve denizler yıl ve gün içinde farklı ısınma ve soğuma özelliği gösterirler. Buna bağlı olarak üzerlerindeki atmosfer basıncı da zamana bağlı olarak farklılık gösterir.
Buna göre aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde kara ve denizler üzerinde oluşan atmosfer basıncı yanlış verilmiştir?


7

Hava ısındıkça yoğunluğu azalır. Buna bağlı olarak ısınan havanın basıncı düşer.

Buna göre, haritada belirtilen bölgelerin hangisinde yıl boyunca atmosfer basıncının daha düşük olması gerekir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V


8

Herhangi bir merkezde saat 12.00'de ölçülen atmosfer basıncı 1048 milibardır.
Bu merkez ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

A) Hava açık ve güneşlidir.
B) Atmosfer yoğunluğu fazladır.
C) Hava alçalıcı hareket yapmaktadır.
D) Nem açığı yavaş yavaş azalmaktadır.
E) Durgun hava şartları gözlenmektedir.


9

Aşağıda bir yerde oluşan basıncın dağılışını gösteren izobar haritası verilmiştir.

Buna göre, haritadaki basınç merkezleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yükselici hava hareketi vardır.
B) Bulutlanma az ve hava açıktır.
C) Yağış olasılığı düşüktür.
D) Atmosferde nem açığı vardır.
E) Bağıl nem % 100'ün altındadır.


10

Yukarıda iki farklı bölgenin aynı anda oluşmuş basınç özellikleri izobar çizgileriyle
gösterilmiştir. Bu basınç alanlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava güneşli ve durgundur.
B) Çevreden merkeze doğru hava akımları vardır.
C) Yatay hava hareketlerinin hızları aynıdır.
D) Hava kütleleri alçalıcı hareket yapmaktadır.
E) Nem açığı azalmaktadır.


11

Herhangi bir yerde, gün içindeki atmosfer basıncının en yüksek olduğu zaman, Güneş'in doğma saatleri olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağışın en fazla olduğu dönemdir.
B) Sıcaklığın en düşük olduğu dönemdir.
C) Nemliliğin en fazla olduğu dönemdir.
D) Havanın yükselici hareket yaptığı dönemdir.
E) Rüzgârların en hızlı estiği dönemdir.


üst