Menu

TEST : Online - 9. sınıf büyük iklim tipleri testi

• 285 defa çözüldü.

Online - 9. sınıf büyük iklim tipleri konu testi çöz.

1

Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle mikroklima tipleri ayıran en önemli özelliktir?

A) Doğal bitki örtüsü
B) Etki alanlarının geniş ya da dar olması
C) Yıllık yağış miktarı
D) Yıllık sıcaklık ortalamaları
E) Yıllık sıcaklık farkları


2

Aşağıdaki haritada bir iklimin etki alanları gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söz konusu iklimin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Sıcaklıklar yıl boyunca 20 °C 'den fazladır.
B) Yıllık sıcaklık farkları oldukça azdır.
C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.
D) Yağışlar bütün yıla dağılmıştır.
E) Yağışlar konveksiyonel özelliktedir.


3

Dönenceler ve yakın çevresi çöl ikliminin görüldüğü yerlerdir.
Dönencelerin geçtiği karaların iç kesimlerinde çöl ikliminin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
B) Yüzey şekillerinin sade olması
C) Sıcaklık ortalamalarının yüksek olması
D) Doğal bitki örtüsünün cılız olması
E) Sıcaklık farklarının fazla olması


4

Yaz ve kış mevsimi vardır. Yağışsız geçen dönem sıcak ama kuraktır. Bitki örtüsü, yaz yağışları ile yeşeren bir süre sonra sararıp kuruyan uzun boylu otlardır. Yıllık yağış
ortalaması 1500 mm civarındadır.
Özellikleri anlatılan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muson                 B) Ekvatoral
C) Tundra                D) Savan
E) Sert Karasal5

Aşağıdaki kıtalardan hangisinde bütün makro klimalar görülebilir?

A) Asya
B) Avrupa
C) Avustralya
D) Kuzey Amerika
E) Afrika


6

Aşağıdaki haritada bir iklim tipinin etkili olduğu bölge gösterilmiştir.

Söz konu bölgede en fazla yağışın yaz mevsiminde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer şekillerinin dağlık olması
B) Rüzgârların yaz mevsimi boyunca okyanustan kıtaya doğru esmesi
C) Sıcak okyanus akıntılarının etkili olması
D) Dağlarının güney yamaçlarının bakı durumunda olması
E) Yaz mevsimi boyunca hava kütlelerinin konveksiyonel olarak yükselme hareketleri yapması


7

Yıllık sıcaklık ortalaması 20 °C 'den fazladır. Bir yaz birde kış mevsimi görülür. Yaz mevsimine rastlayan 6 aylık yağışlı bir dönemi vardır. Yıllık sıcaklık farkı 10 °C 'den azdır. Bitki örtüsü ağaçsız uzun boylu ot topluluklarından oluşur.
Yukarıda bazı özellikleri anlatılan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sert Karasal                     B) Ekvatoral
C) Ilıman Okyanusal              D) Savan
E) Akdeniz


8

İklim, özellikle kırsal alanlarda yaşayan insanların, yerleşim kurdukları bölgelerde konutlarını hangi malzeme türünden yapacağını belirleyen en önemli faktördür.
Buna göre, aşağıdaki alanların hangisindeki kırsal yerleşme bölgelerinde konut yapımında kerpiç malzemenin kullanımı daha yaygındır?

A) Orta Asya                 B) Amazon Havzası
C) Batı Avrupa               D) İskandinavya
E) Akdeniz


9

Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede farklı iklim tiplerinin görüldüğünü en iyi kanıtlar?

A) Yıllık sıcaklık farklarının fazla olması
B) Denizel iklimin etkili olması
C) Doğal bitki örtüsünün çeşitIiIik göstermesi
D) Erozyonun şiddetli olması
E) Nüfusun dağılışının düzensiz olması


10

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlardan hangisinde çöl iklimi etkilidir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V


11

Yukarıda aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim bölgesinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savan      B) Orman      C) Step
D) Maki        E) Tundra


12

Aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisi kara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınmaları sonucu oluşan rüzgârlarla bol yağış alır?

A) Ekvatoral      B) Muson      C) Ilıman Karasal
D) Akdeniz        E) Savan


üst