Arkeologların yapmış oldukları kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntulara göre insanlığın hikayesi, Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölge olan Mezopotamya ve Anadolu'da başlamıştır.

Anadolu ve Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıklar

Sümerler

Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini atmışlardır.
Yazı, ilk kez Sümerlerde ortaya çıkmıştır. Astronomide önemli buluşlar yapmışlardır.
Sümer uygarlığında, bağımsız "site" denilen şehir devletleri vardı.
Edebî ürünleri olan Gılgamış Destanı günümüze kadar ulaşmıştır.
Güneş saatini icat etmişlerdir.
İnsanlara mal ve mülk edinme hakkı sağlamışlardır.
Yazıyı insanlığa hediye eden uygarlık: Sümerler

Hititler

Başkenti Hattuşaş (Boğazköy) olan ve bir kral tarafından yönetilen uygarlıkta, Tavanna adı verilen kraliçenin de yönetimde söz hakkı vardı. Yine Pankuş adı verilen ve asillerden oluşan bir danışma meclisi vardı. Kral, bu meclise hesap verirdi.
Çok tanrılı bir inanç sistemine sahiptiler.
Tarih yazıcılığı gelişmiş olan Hititler, bir yıl içinde olan tüm olayları "anal" adını verdikleri yıllıklara kaydederlerdi. Bu nedenle insanlık tarihinin ilk tarih yazıcılığı bu uygarlığa aittir.
Suriye toprakları yüzünden Mısırlılara savaş açan Hititler, bu savaşın sonunda bir antlaşma imzaladılar. Bu antlaşma tarihteki ilk antlaşmadır.
Birçok açıdan dönemin en gelişmiş uygarlığı olan Hititlerde hayvancılık ve tarım yaygındı. Madenleri işliyorlar, seramik eşyalar yapıyorlar, evlerin duvarlarını resimlerle ve resimli yazı tekniği olan hiyerogliflerle süslüyorlardı.
Anadolu'nun ortasında iz bırakan uygarlık: Hititler 

Babiller

Kral Hammurabi, kendi adıyla bilinen kanunları ile ülkesini yönetmiştir.
Babil'in asma bahçeleri, dünyanın harikaları arasında sayılmıştır.
Sümerlerin bilimsel birikimlerini devam ettirmişlerdir. Güneş saatini bulmuşlardır.
İlk anayasayı yapan uygarlık: Babiller

Asurlar

Sümerlerle ilişkilerini geliştirip ticaretle uğraşmışlardır.
Asur'un başkenti Ninova'dır. Devrinin en büyük ve zengin şehirlerinden birisi olmuştur. İlk büyük kütüphane burada kurulmuştur.
Mezopotamya kültürünün yayılıp tanınmasında önemli katkıları olmuştur.
Asurlular, Anadolu ile ticareti geliştirmişlerdir. Kayseri'deki Kültepe'yi önemli bir ticaret merkezi yapmışlardır.
Dünyanın ilk kütüphanesine sahip olan uygarlık: Asurlular

Frigyalılar

Uygarlığın başkenti Gordion'dur.
Geçim kaynaklarını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Bu nedenle saban kırana, ekili tarlaya zarar verene büyük cezaların verildiği bir uygarlıktır.
Topraktan ve çeşitli madenlerden kaplar yapmışlardır. Bu kapların üzerine geometrik desenler çizmişlerdir. Frigli ustalar, madenleri işlemekte oldukça maharetlidirler. Bugün kullandığımız çengelli iğnelere benzer iğneler yapmaları ne kadar maharetli olduklarının bir kanıtı niteliğindedir.
Çok tanrılı bir inanca sahip olan Friglerin en önemli tanrıları, Bereket Tanrısı Kibele'dir.
"Eşek Kulaklı Kral Midas Efsanesi"ni dünyaya armağan eden uygarlık: Frigya

İyonlar

İyonlar, şehir devletleri hâlinde yaşamışlardır. Ticarette oldukça ileri bir seviyeye gelmişlerdir.
Krallık yönetiminin baskısı olmadan yaşayan İyonlarda birçok bilim insanı ve düşünür yetişmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Tales, Homeros, Heredot, Pisagor.
Zenginliğin, bilim ve sanatın zirve yaptığı uygarlık: İyonlar

Urartular

Urartular, şehirleşmeye büyük önem vermişlerdi. Alt yapı hizmetleri devlet tarafından yapılmıştı. Kral Minua (Mino)'nun yaptırdığı 56 km uzunluğundaki Şamram su kanalı, 2800 yıl önce yapılmış olmasına rağmen bugün hâlâ Van'da hizmet vermektedir.
Urartulara ait bronz levhalar üzerindeki bezemelerde Hitit uygarlığının etkisi görülmektedir. Yine iki uygarlığın inançlarında da benzerlikler vardır.
Taşa şekil veren uygarlık: Urartular

Lidyalılar

Lidya soyluları, ölülerini Friglerdeki gibi tümülüslere gömüyorlardı. Lidya'nın başkenti Sard'ın kuzeyinde Marmara Gölü kıyısındaki tümülüs, Anadolu'daki en yüksek yığma mezar örneğidir. O dönemlerde Anadolu'da, Hititler Lidyalılara ait altın para de bu mezar stilini kullanıyorlardı.
Parayı bulan uygarlık: Lidyalılar

  • Yazı Etiketleri :
  • ilk uygarlıklar
  • sümerler
  • iyonlar
  • lidyalılar
  • pankuş
  • anal
  • tümülüs
Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri
Yazıyı Oku

Sevr Barış Antlaşması ve içeriği ( maddeleri ), Hukuki geçersizliğinin nedenleri

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası
Yazıyı Oku

II. Dünya savaşı, II. Dünya savaşının nedenleri ve sonuçları, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki Politikası

Atatürk dönemi Türk dış politikası
Yazıyı Oku

Atatürk dönemi Türk dış politikası

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar
Yazıyı Oku

Sağlık, sanat ve güzel sanatlar alanında yapılan inkılaplar

Milli güç ve unsurları
Yazıyı Oku

Milli güç ve unsurları

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi
Yazıyı Oku

Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçülük ve önemi

Menu